Поиск по сайту:Про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 10 грудня 2005 року в м. Донецьку

Головна сторінка

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            30.12.2005 N 339
 
        Про реєстрацію ініціативної групи
       всеукраїнського референдуму за народною
      ініціативою, утвореної на зборах громадян
      України, що відбулися 10 грудня 2005 року
             в м. Донецьку
 
 
   До Центральної виборчої комісії 19 грудня 2005 року надійшло
подання Донецького  міського  голови  Лук'янченка  О.О.  від
15 грудня 2005 року N 01/8-6805 щодо реєстрації ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Розглянувши вищезазначене подання  та  додані  до  нього
документи  щодо реєстрації ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, Центральна виборча комісія
встановила.
 
   У місті  Донецьку  10  грудня  2005  року  за  адресою
вул. Гурова, 2, відбулися збори громадян України, у яких згідно з
протоколом зборів громадян України для створення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою взяли
участь  263  особи.  Учасниками  зборів одноголосно схвалено
пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою та затверджено формулювання питань, які пропонується
винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою:
 
   "Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?";
 
   "Чи підтримуєте Ви участь України у Єдиному економічному
просторі (ЄЕП) разом із Російською  Федерацією,  Республікою
Казахстан  та Республікою Білорусь, відповідно до Угоди про
формування Єдиного економічного простору ( 997_990 ), підписаної
19 вересня 2003 року?"
 
   Учасниками зборів одноголосно обрано ініціативну групу в
складі 62 осіб, якій доручено збирання підписів громадян під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою.
 
   Під час перевірки поданих матеріалів виявлено, що у зборах
громадян України для утворення ініціативної групи всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою взяли участь особи, які не
мають права на участь у референдумі: Корнішина Альона Миколаївна,
27 вересня 1989 року народження; Щербанюк  Федір  Дмитрович,
10 лютого 1988 року народження.
 
   У зв'язку з цим Комісія зазначає, що участь у зборах вказаних
осіб, які не мають права на участь у референдумі, не впливає на
вирішення  питання про законність проведення зборів громадян
України  для  утворення  ініціативної  групи  всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, оскільки без їх врахування
кількість учасників зборів, які мають право  на  участь  у
референдумі, становить 261 особу і, таким чином, відповідає
мінімальній кількості осіб, встановленій частиною першою статті 16
Закону України  "Про  всеукраїнський  та місцеві референдуми"
( 1286-12 ) (далі - Закон).
 
   На порушення частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) до
списку членів   ініціативної   групи   включені  громадяни
Дубіна Катерина Олексіївна,  Журавель  Валентина  Филимонівна,
Андрєєва Тетяна   Едуардівна,  Данилевич  Лідія  Петрівна,
Данилевич Ростислав Ігоревич,  Волков  Олександр  Миколайович,
Добрунова Ірина   Вікторівна,   Саенко  Павло  Вікторивич,
Яковенко Евген   Сергійович,   Вовк   Надія   Дем'янівна,
Кишинец Олександр Олександрович, Олейніков Евген Валерійович, а
зобов'язання про додержання законодавства підписали відповідно
громадяни  Дубина  Катерина  Олексіївна,  Журавель  Валентина
Філімонівна, Андрєєва  Тетьяна  Эдуардівна,  Данілевич  Лідія
Петрівна,  Данілевич  Ростислав  Ігоревич,  Волков  Олександр
Миколайовіч, Добрунова Іріна Вікторівна, Саенко Павло Вікторович,
Кишинець Олександр Олександрович, Олейніков Євген Валерійович, що
обумовлює неможливість реєстрації цих осіб членами ініціативної
групи.
 
   При цьому Центральна виборча комісія зазначає, що виявлені
обставини не впливають на законність проведення зборів громадян
України  для  створення  ініціативної  групи  всеукраїнського
референдуму за народною ініціативою, оскільки кількість учасників
зборів та чисельність ініціативної групи відповідають вимогам
законодавства про референдуми.
 
   Крім того, перевіркою поданих до Центральної виборчої комісії
матеріалів встановлено відповідність цих документів іншим вимогам
Закону ( 1286-12 ).
 
   Згідно з частиною четвертою статті 17 Закону ( 1286-12 ) до
Центральної виборчої комісії подання надіслано належним суб'єктом
та в установлений Законом 10-денний строк.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 Закону ( 1286-12 ) в
зборах громадян щодо утворення ініціативної групи взяв участь
261 громадянин України, який має право на участь у референдумі.
 
   Згідно з положеннями частини четвертої статті 16 Закону
( 1286-12 ) перед початком зборів проведено реєстрацію учасників
зборів, про що зазначено у протоколі зборів громадян України для
утворення  ініціативної  групи всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою; в списку  учасників  зборів  зазначено
прізвища,  імена  та по батькові, дати народження та місце
проживання учасників зборів; учасниками зборів обрано голову і
секретаря зборів громадян України для утворення ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою  (головою
зборів обрано Сиротіну Лідію Андріївну, секретарем - Хижняк Олену
Петрівну); до порядку денного зборів включено  питання  про
обговорення доцільності проведення референдуму та про формулювання
питань, які пропонується винести на референдум.
 
   На виконання частини п'ятої статті 16 Закону  ( 1286-12 ) у
протоколі  зборів  громадян  окремо  зазначено відомості про
затвердження формулювання кожного питання, що пропонується винести
на референдум; учасниками зборів обрано ініціативну групу, якій
рішенням зборів доручено збирання підписів громадян під вимогою
про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
про що зазначено в протоколі зборів.
 
   Відповідно до частини сьомої статті 16 Закону ( 1286-12 ) про
проведення зборів громадян України для утворення ініціативної
групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою складено
протокол із зазначенням результатів голосування з питань порядку
денного.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
учасників зборів та протокол зборів громадян України для утворення
ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за  народною
ініціативою підписано головою і секретарем цих зборів; у протоколі
зборів зазначено результати голосування з питань порядку денного
зборів  громадян  України  для  утворення ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
 
   Точне формулювання питань, які пропонується  винести  на
всеукраїнський референдум,  оформлено  відповідно  до  вимог
частини восьмої статті 16 Закону ( 1286-12 ).
 
   На виконання частини шостої статті 16 Закону  ( 1286-12 )
ініціативна група складається з 50 громадян України, які мають
право брати участь у референдумі.
 
   Згідно з частиною восьмою статті 16 Закону ( 1286-12 ) список
членів ініціативної групи підписано головою і секретарем цих
зборів; при цьому в списку членів ініціативної групи зазначено
дані документів, що посвідчують особу кожного члена ініціативної
групи.
 
   Відповідно до частини першої статті 16 ( 1286-12 ) у списку
членів  ініціативної  групи  вказано  дати народження членів
ініціативної групи, які всі мають  право  брати  участь  у
референдумі.
 
   На виконання частини третьої статті 17 Закону ( 1286-12 ) всі
члени ініціативної групи підписали зобов'язання про додержання
ними законодавства України про референдум.
 
   Таким чином,  Центральною  виборчою  комісією встановлено
відповідність поданих документів щодо зазначеної ініціативної
групи вимогам Закону ( 1286-12 ).
 
   Стаття 8 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлює, що в
Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція
України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативні акти
приймаються на її основі і повинні відповідати Конституції України
норми якої є нормами прямої дії.
 
   Згідно зі статтею 5 Конституції України ( 254к/96-ВР ) носієм
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, а узурпувати державну владу не
може ніхто.
 
   Відповідно до статті 38 Конституції України ( 254к/96-ВР )
громадяни мають право брати участь в управлінні  державними
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно
обирати і бути обраними до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
 
   Статтею 69 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначено, що
народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та
інші форми безпосередньої демократії.
 
   Згідно з  частиною  другою  статті  72 Основного Закону
( 254к/96-ВР )  всеукраїнський  референдум  проголошується  за
народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян
України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах
областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області.
 
   Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції
України  ( 254к/96-ВР ) права і свободи людини і громадянина,
гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.
 
   Згідно з пунктом 20 частини першої статті 92 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) організація і порядок проведення виборів і
референдумів визначаються виключно законами України.
 
   Стаття 74 Конституції України  ( 254к/96-ВР ) не допускає
проведення референдуму лише щодо законопроектів з питань податків,
бюджету та амністії.
 
   Відповідно до частини першої статті 1 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) референдум - це
спосіб прийняття громадянами України рішення з важливих питань
загальнодержавного та місцевого значення.
 
   Конституційний Суд України у Рішенні від 27 березня 2000 року
N 3-рп/2000 ( v003p710-00 ) у справі за конституційним поданням
103  і  108  народних  депутатів України щодо відповідності
Конституції України  ( 254к/96-ВР )  (конституційності)  Указу
Президента України "Про проголошення всеукраїнського референдуму
за народною ініціативою" ( 65/2000 ) N 1-26/2000 зазначив, що
референдум проводиться з метою з'ясування позиції громадян України
щодо актуальних питань.
 
   У Рішенні Конституційного Суду України від 5 жовтня 2005 року
N 6-рп/2005 ( v006p710-05 )  у справі за конституційним поданням
60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень
частини першої статті 103 Конституції України ( 254к/96-ВР ) в
контексті положень її статей 5, 156 та  за  конституційним
зверненням  Галайчука  Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії
Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення
положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції
України N 1-5/2005 принцип народного суверенітету, закріплений у
статті 5 Конституції України, передбачає первинний, єдиний і
невідчужуваний характер влади Українського народу.
 
   Згідно із закріпленим у Загальній декларації прав людини
( 995_015 )  принципом воля народу повинна бути основою влади
уряду.
 
   Як зазначив Конституційний Суд  України  в  Ухвалі  від
6 червня 2002 року N 35-у/2002 ( v035u710-02 ) про відмову у
відкритті конституційного провадження у справі за конституційним
поданням Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення
положень частин четвертої, шостої статті 17 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ), відповідь на
порушені у клопотанні Центральної виборчої  комісії  питання
міститься у  Рішенні  Конституційного  Суду  України  від
27 березня 2000 року N 3-рп/2000  ( v003p710-00 ) (справа про
всеукраїнський референдум за народною ініціативою). В абзаці
п'ятому підпункту 4.2 пункту 4 цього Рішення  ( v003p710-00 )
сформульовано правову позицію Конституційного Суду України, згідно
з якою Президент України, Центральна виборча комісія,  інші
державні органи мають здійснювати перевірку щодо відповідності
Конституції України  ( 254к/96-ВР ) питань, які  пропонується
винести  на  всеукраїнський  референдум, зокрема за народною
ініціативою.
 
   Таким чином, Центральною виборчою комісією досліджено всі
питання  щодо  утворення  та  реєстрації  ініціативної групи
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, перевірка
яких належить до повноважень Комісії, що реалізуються нею на
підставі та  у  спосіб,  визначених  Конституцією  України
( 254к/96-ВР ),  Законами України "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми"  ( 1286-12 ), "Про Центральну  виборчу  комісію"
( 1932-15 )   та  з  урахуванням  зазначених  вище  рішень
( v003p710-00, v006p710-05 ),   ухвали     ( v035u710-02 )
Конституційного Суду України. У тому числі Центральною виборчою
комісією встановлено, що питання, які пропонуються для винесення
на  всеукраїнський  референдум, зборами громадян України для
утворення ініціативної групи всеукраїнського  референдуму  за
народною ініціативою, які відбулися в місті Донецьку 10 грудня
2005 року, не належать до питань, які згідно з Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та Законом України "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) не можуть бути  винесені  на
всеукраїнський референдум.
 
   Враховуючи викладене, відповідно до статей 5, 8, 38, 69, 72,
74, пунктів 1, 20 частини першої статті 92 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 1, частини першої статті 2, статей 3, 5,
частини першої статті 7, статей 15, 16, 17, 18 Закону України "Про
всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) та керуючись
статтею 2, частиною другою статті 3, статтями 11, 12, пунктами 1,
3 статті 17, пунктом 2 статті 20 Закону України "Про Центральну
виборчу   комісію"  ( 1932-15 ),  Центральна виборча комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зареєструвати  ініціативну   групу   всеукраїнського
референдуму  за  народною ініціативою (згідно з додатком) з
питань: "Чи згодні Ви з тим, щоб Україна стала членом Організації
Північноатлантичного договору (НАТО)?"; "Чи підтримуєте Ви участь
України у Єдиному економічному просторі (ЄЕП) разом із Російською
Федерацією,  Республікою  Казахстан  та Республікою Білорусь,
відповідно до Угоди про формування Єдиного економічного простору
( 997_990 ), підписаної 19 вересня 2003 року?", утворену зборами
громадян України, що відбулися 10 грудня 2005 року в м. Донецьку,
та присвоїти їй порядковий номер 26.
 
   2. Видати ініціативній групі, зареєстрованій цією постановою,
свідоцтво про реєстрацію ініціативної групи, членам зареєстрованої
ініціативної групи - відповідні посвідчення.
 
   3. Установити строк збирання підписів громадян України під
вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною
ініціативою до 1 березня 2006 року.
 
   4. Копію цієї постанови надіслати Донецькій міській раді та
рекомендувати  їй  опублікувати  відомості  про  реєстрацію
ініціативної  групи  всеукраїнського  референдуму за народною
ініціативою у місцевих засобах масової інформації.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ
Головна сторінка