Поиск по сайту:Про заходи державної підтримки суднобудівної промисловості

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
         від 21 вересня 1998 р. N 1471
                Київ
      Про заходи державної підтримки суднобудівної
             промисловості
 
   На виконання  Закону  України  "Про  державну  підтримку
суднобудівної промисловості  України"  (  774/97-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Установити, що розгляд заявок підприємств суднобудівної
промисловості стосовно забезпечення гарантіями Кабінету Міністрів
України їх зобов'язань перед іноземними замовниками, в тому числі
щодо  повернення  авансових платежів за зовнішньоекономічними
договорами (контрактами), здійснюється  відповідно  до  вимог
Положення про порядок залучення іноземних кредитів та надання
гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов'язань
юридичних  осіб-резидентів  щодо  їх погашення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. N 414
( 414-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 19, с. 32),
та  вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня
1995 р. N 655 ( 655-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 6) з
урахуванням особливостей, визначених цією постановою.
   2. Заявки підприємств суднобудівної промисловості, що вже
отримали гарантії Кабінету Міністрів України для забезпечення
зобов'язань за іноземними кредитами або зовнішньоекономічними
договорами (контрактами), можуть розглядатися за умови виконання
ними не менше однієї третини зобов'язань, забезпечених раніше
гарантіями  Кабінету  Міністрів  України,  в  разі наявності
позитивного висновку Міністерства  промислової  політики  про
виконання робіт за зовнішньоекономічними договорами (контрактами)
та інформації банку-агента Кабінету Міністрів України про фактичне
виконання планового розкладу платежів за кредитними угодами.
   3. Міністерству фінансів передбачати в агентських угодах, що
укладаються ним з банками-агентами Кабінету Міністрів України,
вимогу до цих банків про внесення ними до кредитних угод з
юридичними особами, зобов'язання яких забезпечуються гарантіями
Кабінету Міністрів, істотної умови щодо утримання в період дії
гарантії (до повного виконання зобов'язань за іноземними кредитами
або зовнішньоекономічними договорами (контрактами), забезпечених
гарантіями Кабінету Міністрів України), від зміни організаційної
форми, реорганізації, додаткового випуску акцій або зміни розміру
статутного фонду та відчуження майна, одержаного за рахунок коштів
іноземних кредитів та/або для реалізації зовнішньоекономічних
договорів, забезпечених гарантіями Кабінету Міністрів України, без
погодження Кабінету Міністрів України. Така ж істотна умова
повинна вноситись і до кредитних угод, які Міністерство фінансів
укладає безпосередньо із зазначеними юридичними особами.
   4. Покласти на Міністерство промислової політики контроль за
своєчасним виконанням підприємствами суднобудівної промисловості
зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами),
забезпечених гарантіями Кабінету Міністрів України.
   5. Міністерству промислової політики:
   у двомісячний термін розробити систему показників та механізм
контролю за своєчасним виконанням підприємствами суднобудівної
промисловості плану-графіку будівництва або ремонту суден згідно
із   зобов'язаннями  за  зовнішньоекономічними  договорами
(контрактами),  забезпеченими  гарантіями  Кабінету  Міністрів
України;
   у разі порушення плану-графіку будівництва або ремонту суден
за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) інформувати про
це Кабінет Міністрів України;
   давати висновки про доцільність надання гарантій Кабінету
Міністрів  України  для  забезпечення  зобов'язань  державних
підприємств суднобудівної промисловості та підприємств з часткою
державного майна у разі внесення до контрактів з керівниками цих
підприємств умови про дострокове розірвання контракту у зв'язку з
незабезпеченням  ними  виконання  зобов'язань,  забезпечених
гарантіями Кабінету Міністрів України.
   6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
промислової політики України Гуреєва В.М.
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 30
Головна сторінка