Поиск по сайту:Про розподіл аналізаторів автоматичних біохімічних Vitalab Flexor E в комплекті з системним блоком, блоком безперебійного живлення, лазерним принтером та реагентами на 100 досліджень, закуплених за рахунок коштів Державного бюджету на 2007 рік

Головна сторінка

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            29.12.2007 N 889
 
 
       Про розподіл аналізаторів автоматичних
       біохімічних Vitalab Flexor E в комплекті
      з системним блоком, блоком безперебійного
      живлення, лазерним принтером та реагентами
     на 100 досліджень, закуплених за рахунок коштів
         Державного бюджету на 2007 рік
 
 
   З метою раціонального і цільового використання аналізаторів
автоматичних біохімічних Vitalab Flexor E в комплекті з системним
блоком, блоком безперебійного живлення, лазерним принтером та
реагентами на 100 досліджень, закуплених за рахунок  коштів
Державного бюджету України на 2007 рік ( 489-16 ), передбачених на
фінансування бюджетної програми 2301370 "Забезпечення медичних
заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування
СНIДу, лікування онкологічних хворих" (Програми і централізовані
заходи з профілактики та лікування СНIДу) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити розподіл аналізаторів автоматичних біохімічних
Vitalab Flexor E в комплекті з  системним  блоком,  блоком
безперебійного живлення, лазерним принтером та реагентами на 100
досліджень, закуплених за рахунок коштів Державного  бюджету
України на 2007 рік ( 489-16 ) (далі - аналізаторів автоматичних
біохімічних), у відповідності до потреб регіонів для закладів
охорони здоров'я на 2007 рік (додається).
 
   2. Контрольно-ревізійному  відділу спільно з Комітетом з
питань протидії ВIЛ-інфекції/СНIДу та іншим соціально-небезпечним
хворобам  забезпечити  організацію  контролю  за  цільовим
використанням в регіонах аналізаторів автоматичних біохімічних.
 
   3. Генеральному   директору   Державного   підприємства
"Укрмедпостач"  Петренку  М.Я.  -  відповідальній  особі
закладуодержувача бюджетних коштів на централізовану закупівлю
медичного обладнання для закладів і установ охорони здоров'я:
 
   3.1. Забезпечити   оплату   аналізаторів   автоматичних
біохімічних, які підлягають закупівлі відповідно до висновку
Міжвідомчої  комісії з питань державних закупівель від 11.12.2007
N 0007455-вс щодо відповідності застосування Міністерством охорони
здоров'я України процедури закупівлі в одного учасника за кошти
Державного бюджету України на 2007 рік ( 489-16 ), передбачених на
фінансування бюджетної програми "Забезпечення медичних заходів по
боротьбі з туберкульозом, профілактики  та  лікування  СНIДу,
лікування  онкологічних  хворих",  КПКВ  2301370 (Програми і
централізовані заходи з профілактики та лікування СНIДу).
 
   3.2. Забезпечити  поставку  аналізаторів   автоматичних
біохімічних  до  закладів і установ охорони здоров'я згідно
затвердженого розподілу.
 
   3.3. Подавати до управління  бухгалтерського  обліку  та
звітності Департаменту економіки та фінансів МОЗ України фінансові
звіти за наступними формами ( z1064-07 ): N 2кд "Звіт про
виконання загального фонду кошторису установи" до звіту, N 7кд
"Звіт про заборгованість бюджетних установ" та  пояснювальну
записку.
 
                   Термін: щоквартально
                   до 15 числа місяця,
                   наступного за звітним
                   кварталом.
 
   4. Визначити Український центр профілактики і боротьби зі
СНIДом  відповідальним  за моніторинг використання зазначених
аналізаторів автоматичних біохімічних.
 
   5. Начальникам  Головного  управління  охорони  здоров'я
Львівської, управління охорони здоров'я Тернопільської обласних
державних адміністрацій:
 
   5.1. Забезпечити персональну відповідальність за отримання та
розподіл аналізаторів автоматичних біохімічних по закладам охорони
здоров'я, проведення інвентаризації та контроль за збереженням і
раціональним  використанням  матеріальних цінностей, отриманих
шляхом централізованого постачання.
 
   5.2. Подавати до Департаменту економіки та фінансів МОЗ
України звіти про отримання та використання медичного обладнання
відповідно  до вимог наказу МОЗ від 26 липня 2004 року N 373
( v0373282-04  )  "Про удосконалення організації роботи щодо
використання товарів і предметів централізованого постачання".
 
                   Термін: щоквартально
                   до 20 числа місяця,
                   наступного за звітним
                   кварталом.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України у зв'язках з Верховною Радою
України та іншими органами державної влади Iвасюка В.П.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   29.12.2007 N 889
 
 
               РОЗПОДIЛ
     аналізаторів автоматичних біохімічних Vitalab
     Flexor E в комплекті з системним блоком, блоком
      безперебійного живлення, лазерним принтером
         та реагентами на 100 досліджень
 
 
----------------------------------------------------------------------------
¦N з/п¦  \ Назва закладу¦ Виробник ¦ Львівський ¦Тернопільський¦ Всього ¦
¦   ¦   \      ¦     ¦ обласний ¦обласний центр¦     ¦
¦   ¦    \     ¦     ¦  центр  ¦ профілактики ¦     ¦
¦   ¦     \    ¦     ¦профілактики¦та боротьби зі¦     ¦
¦   ¦      \   ¦     ¦та боротьби ¦  СНIДом  ¦     ¦
¦   ¦Найменування \  ¦     ¦ зі СНIДом ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------+----------+------------+--------------+---------¦
¦1  ¦Аналізатор     ¦Vital   ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦автоматичний    ¦Scientific¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦біохімічний Vitalab¦N.V.   ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦Flexor E в     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦комплекті з    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦системним блоком, ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦блоком       ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦безперебійного   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦живлення, лазерним ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦принтером     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------+----------+------------+--------------+---------¦
¦2  ¦Реагенти на 100  ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦досліджень за   ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦комплект      ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.1 ¦Альбумін 1х120 мл ¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.2 ¦АЛТ рідкий, 1х120 ¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦мл, 1х30 мл    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.3 ¦АСТ рідкий, 1х120 ¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦мл, 1х30 мл    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.4 ¦Амілаза 2х30 мл  ¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.5 ¦Білірубін загальний¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦1х120 мл      ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.6 ¦Сечовина, рідкий  ¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦10х15 мл      ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.7 ¦Біохімічний    ¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦калібратор 10х5 мл ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.8 ¦Контроль      ¦     ¦  0,1   ¦   0,1   ¦  0,2  ¦
¦   ¦біохімічних    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦показників, рівень ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦1 10х5 мл     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.9 ¦Холестерин рідкий ¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦1х120 мл      ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.10 ¦Креатинін CS 1х120 ¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦мл, 1х30 мл    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.11 ¦Глюкоза      ¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦(глюкозооксидазний)¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦рідкий 1х120 мл  ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.12 ¦ЛДГ-L рідкий, 1х120¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦мл, 1х30 мл    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.13 ¦Білок загальний  ¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦1х120 мл      ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.14 ¦Тригліцериди, GPO, ¦     ¦   1   ¦   1    ¦  2  ¦
¦   ¦рідкий 1х120 мл  ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------¦     ¦------------+--------------+---------¦
¦2.15 ¦Контроль      ¦     ¦  0,1   ¦   0,1   ¦  0,2  ¦
¦   ¦біохімічних    ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦показників, рівень ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦   ¦2 10х5 мл     ¦     ¦      ¦       ¦     ¦
¦-----+-------------------+----------+------------+--------------+---------¦
¦   ¦Вартість (грн.)  ¦     ¦ 245 482,0 ¦ 245 482,0  ¦490 964,0¦
----------------------------------------------------------------------------
 
 Голова Комітету з питань
 протидії ВIЛ-інфекції/СНIДу
 та іншим соціально небезпечним
 хворобам                       В.I.Петренко
 
 Директор Українського центру
 профілактики і боротьби зі СНIДом         А.М.Щербінська
Головна сторінка