Поиск по сайту:Меморандум із зустрічі Прем'єр-міністрів України В. Масола та Республіки Польщі В. Павляка

Головна сторінка

              Меморандум
     із зустрічі Прем'єр-міністрів України В. Масола
         та Республіки Польщі В. Павляка
 
 
   17 серпня 1994 року в місті Луцьку відбулася робоча зустріч
Прем'єр-міністра України Віталія  Масола  і  Прем'єр-міністра
Республіки Польщі Вальдемара Павляка.
 
   Зустріч була проведена згідно з домовленістю, досягнутою
Прем'єр-міністрами 15 липня ц. р. в місті Трієсті, з метою
обговорення стану і перспектив українсько-польських відносин, у
першу чергу в галузі торгово-економічного співробітництва.
 
   Глибоко проаналізувавши  економічні  стосунки  між  обома
країнами,  Прем'єр-міністри констатували  поступовий  розвиток
українсько-польського   торгово-економічного  співробітництва,
зокрема на рівні підприємств, фірм  і  приватних  підприємців.
Прем'єр-міністри домовилися підтримувати розвиток прямих зв'язків,
вживати відповідних заходів, щоб ліквідувати бар'єри на шляху
розвитку спільної підприємницької та торгової діяльності.
 
   У той же час Прем'єр-міністри визнали, що ряд причин впливає
на те, що темп розвитку українсько-польського співробітництва
нижчий від намірів, потенційних можливостей та  національних
інтересів обох держав. Внаслідок цього не всі положення Договору
про  добросусідство, дружні   відносини  і  співробітництво
( 616_172 ), а також Декларації міністрів закордонних справ про
принципи формування українсько-польського партнерства ( 616_072 )
реалізуються задовільно. Прем'єр-міністри визнали, що існуючі
труднощі можна і треба долати. Для досягнення цих  намірів
необхідна взаємна воля наповнити тісне партнерство двох країн
загальним змістом, а  також  усвідомлення  того  факту,  що
українсько-польське всебічне співробітництво відповідає не лише
корінним інтересам народів обох країн,  а  й  є  запорукою
стабільності в Центрально-Східноєвропейському регіоні.
 
   Виходячи з аналізу нинішнього стану і взаємної зацікавленості
в розвитку торгово-економічного співробітництва, Прем'єр-міністри
визнали за доцільне виділити такі його пріоритетні напрямки:
 
   - сільське господарство і переробка його продукції;
 
   - машинобудування,   військово-промисловий  комплекс  і
конверсія;
 
   - фармацевтична промисловість;
 
   - міжрегіональне співробітництво.
 
   Необхідним є також розвиток тісного співробітництва в інших
важливих напрямках економіки, насамперед, металургії, енергетиці,
зв'язку, хімічній промисловості.
 
   У ході переговорів Прем'єр-міністри визнали за необхідне
доручити відповідним міністерствам України та Республіки Польща
опрацювати конкретні програми по виконанню досягнутих під час
зустрічі  домовленостей,  що  стосуються  співробітництва  в
пріоритетних напрямках, із наданням особливої ваги створенню
спільних підприємств.
 
   Першочерговим завданням  Прем'єр-міністри визнали розвиток
системи взаємних розрахунків між  суб'єктами  підприємницької
діяльності обох країн, в т. ч. шляхом відкриття філій банків на
своїх територіях, створення банків для клірингових розрахунків, а
також механізму захисту взаємних інвестицій. У зв'язку з цим
необхідно   прискорити   процес   створення   спільного
українсько-польського інвестиційно-торгового банку.
 
   Прем'єр-міністри обговорили   також  проблеми  розвитку
транспорту і транзитних перевезень в треті країни. Визнано за
доцільне і взаємовигідне відкриття залізничного сполучення за
маршрутами Київ - Ковель - Хелм - Варшава та Київ - Львів -
Перемишль  -  Варшава,  більш ефективне використання широкої
залізничної колії від кордону України до Катовіц, а  також
поліпшення роботи кордонних переходів.
 
   Досягнути домовленості  в питанні всебічного сприяння на
урядовому рівні встановленню нових контактів  і  продовженню
відносин між областями України та воєводствами Польщі, а також між
містами обох країн. У рамках міжрегіонального співробітництва
Прем'єр-міністри  будуть  підтримувати  діяльність єврорегіону
"Карпати" та сприяти утворенню єврорегіону "Буг".
 
   Україна і Республіка Польща візьмуть активну  участь  у
реалізації програм у рамках ЦЄI. Республіка Польща буде, як і
дотепер, сприяти одержанню Україною повного членства в  цій
міжнародній організації.
 
 Прем'єр-міністр                 Прем'єр-міністр
 України                     Республіки Польща
 
  (підпис)                     (підпис)
Головна сторінка