Поиск по сайту:Про звільнення Б. Тарасюка з посади Міністра закордонних справ України

Головна сторінка


 
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 434 від 31.12.99
   м.Київ
 
 vd991231 vn434
 
    Щодо обстеження якості Єдиного державного реєстру
        підприємств та організацій України
 
   На виконання п. 2 розділу IV Плану статистичних робіт на 1999
рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1
березня 1999 р. N 297 ( 297-99-п ), та з метою підвищення якості
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
( 118-96-п ) (ЄДРПОУ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити програму обстеження  якості  ЄДРПОУ  (план
обстеження, бланк анкети та роз'яснення додаються).
   2. Розповсюдити обстеження на підприємства державної форми
власності та підприємства з іноземними інвестиціями незалежно від
виду діяльності.
   3. Управлінню статистичної методології та планування (Павелко
Р.В.):
   3.1. Здійснювати методичне та  організаційне  керівництво
проведенням обстеження;
   3.2. Визначити необхідний тираж бланків анкет та в 10-денний
термін передати оригінал бланка анкети фінансово-економічному
управлінню та в електронній формі - ІВЦ Держкомстату.
   4. ДП ГМІЦ Держкомстату (Сидоренко М.М.):
   4.1. До 1 лютого 2000 р. розробити програмне забезпечення для
відбору масиву з бази даних ЄДРПОУ в анкети підприємств та обробки
результатів обстеження;
   4.2. Здійснити узагальнення результатів обстеження і до 1
травня 2000 р. надати їх управлінню методології та планування
Держкомстату.
   5. ІВЦ Держкомстату (Гоїнець В.А.) у місячний термін після
отримання електронної версії бланка анкети здійснити тиражування
бланків анкет обстеження.
   6. Фінансово-економічному  управлінню  (Сорокіна  Т.В.)
забезпечити фінансування робіт, що пов'язані  з  проведенням
обстеження.
   7. Голові  Держкомстату  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики організувати своєчасне збирання інформації та
доведення її на адресу ДП ГМІЦ Держкомстату у встановлені терміни.
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Комітету Головка В.А.
 
 Голова Комітету                   О.Г.Осауленко
         Державна статистична звітність
    Анкета обстеження якості Єдиного державного реєстру
        підприємств та організацій України
                   Затверджено
                   наказом Держкомстату України
                   від 31 грудня 1999 р. N 434
                   Одноразова
            Подають підприємства і організації, що є
            юридичними особами, незалежно від видів
            діяльності та форми власності не пізніше 1
            квітня  2000  року  органу  державної
            статистики за місцем розташування
   До Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України ( 118-96-п ) (ЄДРПОУ) Ваше підприємство (організація)
включено з даними, що вказані у лівій частині таблиці. Перевірте
їх та вкажіть зміни, що відбулись.
 
--------------------------------------------------------------------------
|      Дані з ЄДРПОУ    |Чи відповідають дійсності ці дані    |
|  станом на 1 січня 2000 р. |(поставте "+" у відповідній клітинці,  |
|                |якщо "ні" - то вкажіть також нові дані).|
|-------------------------------+----------------------------------------|
|1. Назва суб'єкта господарської|--- |--- | _____________________________|
|діяльності:          |--- |--- | _____________________________|
|_______________________________|  |  | _____________________________|
|_______________________________|Так |Ні | _____________________________|
|_______________________________|  |  |               |
|-------------------------------+----+----+------------------------------|
|2. Ідентифікаційний код:    |--- |--- | ------------------------   |
|  ------------------------  |--- |--- | ------------------------   |
|  ------------------------  |  |  |               |
|                |Так |Ні |               |
|-------------------------------+----+----+------------------------------|
|3. Місцезнаходження (КОАТУУ): |--- |--- |               |
|_______________________________|--- |--- | _____________________________|
|_______________________________|  |  | _____________________________|
|_______________________________|Так |Ні | _____________________________|
|_______________________________|  |  |______________________________|
|-------------------------------+----+----+------------------------------|
|4. Додаткова адреса (якщо є): |  |  | _____________________________|
|_______________________________|  |  | _____________________________|
|_______________________________|  |  |______________________________|
|-------------------------------+----+----+------------------------------|
|5. Організаційно-правова форма |--- |--- | _____________________________|
|господарювання (КОПФГ):    |--- |--- | _____________________________|
|_______________________________|  |  | _____________________________|
|_______________________________|Так |Ні | _____________________________|
|_______________________________|  |  |______________________________|
|-------------------------------+----+----+------------------------------|
|6. Форма власності (КФВ):   | ---|--- | _____________________________|
|_______________________________| ---|--- | _____________________________|
|_______________________________|  |  | _____________________________|
|_______________________________|Так |Ні |______________________________|
|-------------------------------+----+----+------------------------------|
|7. Орган управління (СПОДУ):  |--- |--- |               |
|(Заповнюють тільки державні  |--- |--- | _____________________________|
|підприємства)         |  |  | _____________________________|
|_______________________________|Так |Ні | _____________________________|
|_______________________________|  |  |______________________________|
|-------------------------------+----+----+------------------------------|
|8. Основний вид діяльності:  |--- |--- | _____________________________|
|за ЗКГНГ ---------------    |--- |--- | _____________________________|
|     ---------------    |  |  |               |
|_______________________________|  |  | _____________________________|
|                |Так |Ні |______________________________|
|-------------------------------+----+----+------------------------------|
|     ---------------    |  |  |               |
|За КВЕД ---------------    | ---|--- | _____________________________|
|_______________________________| ---|--- | _____________________________|
|                |Так |Ні |______________________________|
|-------------------------------+----+----+------------------------------|
|9. Середньооблікова чисельність|  |  | _____________________________|
|працівників:          |  |  | _____________________________|
|_______________________________|  |  |______________________________|
|-------------------------------+----+----+------------------------------|
|10. Кількість відокремлених  |Так | Ні |               |
|підрозділів:          | ---| ---|______________________________|
|_______________________________| ---| ---|               |
--------------------------------------------------------------------------
   11. Якщо  є  відокремлені  структурні підрозділи (філії,
відділення, представництва тощо), заповніть таблицю для кожного.
 
------------------------------------------------------------------
| Ідентифікаційний код  | Назва структурного |Поштова адреса |
|   за ЄДРПОУ     |   підрозділу   |        |
|------------------------+----------------------+----------------|
|------------------------|           |        |
|------------------------|           |        |
|------------------------+----------------------+----------------|
|------------------------|           |        |
|------------------------|           |        |
|------------------------+----------------------+----------------|
|------------------------|           |        |
|------------------------|           |        |
|------------------------+----------------------+----------------|
|------------------------|           |        |
|------------------------|           |        |
------------------------------------------------------------------
   12. Якщо на питання у пп. 1, 2, 5 і 6 надано відповідь "ні" -
опишіть, з якими організаційними змінами на підприємстві пов'язані
зміна ідентифікаційного коду, організаційно-правової форми, форми
власності (реорганізація, ліквідація, зміна власника тощо).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Щиро дякуємо за участь у статистичному обстеженні та надання
інформації.
 
Анкету   ________________ __________ "______"___________ 2000 р.
заповнив:    П.І.Б.    підпис  число   місяць
Тел./факс: _______________________________________________________
   Керівник:   ________________  __________  Печатка:
            П.І.Б.     підпис
Головна сторінка