Поиск по сайту:Про заяви ВАТ "Київтелемонтаж", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 2724 від 18.10.2006)

Головна сторінка

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.12.2007 N 1735
 
                           Протокол N 47
 
 
       Про заяви ВАТ "Київтелемонтаж", м. Київ,
       щодо переоформлення ліцензії на мовлення
          (НР N 2724 від 18.10.2006)
 
 
   Розглянувши заяви  Відкритого  акціонерного  товариства
"Київтелемонтаж",  м. Київ (юридична  та  фактична  адреси:
вул. Михайла  Донця,  12-а,  м. Київ,  03126;  генеральний
директор Затула С.А.), про переоформлення ліцензії НР N 2724 від
18.10.2006 (27 ТВК у м. Кагарлику Київської обл., обсяг мовлення -
20 год./добу) у зв'язку зі зміною оператора телекомунікацій на 27
ТВК у м. Кагарлику Київської обл. (був: Київський ОРТПЦ; став:
Київська область - Державне  підприємство  "Центр  технічної
експлуатації і управління радіорелейних ліній, радіомовлення,
радіозв'язку та телебачення"), власників (були: ЗАТ "Українська
медійна компанія", м. Київ, та десять фізичних осіб з пакетом
акцій менше 5%; стали: ТОВ "Прайм Медіа Групп" та п'ять фізичних
осіб з пакетом акцій менше 5% та повторною зміною, були: ТОВ
"Прайм Медіа Групп" та п'ять фізичних осіб з пакетом акцій менше
5%; стали: ТОВ "Український медіа-проект" та п'ять фізичних осіб з
пакетом акцій менше 5%), органу управління (були: Білоус М.А.,
Безлюдна Г.В.,  Чмель П.О.  (склад спостережної ради); стали:
Сова Г.I., Порохняк Я.О., Харьковщенко Є.А.  (склад наглядової
ради)) та банківських реквізитів, керуючись статтями 31 та 35
Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ),
статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), заслухавши
інформацію ліцензійно-реєстраційного управління, Національна рада
В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 2724 від 18.10.2006 Відкритого
акціонерного товариства "Київтелемонтаж", м. Київ, у зв'язку зі
зміною оператора телекомунікацій, власників, органу управління та
видати ліцензію на мовлення, зазначивши в ліцензії:
   - вид мовлення - ефірне (телебачення);
   - вихідні дані (логотип, позивні, емблема) - літера К з
роздвоєною правою частиною та кола, розташованого з правого боку
літери, в середині якого знаходиться арабська цифра "1";
   - програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до
рішення (підписаним заступником начальника управління контролю та
моніторингу);
   - територіальна категорія мовлення - регіональне;
   - докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення -
згідно з додатком 2 до рішення (підписаним начальником відділу
частотного погодження та міжвідомчої координації);
 
   2. Переоформити ліцензію НР N 2724 від 18.10.2006 Відкритого
акціонерного товариства "Київтелемонтаж", м. Київ, у зв'язку зі
зміною власників.
 
   3. Фінансово-економічному управлінню на підставі положення
"Про  порядок  розрахунку  та  сплати  телерадіоорганізаціями
ліцензійного збору за видачу ліцензії (дубліката ліцензії), за
внесення змін до ліцензії на мовлення" ( v1124295-02 ) провести
розрахунок, видати ВАТ "Київтелемонтаж", м. Київ, направлення та
рахунок на сплату ліцензійного збору за:
   - зміну  оператора  телекомунікацій,  власників,  органу
управління,  визначивши  ліцензійний  збір  у  розмірі п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
   - зміну власників, визначивши ліцензійний збір у розмірі
п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   4. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ВАТ "Київтелемонтаж", м. Київ, переоформлену ліцензію на
мовлення, строк дії залишається без змін - по 18.10.2016.
 
   5. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР
N 2724 від 18.08.2006 вважається недійсною та вилучається.
 
   6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток 1
                   до рішення Національної ради
                   05.12.2007 N 1735
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
         мовлення Відкритого акціонерного
        товариства "Київтелемонтаж", м. Київ
 
 
   I. "Мова  (мови),  якою  (якими)  вестимуться передачі":
українська;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 3 год. 30 хв. на
                        -------------------
добу, 16,5%;
------------------------------------------------------------------
 години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу
               мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 11 год. на добу,
                       ---------------------
55%;
------------------------------------------------------------------
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: 9 год. на добу, 45%;
       -----------------------------------------------------
       години та хвилини на добу, відсоток від загального
                обсягу мовлення
 
   V. Формат  (відповідно  до   програмної   концепції):
розважально-інформаційний;
------------------------------------------------------------------
 інформаційний, культурологічний, просвітницький, розважальний,
дитячий, інформаційно-розважальний,  розважально-інформаційний,
інформаційно-просвітницький, інформаційно-культурологічний...тощо
 
     VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
---------------------------------------------------------------------
¦  Розподіл  ¦Загальний¦ Обсяг ¦ Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Програми ¦
¦ програмного  ¦ обсяг ¦власного¦національ-¦іноземного¦  та  ¦
¦  наповнення  ¦ на добу ¦продукту¦  ного  ¦ продукту ¦передачі,¦
¦        ¦(год. хв.¦ (год. ¦ продукту ¦(год. хв. ¦  які  ¦
¦        ¦ /добу) ¦ хв.  ¦(год. хв. ¦ /добу) ¦ перед- ¦
¦        ¦     ¦ /добу) ¦ /добу) ¦     ¦бачається¦
¦        ¦     ¦    ¦     ¦     ¦ ретран- ¦
¦        ¦     ¦    ¦     ¦     ¦ слювати ¦
¦        ¦     ¦    ¦     ¦     ¦(год. хв.¦
¦        ¦     ¦    ¦     ¦     ¦ /добу) ¦
¦----------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Iнформаційно-  ¦ 01 год. ¦01 год. ¦01 год.  ¦  --  ¦  --  ¦
¦аналітичні і  ¦ 30 хв. ¦ 30 хв. ¦30 хв.  ¦     ¦     ¦
¦публіцистичні  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦передачі    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦----------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Культурно-   ¦ 01 год. ¦00 год. ¦00 год.  ¦01 год.  ¦  --  ¦
¦мистецькі    ¦ 30 хв. ¦ 30 хв. ¦30 хв.  ¦00 хв.  ¦     ¦
¦передачі    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦----------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Науково-    ¦ 01 год. ¦00 год. ¦00 год.  ¦01 год.  ¦  --  ¦
¦просвітницькі  ¦ 30 хв. ¦ 30 хв. ¦30 хв.  ¦00 хв.  ¦     ¦
¦передачі    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦----------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Розважальні і  ¦ 03 год. ¦ --  ¦03 год. 00¦  --  ¦  --  ¦
¦музичні передачі¦ 00 хв. ¦    ¦  хв.  ¦     ¦     ¦
¦----------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Дитячі передачі ¦ 01 год. ¦ --  ¦00 год.  ¦01 год.  ¦  --  ¦
¦        ¦ 30 хв. ¦    ¦30 хв.  ¦00 хв.  ¦     ¦
¦----------------+---------+--------+----------+----------+---------¦
¦Iнше (решта   ¦ 11 год. ¦01 год. ¦05 год.  ¦06 год.  ¦  --  ¦
¦передач,    ¦ 00 хв. ¦ 00 хв. ¦00 хв.  ¦00 хв.  ¦     ¦
¦реклама,    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦заставки,    ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦анонси, жанрово ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦неструктурований¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦ефір, для т/б: ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
¦фільмопоказ)  ¦     ¦    ¦     ¦     ¦     ¦
---------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю та моніторингу            О.Кривша
 
 
                   Додаток 2
                   до рішення Національної ради
                   05.12.2007 N 1735
 
 
           ДОКЛАДНI ХАРАКТЕРИСТИКИ
     мережі мовлення ВАТ "Київтелемонтаж", м. Київ
 
 
   Територіальна категорія мовлення     регіональне
                   ----------------------------
                   (загальнонаціональне,
                 регіональне, місцеве, закордонне)
наземне ефірне та мережне мовлення
 
------------------------------------------------------------------
¦N з/п ¦Місцезнаходження¦ Частота/ ¦ Потужність ¦ Територія  ¦
¦   ¦  передавача  ¦  канал  ¦ передавача ¦розповсюдження¦
¦   ¦        ¦ мовлення ¦  (кВт)  ¦  програм  ¦
¦------+----------------+------------+------------+--------------¦
¦ 1. ¦  Київська  ¦  27 ТВК  ¦  0,05  ¦ м. Кагарлик ¦
¦   ¦  область,  ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦ м. Кагарлик, ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦ вежа РРС ЦТЕ ¦      ¦      ¦       ¦
¦   ¦   УРРТ   ¦      ¦      ¦       ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник відділу частотного погодження
 та міжвідомчої координації              Т.Мироненко
Головна сторінка