Поиск по сайту:Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
         від 21 вересня 1998 р. N 1475
                Київ
    Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету
     Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до постанови Кабінету Міністрів  України  від  6
листопада  1997 р. N 1238 ( 1238-97-п ) "Про обов'язковий
профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53) такі зміни і
доповнення:
   1) пункт третій постанови після слів "лікарів-наркологів"
доповнити словами "лікарів-психіатрів;
   2) у  пункті  2  Порядку  проведення  обов'язкового
профілактичного наркологічного огляду громадян,  затвердженого
зазначеною постановою:
   абзац перший після слів "їх проживання" доповнити словами "а
працівників МВС та СБУ - у відомчих лікувально-профілактичних
закладах";
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "Для ряду  професій  та  видів діяльності, зазначених у
підпунктах 1 "а", 2, 3 пункту 1, пунктах 3, 4, 5, 7, 10,
підпунктах 1, 3 - 5 пункту 12 переліку, періодичний профілактичний
наркологічний огляд проводиться один раз на рік, у пунктах 8, 9
переліку - один раз на три роки, інших категорій громадян - не
менш як один раз на два роки".
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 26
Головна сторінка