Поиск по сайту:Питання підготовки та реалізації Експериментального проекту фінансування села

Головна сторінка


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 541 від 05.11.99
   м.Київ
 
 vd991105 vn541
 
     Про заходи щодо посилення валютного контролю за
     рухом коштів за кореспондентськими рахунками,
    відкритими іншими банками у грошовій одиниці України
 
                         (Витяг)
   Результати перевірок та аналізу діяльності деяких комерційних
банків,  а  також  суб'єктів  господарювання  -  учасників
зовнішньоекономічних зв'язків свідчать про те, що частина валютних
операцій, що  проводилася  за  кореспондентськими  рахунками,
відкритими  банками-нерезидентами у грошовій одиниці України,
здійснювалася з порушенням установлених правил і мала сумнівний
характер.
   ...
   Суб'єкти господарювання активно використовували кошти для
здійснення некоректних розрахункових операцій, що було наслідком
формального ставлення ряду банків до цього.
   Той факт, що такий підхід учасників ринку має цілеспрямований
характер,  підтверджується  тим,  що  їх  діяльність  мала
недиверсифікаційний характер і була зосереджена на здійсненні
однотипних,  некоректних  операцій за дорученнями клієнтів і
особливо з використанням кореспондентських рахунків, відкритих
іншими  банками-нерезидентами у грошовій одиниці України, та
сумнівних митних декларацій.
   Значний обсяг  операцій  за кореспондентськими рахунками,
відкритими  іншими  банками  у  грошовій  одиниці  України,
сконцентрований  у  15 банках України. Перевищення платіжних
оборотів за ними над розміром нормативного капіталу у цих банках
становило від 6,6 до 69,7 раза при середньому значенні цього
показника 2 рази у цілому по банківській системі України.
   ...
   Це свідчить про серйозні недоліки в процедурі реєстрації
суб'єктів  господарювання  -  учасників  зовнішньоекономічної
діяльності в органах влади та низький рівень  контролю  за
дотриманням ними чинного валютного законодавства.
   Зазначені факти свідчать також і про те, що територіальні
управління Національного банку України недостатньо координують
роботу з органами Державної податкової адміністрації, Державної
митної служби та місцевими органами влади, а також про відсутність
на місцях необхідних процедур і технологій, які давали б змогу
запобігати  проведенню суб'єктами господарювання - учасниками
зовнішньоекономічних зв'язків сумнівних операцій, спрямованих на
підрив стабільності економіки України.
   З метою посилення контролю та запобігання у  подальшому
зловживанням у зовнішньоекономічній діяльності банків, керуючись
ст.7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ),
Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. З метою диверсифікації діяльності банків відповідно до
отриманої ліцензії на  здійснення  банківських  операцій  та
мінімізації ризиків запропонувати радам і правлінням комерційних
банків переглянути стратегію роботи банку у напрямі:
   - утримання від ділових стосунків із клієнтами-нерезидентами
та клієнтами-резидентами, які здійснюють банківські операції і
розрахунки,  неадекватні  статутним цілям та мають сумнівний
характер;
   - посилення розумного контролю за операціями з готівкою, які
здійснюють суб'єкти ринку, особливо в комбінації з використанням
міжбанківських відносин, кодових рахунків та мають деформовану
господарську потребу в готівкових коштах;
   - уникнення  використання  банківських  кореспондентських
відносин  для  обслуговування  сумнівних  зовнішньоекономічних
стосунків з односторонньою активністю.
   ...
   6. Не рекомендувати комерційним банкам України встановлювати
кореспондентські відносини з банками-нерезидентами, через які
проводилися некоректні операції за кореспондентськими рахунками у
національній валюті:
   - Росія: "Металінвестбанк", "Москомприватбанк";
   - Латвія: "Baltic international bank", "Parex bank", "Lateko
bank", "Ogres komercbanka", "Multibanka".
   Комерційним банкам протягом 10 днів з дня набуття чинності
цієї  постанови  розглянути доцільність підтримання подальших
кореспондентських відносин з вищезазначеними банками і повідомити
про це Правління Національного банку України.
   ...
   8. Департаменту  валютного  регулювання  (С.О.Яременко) і
Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін) у
10-денний строк подати на розгляд Правління необхідні зміни до
нормативних актів  Національного  банку  України  в  частині
удосконалення валютного контролю, посилення координації роботи з
Державною податковою адміністрацією та Державною митною службою,
запобігання здійсненню клієнтами комерційних банків операцій з
порушенням вимог чинного законодавства та нормативних  актів
Національного банку України.
   9. Департаменту пруденційного  нагляду  (В.О.Зінченко)  у
10-денний  строк подати на розгляд Правління Інструкцію про
організацію та регулювання міжнародної діяльності комерційних
банків України.
   11. Зобов'язати начальників Кримського  республіканського,
територіальних управлінь Національного банку України особисто
щоденно здійснювати жорсткий контроль за проведенням валютних
операцій комерційними банками.
 
 Голова                          В.Ющенко
 
 "Баланс", N 50\99
Головна сторінка