Поиск по сайту:Про внесення змін і доповнень до Правил продажу продовольчих товарів

Головна сторінка


 
 МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 617 від 23.09.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   7 жовтня 1998 р.
 vd980923 vn617            за N 634/3074
 
         Про внесення змін і доповнень до
        Правил продажу продовольчих товарів
 
   Відповідно до Закону України "Про якість та безпеку харчових
продуктів і продовольчої сировини" ( 771/97-ВР ) Н А К А З У Ю:
   1. Внести  до  Правил  продажу  продовольчих  товарів,
затверджених наказом МЗЕЗ від 28.12.94 N 237 ( z0009-95 ), такі
зміни і доповнення:
   1.1. У розділі "I. Загальні положення":
   1.1.1. У пункті 1 після слів "щодо належної якості" записати
слова "і безпеки", далі - за текстом.
   1.1.2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
   "3. Господарюючий  суб'єкт  зобов'язаний  при  продажу
продовольчих товарів не порушувати прав споживачів, визначених
Законами України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ),  "Про якість та безпеку харчових  продуктів  і
продовольчої  сировини"  (  771/97-ВР  ),  Порядком  заняття
торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування
населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
08.02.95 N 108 ( 108-95-п ), цими Правилами, іншими нормативними
документами, що регламентують торговельну діяльність".
   1.1.3. У пункті 9 після слів "зберігання і продаж продуктів
харчування"  записати  слова "повинні мати спеціальну освіту
(підготовку), вони", далі - за текстом.
   1.1.4. Пункт 11 викласти в такій редакції:
   "11. Усі продовольчі товари у господарюючого суб'єкта повинні
бути з відповідними документами, наявність яких передбачена чинним
законодавством (товарно-транспортні накладні,  рахунки-фактури,
прибутково-видаткові накладні, сертифікат відповідності державної
системи сертифікації або копія зазначеного сертифіката, завірена
господарюючим  суб'єктом,  що відпустив товар, який підлягає
обов'язковій сертифікації, тощо)".
   1.1.5. Пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
   "Неякісні, небезпечні, фальсифіковані, неправильно марковані
харчові продукти, ті харчові продукти, які не отримали позитивного
висновку державної санітарно-гігієнічної експертизи та сертифіката
відповідності або строк придатності до споживання яких закінчився,
а також харчові продукти, на які  відсутні  документи,  що
підтверджують їхню якість та безпеку, повинні бути вилучені з
обігу та при потребі передані на відповідну експертизу для
визначення  шляхів їх подальшого використання, утилізації чи
знищення в порядку, визначеному законодавством".
   1.1.6. Пункт 13 викласти в такій редакції:
   "13. Не допускаються до продажу фасовані вітчизняні  та
імпортні харчові продукти без маркування державною мовою України,
яке повинно містити інформацію про:
   загальну назву харчового продукту;
   номінальну кількість харчового  продукту  в  установлених
одиницях виміру (маси, об'єму тощо);
   склад харчового продукту, якщо він виготовлений з кількох
складників, із зазначенням переліку назв використаних у процесі
виготовлення інших продуктів  харчування,  харчових  добавок,
барвників, інших хімічних речовин або сполук;
   енергетичну цінність (для харчових продуктів, що її мають);
   дату виготовлення;
   строк придатності до споживання чи дату закінчення строку
придатності до споживання;
   умови зберігання;
   позначення нормативного  документа для харчових продуктів
вітчизняного виробництва;
   найменування та адресу виробника й місце виготовлення;
   умови використання (якщо такі передбачені);
   відсоток сторонніх синтетичних (штучних) домішок;
   застереження щодо вживання харчового продукту дітьми, якщо
він не є дитячим харчуванням, а підстави для такого застереження
є;
   іншу інформацію, передбачену чинними в Україні нормативними
документами, дія яких поширюється на певний харчовий продукт.
   Маркування нефасованих  харчових  продуктів  повинно бути
здійснене в порядку, встановленому нормативними документами для
певних харчових продуктів, на гуртовій упаковці або транспортній
тарі.
   Усі нефасовані харчові продукти повинні бути забезпечені
інформацією відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про
захист прав споживачів" ( 1023-12 ).
   У маркуванні вітчизняних та імпортних харчових продуктів не
повинна наводитись інформація про їх лікувальні властивості без
дозволу МОЗ.
   Текст маркування спеціальних харчових продуктів повинен бути
узгоджений з МОЗ.
   У маркуванні харчових продуктів використовуються затверджені
в установленому порядку специфічні символи, якими позначають
лікувальні, дієтичні, лікувально-профілактичні, біологічно активні
харчові продукти, дитяче харчування, харчування для спортсменів, а
також екологічно чисті харчові продукти.
   Маркування харчових продуктів штриховими  кодами  повинно
відповідати встановленому порядку".
   1.1.7. Пункт 14 викласти у такій редакції:
   "14. Вимоги  щодо показників якості та безпеки харчових
продуктів, методів аналізу, упаковки, маркування, транспортування,
приймання,  зберігання  регламентуються  чинним законодавством
України, діючими стандартами та технічними умовами".
   1.2. У розділі "II. Особливості  продажу  окремих  груп
товарів":
   1.2.1. У пункті 1.1 після слів "(чай, каву, какао, молоко)"
замість слів "кондитерські вироби власного виробництва" записати
слова "борошняні кондитерські вироби, цукерки тощо".
   1.2.2. Примітку в пункті 2.2 вилучити.
   1.2.3. У пункті 5.1 після слова "майонез" вилучити слова
"яйця курячі", після слів "кефіру з цукром" вилучити слова
"варених яєць з майонезом, яєчні", далі - за текстом.
   1.2.4. В абзаці сімнадцятому пункту 5.8 після слів "гірким і
металевим  присмаками"  доповнити  словами  "та  з  ознаками
розморожування і повторного заморожування".
   1.2.5. Абзаци третій і четвертий пункту 6.6 викласти в такій
редакції:
   "жива та охолоджена риба - з наявністю паразитологічних
захворювань, каламутного слизу, кислуватого запаху, тьмяної луски,
м'якої консистенції м'яса, каламутних запалих очей".
   1.2.6. Пункт 6.7 викласти в такій редакції:
   "6.7. Умови та терміни зберігання рибопродуктів у роздрібній
торговельній  мережі  повинні відповідати вимогам нормативної
документації".
   1.3. За текстом Правил продажу продовольчих товарів слова
"термін реалізації" замінити словами "строк придатності".
   2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі та
громадського харчування (Родіонов Ю.Ф.) спільно з Управлінням
правового забезпечення (Сервинський А.Ю.) зареєструвати цей наказ
в Міністерстві юстиції України.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Шевченка М.О.
 
 Міністр                         С.Г.Осика
Головна сторінка