Поиск по сайту:Про затвердження та надання чинності ВБН В.2.2-33-2007

Головна сторінка

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2007 N 1198
 
 
          Про затвердження та надання
          чинності ВБН В.2.2-33-2007
 
 
   Відповідно до ст. 15 Закону України "Про телекомунікації"
( 1280-15 ) з метою подальшого розвитку  галузевої  системи
стандартизації та нормування у будівництві Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та надати чинності з 01.01.2008 нормативному
документу ВБН В.2.2-33-2007 "Відомчі будівельні норми України
"Проектування  телекомунікацій.  Споруди  станційні  місцевих
телефонних мереж" (далі - ВБН), що додаються.
 
   2. Iз введенням у дію ВБН В.2.2-33-2007 не застосовувати на
території  України відомчий нормативний документ ВНТП 112-86
"Станции городских и сельских телефонных сетей", затверджений
наказом Мінзв'язку СРСР від 13.08.86 N 378.
 
   3. Одеській національній академії зв'язку ім. О.С.Попова
надати ВАТ "Діпрозв'язок" один примірник ВБН В.2.2-33-2007 в
паперовому вигляді та на електронному носії.
 
   4. ВАТ "Діпрозв'язок":
 
   4.1. Включити зазначені ВБН до реєстру системи стандартизації
та нормування у будівництві галузі зв'язку України.
 
   4.2. Надати  Міністерству  регіонального  розвитку  та
будівництва України один примірник ВБН В.2.2-33-2007 для внесення
до Переліку чинних в Україні нормативних документів у галузі
будівництва.
 
   4.3. Надати два примірники ВБН В.2.2-33-2007 Держзв'язку.
 
   5. Державному підприємству - Український науково-дослідний
інститут зв'язку включити ВБН  до  Iнформаційного  покажчика
нормативних документів галузі зв'язку.
 
   6. Державному департаменту з питань зв'язку та інформатизації
забезпечити розміщення цього наказу на Web-сайті Держзв'язку.
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Нетудихату Л.I.
 
 Міністр                        Й.Вінський
 
 { Нормативний документ ВБН В.2.2-33-2007 не наводиться }
Головна сторінка