Поиск по сайту:Про перерахування до Державного бюджету України коштів, що надійшли на рахунки особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України з порушенням Закону України "Про вибори Президента України"

Головна сторінка


 
    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 227 від 04.11.99
   м.Київ
 
 vd991104 vn227
 
    Про хід проведення анкетування професійних учасників
    фондового  ринку  та  впровадження заходів щодо
    запобігання  втрати  інформації  в  комп'ютерних
        системах при переході на 2000 рік
 
   З метою усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної
кризи 2000 року, яка може виникнути в комп'ютерних системах
професійних учасників ринку цінних паперів України, на виконання
п.5 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 16.07.99 N 151 ( vr151312-99 ) "Про проведення анкетування з
метою  запобігання та усунення можливих негативних наслідків
комп'ютерної кризи 2000 року на ринку цінних  паперів"  та
розглянувши рішення Галузевої комісії з питань запобігання та
усунення можливих негативних наслідків комп'ютерної кризи 2000
року від 30 вересня 1999 року й матеріали про хід анкетування,
Державна комісія  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку
В И Р І Ш И Л А:
   1. Попередні результати проведення анкетування професійних
учасників фондового ринку з "проблеми 2000 року" взяти до відома.
   2. Професійним учасникам фондового  ринку:  реєстраторам,
депозитаріям,  зберігачам,  інвестиційним фондам і компаніям,
організаторам торгівлі, саморегулівним організаціям та акціонерним
товариствам, які ведуть власний реєстр, з метою запобігання втрати
інформації при переході на 2000 рік не пізніше 30 грудня 1999 року
створити резервні копії баз даних з останніми записами інформації,
а також копії прикладного програмного забезпечення, а також ужити
заходи щодо розв'язання "проблеми 2000 року".
   3. Професійним учасникам фондового ринку, які  здійснили
зазначені  заходи, надіслати заповнені листи-підтвердження та
подати їх копії в саморегулівні організації до 15 грудня 1999
року:
   - реєстраторам до емітентів, реєстри яких вони ведуть;
   - депозитаріям,  зберігачам,  інвестиційним  компаніям,
інвестиційним фондам - своїм клієнтам.
   Організаторам торгівлі цінними паперами, які використовують
електронну  торговельно-інформаційну  мережу  (ЕТІМ) надіслати
заповнені листи-підтвердження до користувачів ЕТІМ до 25 грудня
1999 року.
   Форма листа-підтвердження додається (додаток).
   4. Саморегулівним організаціям та організаторам  торгівлі
цінними паперами забезпечити виконання цього рішення та подати до
Комісії узагальнений перелік отриманих копій листів-підтверджень
до 20 грудня 1999 року.
   5. Територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку забезпечити доведення рішення до
керівників акціонерних товариств, які ведуть власний реєстр, та
проконтролювати його виконання.
   6. Прес-центру  забезпечити  опублікування  рішення  в
установленому порядку.
   7. Контроль за виконанням рішення покласти на Члена Комісії
Бірюка С.О.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
                   Протокол засідання Комісії
                   від 26 жовтня 1999 р. N 59
                   Додаток
                   до рішення Державної
                   комісії з цінних паперів
                   та фондового ринку
                   від 4 листопада 1999 р. N 227
         Клієнтам, акціонерам, учасникам
            Лист-підтвердження
 
Цим листом організація ______________________________, що здійснює
               назва організації
свою діяльність _________________ відповідно до ліцензії (дозволу)
        напрямок діяльності
N ________________, виданої від "___" ________________ 199__ р.
                  (крім інвестиційних фондів)
   Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її
територіальним  управлінням  підтверджує  виконання  комплексу
заходів, що унеможливлюють збої, пов'язані з переходом на 2000 рік
(комп'ютерна  Проблема  2000  року), в комп'ютерних системах
автоматизованого обліку прав власників цінних паперів та обробки
інформації щодо обігу цінних паперів.
   Станом на _______________ комп'ютерна система до роботи в
2000 році готова.
   Керівник
   М.П.
 Надруковано: "Цінні папери України", N 47, 2 грудня 1999 р.
Головна сторінка