Поиск по сайту:Про забезпечення реалізації статті 35 Закону України "Про пожежну безпеку"

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
         від 22 вересня 1998 р. N 1496
                Київ
       Про забезпечення реалізації статті 35
        Закону України "Про пожежну безпеку"
 
   Відповідно до статті 35 Закону України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству  внутрішніх  справ  у двомісячний термін
розробити та затвердити Порядок підготовки та подання до суду
матеріалів для притягнення підприємств, установ та організацій до
сплати штрафу за порушення встановлених законодавством вимог
пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів
державного пожежного нагляду.
   2. Установити, що розмір штрафу обчислюється виходячи з
фактичного фонду заробітної плати підприємства за місяць, що
передує місяцю, в якому було прийнято рішення про накладення
штрафу.  Штраф  сплачується  підприємствами,  установами  та
організаціями за  рахунок  коштів,  які  залишаються  в  їх
розпорядженні після сплати всіх податків і зборів (обов'язкових
платежів).
   3. Міністерству фінансів разом з Міністерством внутрішніх
справ під час формування проекту Державного бюджету України на
1999 рік та наступні роки передбачити цільове використання коштів,
одержаних  від застосування зазначених штрафних санкцій, для
розвитку пожежної охорони та пропаганди протипожежних знань.
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 1994 р. N 840 ( 840-94-п ) "Про
затвердження Положення про  порядок  накладення  штрафів  на
підприємства, установи і організації за порушення встановлених
законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень
(приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду"
(ЗП України, 1995 р. N 3, ст. 53).
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.39
Головна сторінка