Поиск по сайту:Про часткове призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
         від 21 вересня 1998 р. N 1476
                Київ
          Про внесення змін до Правил
         роздрібної торгівлі примірниками
        аудіовізуальних творів і фонограм
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести до пункту 4 Правил роздрібної торгівлі примірниками
аудіовізуальних творів і  фонограм,  затверджених  постановою
Кабінету Міністрів  України від 4 листопада 1997 р. N 1209
( 1209-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 45, с.
55), такі зміни :
   в абзаці  першому слова "ліцензію на роздрібну торгівлю
непродовольчими  товарами"  замінити  словами  "атестат  на
аудіовізуальні твори та примірники фонограм, що реалізуються в
роздрібній торгівлі";
   абзац другий викласти у такій редакції:
   "Атестати видаються МЗЕЗторгом або уповноваженим ним органом
у встановленому порядку".
   2. Ця  постанова  набирає  чинності  через місяць після
опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.43
Головна сторінка