Поиск по сайту:Про зміни у діючій системі статистичного обліку і порядку подання статистичної звітності суб"єктами підприємницької діяльності

Головна сторінка


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 21 вересня 1998 р. N 760-р
                Київ
     Про зміни у діючій системі статистичного обліку
    і порядку подання статистичної звітності суб'єктами
          підприємницької діяльності
 
   На виконання Указів Президента України від 12 травня 1998 р.
N 456 ( 456/98 ) "Про державну підтримку малого підприємництва",
від 3 липня 1998 р. N 727 ( 727/98 ) "Про спрощену систему
оподаткування,  обліку  та  звітності  суб'єктів  малого
підприємництва" та з метою удосконалення статистичного обліку
суб'єктів підприємницької діяльності і розрахунку макроекономічних
показників:
   1. Держкомстату разом з Держпідприємництва, Мінекономіки та
Мінфіном внести відповідні зміни до діючої системи статистичного
обліку і порядку подання статистичної звітності суб'єктами малого
підприємництва.
   2. Державній податковій адміністрації надавати Держкомстату
щоквартально на підставі угоди:
   інформацію про новостворені підприємства та ті, що відновили
свою діяльність у звітному періоді;
   зведені дані за видами економічної діяльності щодо фізичних
осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без створення
юридичної особи.
   3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
постійно надавати практичну допомогу місцевим органам державної
статистики в уточненні переліку діючих підприємств, розташованих
на відповідній території, та сприяти одержанню від підприємств
установленої статистичної звітності.
   4. Держкомстату:
   передбачити у проекті плану статистичних робіт на 1999 рік
внесення відповідних змін до системи статистичного обліку і
порядку подання статистичної звітності суб'єктами підприємницької
діяльності;
   поінформувати до 1 листопада 1998 р. Кабінет  Міністрів
України про хід виконання пунктів 1 і 2 цього розпорядження.
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 66
Головна сторінка