Поиск по сайту:Про внесення змін до Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Мелітопольського району Запорізької області

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 5 грудня 2007 р. N 1384
                Київ
 
      Про внесення змін до Порядку використання
     у 2007 році коштів, передбачених у державному
     бюджеті для здійснення заходів щодо ліквідації
      наслідків надзвичайної ситуації на території
      Мелітопольського району Запорізької області
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  Порядку  використання  у  2007  році коштів,
передбачених   у  державному  бюджеті   для   здійснення
заходів щодо  ліквідації  наслідків  надзвичайної ситуації на
території    Мелітопольського  району  Запорізької  області,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2007 р. N 291 ( 291-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 15, ст. 564), такі зміни:
 
   пункт 4 викласти у такій редакції:
 
   "4. Розпорядник розробляє та подає на розгляд МНС проекти
кошторису і плану асигнувань, які після затвердження МНС разом з
планом заходів щодо виконання бюджетної програми є підставою для
перерахування МНС бюджетних коштів.";
 
   у пункті 10:
 
   в абзаці  першому  слова  "та  Державному  казначейству"
виключити;
 
   абзац другий викласти у такій редакції:
 
   "Після подання  квартальної  фінансової  звітності МНС у
тижневий строк проводить звіряння  обсягів  фінансування  та
виконання результативних показників і складає відповідний акт.".
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 3
Головна сторінка