Поиск по сайту:Про вдосконалення управління транспортним комплексом України

Головна сторінка


               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 678/2000 ( 678/2000 ) від 11.05.2000 )     
      Про вдосконалення управління транспортним
            комплексом України
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 1186/95 ( 1186/95 ) від 27.12.95 )
     
 
   З метою забезпечення ефективного функціонування транспортного
комплексу України п о с т а н о в л я ю:
   1. Утворити Державний департамент автомобільного транспорту
України та Державний департамент морського і річкового транспорту
України.
   Ліквідувати в структурі Міністерства  транспорту  України
департаменти автомобільного, залізничного, морського і річкового
транспорту.
   Установити, що  Державний  департамент   автомобільного
транспорту України, Державний департамент морського і річкового
транспорту України  та  Державна  адміністрація  залізничного
транспорту  України  є  органами державної виконавчої влади,
підвідомчими Міністерству транспорту України.
   Голови цих  департаментів  та  Державної  адміністрації
залізничного транспорту України призначаються Президентом України.
 
( Встановити, що до системи Міністерства транспорту України
входять Державний департамент автомобільного транспорту України,
Державний департамент авіаційного транспорту України, Державний
департамент морського і річкового транспорту України, які є
органами державної виконавчої влади, та Державна адміністрація
залізничного транспорту України, Українська державна корпорація по
будівництву,  ремонту  та утриманню автомобільних доріг, які
здійснюють функції з управління відповідно залізничним транспортом
та дорожнім господарством.
   Керівників цих органів призначає Президент України згідно з
Указом Президента N 1186/95 ( 1186/95 ) від 27.12.95 )
   2. Кабінету Міністрів України:
   подати у місячний строк проект Положення про Міністерство
транспорту України, передбачивши в ньому, зокрема, такі основні
завдання Міністерства:
   - здійснення державного управління транспортним комплексом
України;
   - реалізація державної політики становлення та  розвитку
транспортного комплексу України для забезпечення своєчасного,
повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного
виробництва у перевезеннях;
   - забезпечення   взаємодії   та   координації  роботи
автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового
транспорту  та дорожнього комплексу, здійснення заходів щодо
створення єдиної транспортної системи України;
   - створення рівних умов для розвитку господарської діяльності
підприємств транспорту всіх форм власності;
   - забезпечення входження транспортного комплексу України до
європейської та світової транспортної системи;
   затвердити у місячний строк після затвердження Положення про
Міністерство  транспорту  України  положення  про  Державний
департамент  автомобільного  транспорту  України,  Державний
департамент морського і річкового транспорту України та Державну
адміністрацію залізничного транспорту України.
   3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ  Президента
України від 26 листопада 1992 року N 581 ( 581/92 ) "Про
Міністерство транспорту України".
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 11 вересня 1995 року
     N 826/95
 
Головна сторінка