Поиск по сайту:Про стан підготовки народного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 1995/96 року та накопичення палива для потреб промислових підприємств, комунально-побутових споживачів і населення

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 5 вересня 1995 р. N 711
                Київ
 
 
    Про стан підготовки народного господарства до роботи
    в осінньо-зимовий період 1995/96 року та накопичення
      палива для потреб промислових підприємств,
      комунально-побутових споживачів і населення
 
 
   Кабінет Міністрів  України  відзначає,  що  підготовка
народно-господарського  комплексу  до  роботи  в  наступний
осінньо-зимовий період здійснюється незадовільно.
 
   Завдання, передбачені рішенням Кабінету Міністрів України від
28 квітня 1995 р. (протокол N 10) і протоколом наради  у
Прем'єр-міністра  України,  що  відбулася 19 липня 1995 р.,
виконуються з великими запізненнями і не в повному обсязі.
 
   Через низький  рівень  організаційної  роботи  керівників
міністерств, відомств та місцевих державних адміністрацій до цього
часу не виконано значну частину рішень, спрямованих на своєчасне
проведення ремонту основного
   теплоенергетичного  устаткування і  створення  мінімально
необхідних запасів палива.
 
   Міністерство економіки  та  Міністерство  фінансів  не
забезпечують належної координації роботи міністерств і відомств.
 
   Не вирішені  повною  мірою  питання  надання  необхідної
фінансової  допомоги  Міністерству  вугільної  промисловості,
Міністерству енергетики і електрифікації, Державному комітетові по
житлово-комунальному господарству,  Державному  комітетові  по
використанню ядерної енергії для стабілізації роботи підприємств,
що належать до сфери їх управління, а також Державному комітетові
по матеріальних резервах для придбання природного газу.
 
   Міністерство економіки і Міністерство фінансів не виконали
завдання щодо уточнення потреби в дотаційних коштах для реалізації
населенню вугільної продукції та визначення джерел їх покриття.
 
   Обласні державні адміністрації не одержують у повному обсязі
допомоги з Державного бюджету. За 6 місяців поточного року їм
виділено тільки 37 відсотків передбаченої дотації. Важке становище
із забезпеченням  паливом  населення  і  комунально-побутових
споживачів. Внаслідок недостачі коштів і не внесення споживачами
платежів за відвантажену вугільну продукцію план її поставок для
комунально-побутових потреб і населення виконано лише на 40
відсотків, на паливні склади не поставлено понад 4170 тис. тонн
вугілля. Запаси його на паливних складах обласних державних
адміністрацій на 1 серпня 1995 р. становлять 685 тис. тонн, що
менше  потреби.  Борги  обласних  державних адміністрацій за
відвантажену їм вугільну продукцію перевищили 8 трлн. карбованців.
 
   Дуже низькі темпи ремонту житла, об'єктів теплопостачання,
соціально-культурного  призначення,  інженерних  комунікацій,
теплових мереж. За оперативними даними, на 1 серпня 1995 р.
відремонтовано лише 31 відсоток котелень від запланованих обсягів,
40 відсотків теплових мереж, підготовлено 59 відсотків центральних
теплопунктів. Низькими темпами ведеться підготовка та капітальний
ремонт котелень у Херсонській, Кіровоградській,  Житомирській
областях. Майже не проводиться перекладка теплових мереж у м.
Севастополі.
 
   Незадовільно здійснюються  розрахунки  за  використаний
природний газ. Борги споживачів Укргазпрому на 1 серпня 1995 р.
становлять 210,5 трлн. крб., а загальна заборгованість тільки
Російському акціонерному товариству "Газпром" перевищила 228 млн.
доларів США.
 
   У зв'язку із незадовільним станом з оплатою за використаний
природний газ рівень укладання договорів між Укргазпромом та
обласними державними адміністраціями на  поставку  газу  для
комунально-побутових потреб і населення не перевищує в середньому
73,6 відсотка, а в Донецькій, Сумській та Чернівецькій областях -
40 відсотків. У Запорізькій області укладено лише 19 відсотків
договорів, а в Черкаській - 5,2 відсотка.
 
   Керівники міністерств і відомств не вживають дієвих заходів
для подолання платіжної кризи, оздоровлення фінансового стану
підприємств, перш за все паливно-енергетичного комплексу. Не
приділяється достатньої уваги структурній перебудові галузей.
 
   З метою створення необхідних умов для роботи електростанцій і
промислових підприємств, нагромадження запасів палива та посилення
роботи, пов'язаною з підготовкою народного господарства до роботи
в осінньо-зимовий період 1995/96 року, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Покласти персональну відповідальність за стан підготовки
народного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 1995/96
року на керівників міністерств, відомств та голів державних
адміністрацій.
 
   2. Відзначити, що Міністерство фінансів не виконало в повному
обсязі постанову Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 р.
N 525 ( 525-95-п ) та протокольне доручення Прем'єр-міністра
України Марчука Є.К. від 19 липня 1995 р. стосовно фінансування
заходів  щодо підготовки народного господарства до роботи в
осінньо-зимовий період 1995/96 року.
 
   Міністерству фінансів  у  десятиденний  термін  доповісти
Кабінетові Міністрів України про стан виконання зазначених рішень
Уряду.
 
   3. Міністерству вугільної промисловості терміново розглянути
питання про збільшення поставок вугілля за рахунок нарощування
його видобутку і скорочення експорту з метою зменшення обсягів
завезення імпортної вугільної продукції.
 
   4. Міністерству  вугільної  промисловості,  Міністерству
транспорту, Міністерству енергетики і електрифікації забезпечити
відвантаження, перевезення та прийняття в III кварталі 1995 р. не
менше 0,7 млн. тонн вугільних шламів.
 
   5. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості,   Укргазпрому,   компанії    "Укрресурси",
Украгротехсервісу за участю Міністерства фінансів і Міністерства
економіки вжити заходів для забезпечення надходження у III і IV
кварталах 1995 р. і I кварталі 1996 р. природного газу, нафти та
нафтопродуктів в обсягах, передбачених міжурядовими угодами.
 
   Покласти на  Державний  комітет  нафтової,  газової  та
нафтопереробної промисловості контроль за надходженням зазначених
паливних ресурсів.
 
   6. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості,  компанії  "Укрресурси" за участю Міністерства
економіки уточнити в місячний термін прогнозні баланси ресурсів і
баланси споживання основних паливних ресурсів (природний газ,
нафта, нафтопродукти) на 1996 рік і провести переговори  -
погодження з основними їх постачальниками на український ринок.
 
   7. Державному комітетові по матеріальних резервах, Державному
комітетові нафтової, газової та нафтопереробної промисловості за
участю компанії "Укрресурси" і Укргазпрому у тижневий термін
уточнити обсяги накопичення необхідних активних запасів природного
газу для використання в осінньо-зимовий період 1995/96 року, а
Міністерству  фінансів  прийняти  рішення  про  фінансування
закачування цього газу в підземні сховища.
 
   8. З  метою  забезпечення  раціонального  та ефективного
використання  природного  газу  об'єктами  житлового   і
комунально-побутового  господарства  Державній  інспекції  з
ефективного використання газу Державного  комітету  нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості та її органам на місцях:
 
   здійснити до  початку  опалювального сезону 1995/96 року
перевірку газоспоживаючих установок і обладнання підприємств,
організацій житлово-комунального господарства, звернувши особливу
увагу на проведення планових ремонтів і налагоджування обладнання,
автоматичних  засобів регулювання процесів використання газу,
приладів теплотехнічного контролю і лічильників газу;
 
   разом з Урядом Автономної  Республіки  Крим,  обласними,
Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями
не допускати відпуску газу у разі неготовності газоспоживаючого
обладнання  до ефективного його використання та припиняти в
установленому порядку подачу при наднормативних витратах.
 
   9. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості,  компанії "Укрресурси", Укргазпрому, корпорації
"Укргаз" разом з Міністерством економіки, Міністерством фінансів,
іншими міністерствами і відомствами в тижневий термін подати
Кабінетові  Міністрів  України  погоджений  проект  Концепції
забезпечення народного господарства і населення природним газом у
1996 році, а також пропозиції про механізм  і  термін  її
впровадження.
 
   10. Попередити  керівників  місцевих  органів  державної
виконавчої влади про недопустимість втручання  в  оперативну
діяльність енергопостачальних організацій, пов'язану з дотриманням
режиму енергопостачання та реалізації протиаварійних заходів.
 
   Місцевим державним адміністраціям разом з міністерствами і
відомствами  забезпечити дотримання встановлених Міністерством
енергетики і електрифікації рівнів споживання електричної енергії.
 
   11. Міністерству енергетики  і  електрифікації  разом  з
Міністерством економіки установити тимчасові норми споживання
електроенергії для побутових споживачів усіх категорій, в тому
числі для громадян, яким чинним законодавством передбачено надання
відповідних пільг.
 
   12. Міністерству економіки, Міністерству фінансів за участю
обласних державних адміністрацій уточнити фактичну потребу в
дотаційних коштах для реалізації вугільної продукції населенню і
визначити джерела їх покриття.
 
   13. З  метою  підвищення  платоспроможності господарських
суб'єктів міністерствам і  відомствам  подавати  Міністерству
економіки і Міністерству фінансів з прогнозом плану на 1996 рік
розрахунки потенційної наявності коштів у необхідній валюті,
достатніх  для  придбання  паливно-енергетичних  ресурсів,
устаткування, запасних частин,  сировини  і  матеріалів  для
здійснення виробничого процесу.
 
   Підприємствам, що  не мають достатніх коштів, зменшувати
обсяги виробництва і використання паливно-енергетичних ресурсів.
Договори на їх поставку укладати з урахуванням можливостей оплати.
 
   Міністерствам і відомствам у разі відсутності у підприємств
необхідних  коштів  скорочувати  або  повністю  припиняти  в
установленому порядку подачу їм паливно-енергетичних ресурсів до
повного їх зупинення.
 
   14. Встановити, що однією з  умов  подачі  енергоносіїв
підприємствам  є  готовність  їх  до  роботи  взимку,  яка
підтверджується відповідними документами (паспортами готовності),
та наявність графіків безаварійного призупинення виробництва в
разі виникнення надзвичайних ситуацій.
 
   Визнати за необхідне відновлення практики  створення  на
підприємствах, в установах і організаціях комісій для контролю за
ходом підготовки до роботи в осінньо-зимовий період.
 
   15. Міністерствам  і  відомствам  активізувати  роботу,
спрямовану на структурну перебудову галузей.
 
 
   Прем'єр-міністр України            Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Iнд.37
Головна сторінка