Поиск по сайту:Про внесення змін до нормативних документів

Головна сторінка

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 386 від 20.11.97           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    21 листопада 1997 р.
 vd971120 vn386             за N 487
 
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
   N 118 ( z0231-98 ) від 26.03.98 )
   
      Про внесення змін до нормативних документів
 
  ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Лист Нацбанку 
   N 13-110/2413-8872 ( v8872500-97 ) від 03.12.97 )
 
 
   Беручи до уваги розвиток грошово-кредитного ринку України
після прийняття ряду упереджуючих заходів, а також з метою
недопущення його дестабілізації Правління Національного банку
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити зміни та доповнення до "Порядку бухгалтерського
обліку та розрахунків за рахунками "Лоро" банків-нерезидентів у
валюті України", затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 23.09.96 р. N 245 ( v0386500-96 ), реєстраційний
номер 386 (із змінами і  доповненнями,  внесеними  постановами
Правління Національного банку України N 98 ( v0435500-97 ) від
10.04.97 р., реєстраційний номер 435 та N 126 ( v0438500-97 ) від
22.04.97 р., реєстраційний номер 438) (додаються).
   2. Першому  заступнику  Голови  Правління  В.С.Стельмаху,
директору  департаменту  валютного  регулювання  С.О.Яременко
оперативно вирішити в Міністерстві юстиції України питання про
включення постанови до Єдиного державного реєстру.
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови Правління В.С.Стельмаха.
 
 Голова                         В.А.Ющенко
 
                   Затверджено
                постановою Правління Національного
                банку України
                від 20.11.97 р. N 386
                реєстр. N 487 від 21.11.97 р.
 
 
            Зміни та доповнення
    до "Порядку бухгалтерського обліку та розрахунків за
  рахунками "Лоро" банків-нерезидентів у валюті України",
   затвердженого постановою Правління Національного банку
     України від 23.09.96 р. за N 245 ( v0386500-96 ),
             реєстр. N 386,
    (із змінами і доповненнями, внесеними постановами
       Правління Національного банку України
   від 10.04.97 р. за N 98 ( v0435500-97 ), реєстр. N 435,
   від 22.04.97 р. за N 126 ( v0438500-97 ), реєстр. N 438)
 
   1. Доповнити пункт 11 текстом такого змісту:
   "На рахунки "Лоро" банків-нерезидентів у гривнях дозволяється
зараховувати такі кошти:
   - які надійшли від резидентів на користь нерезидентів України
за імпортними операціями;
   - розміщені раніше депозити на рахунках в уповноважених
банках України та відсотки за ними;
   - з рахунків "Лоро" інших банків-нерезидентів;
   - відсотки, нараховані за залишком коштів на цьому рахунку.
   Надання  кредитів у гривнях банкам-нерезидентам, у т.ч.
овердрафт, та пролонгація раніше наданих кредитів не дозволяються.
   Розміщення депозитів банків-резидентів на кореспондентських
рахунках банків-нерезидентів у гривнях також не дозволяється.
   Купівля іноземної  валюти  з  кореспондентського  рахунка
банку-нерезидента здійснюється відповідно до вимог п.6 цього
Порядку.
   Перелік операцій, наведений у цьому Порядку, є вичерпним."
 
   2. Доповнити пунктами 12 і 13 такого змісту:
   "12. Уповноваженим банкам при зарахуванні коштів у гривнях на
кореспондентський  рахунок  банку-нерезидента  ("Лоро"-рахунок)
керуватися таким:
   - форми укладених контрактів повинні відповідати вимогам
"Типових  платіжних  умов  зовнішньоекономічних  контрактів
(договорів)", затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21.06.95 р. за N 444 ( 444-95-п ).
   Усі операції, які здійснюються протягом операційного дня
банку, мають обов'язково відображатися  за  кореспондентським
рахунком банку-нерезидента.
   13. За невиконання функцій агентів валютного контролю за
операціями  резидентів  у  гривнях,  що  здійснюються  через
кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, комерційні банки
несуть  відповідальність  згідно  зі  ст.16 Декрету Кабінету
Міністрів  України  від 19.02.93  за N 15-93 "Про систему
валютного  регулювання  і  валютного  контролю",  Інструкцією
Національного банку України "Про порядок застосування  ст.16
Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. за N 15-93 "Про
систему валютного регулювання  і  валютного  контролю",  яке
затверджене постановою Правління Національного банку України від
04.07.97 р. за N 212 ( z0370-97 ) та зареєстроване в Міністерстві
юстиції України N 370/2174 від 02.09.97 р. та ст.48 Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ).
 
                     Додаток N 2
              до постанови Правління Національного
              банку України
              від 23.09.96 р. N 245 ( v0386500-96 ),
              реєстр. N 386
              (із змінами, внесеними постановами
              Правління Національного банку України
              N 98 ( v0435500-97 )
              від 10 квітня 1997 р.,
              реєстр. N 435 від 10.04.97 р.,
              N 126 ( v0438500-97 )
              від 22 квітня 1997 р.,
              реєстр. N 438 від 24.04.97 р.,
              N 386 ( v0487500-97 )
              від 20 листопада 1997 р.,
              реєстр. N 487 від 21.11.97 р.)
 
 
  Порядок бухгалтерського обліку та розрахунків за рахунками
      "Лоро" банків-нерезидентів у валюті України
 
   З метою впорядкування операцій та відображення їх на балансах
уповноважених банків України, що здійснюються за рахунками "Лоро"
банків-нерезидентів  у  валюті  України, та приведення їх у
відповідність  до  чинного  законодавства  України  Правління
Національного банку України зобов'язує установи банків в Україні
керуватися таким.
   Відкриття в уповноважених банках України кореспондентських
рахунків типу "Лоро" банків-нерезидентів здійснюється відповідно
до Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ), нормативних актів
Національного банку України та на підставі генеральної ліцензії
Національного банку України.
   Зазначені рахунки використовуються для здійснення суб'єктами
господарювання України (надалі у  тексті  цього  Порядку  -
резидентами)    розрахунків    за    експортно-імпортними
договорами   (контрактами)   виключно    з    юридичними
особами-нерезидентами  (надалі  у  тексті  цього  Порядку  -
нерезидентами). Не можуть здійснювати розрахунки через рахунки
"Лоро" банків-нерезидентів у валюті України:
   - представництва, філії та  інші  структурні  підрозділи
нерезидентів,   що   не  є  юридичними  особами  країн
банків-кореспондентів;
   - представництва та постійні представництва нерезидентів в
Україні.
 
   1. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в банках України
( v0448500-97 ) вводяться рахунки:
   - в розділ XIV "Внески, депозити, рахунки громадян"
   N 751  "Депозити  у  валюті  України,  отримані  від
банків-нерезидентів" - пасивний.
   Призначення рахунка:    облік    сум,    розміщених
банками-нерезидентами на депозитах у банках-резидентах.
   За кредитом рахунка проводяться суми отриманих депозитних
коштів у валюті України.
   За дебетом рахунка проводяться суми, які повертаються після
закінчення строку депозиту.
   В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за строками і
банками.
   - в розділі XVIII "Розрахунки з банками":
   N 795 "Кредити у валюті України, надані банкам-нерезидентам"
- активний.
   Призначення рахунка:   облік    кредитів,    наданих
банкам-нерезидентам у валюті України.
   За дебетом рахунка обліковується заборгованість за кредитами,
що видані банком згідно з кредитним договором.
   За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які надходять в
погашення кредитів.
   В аналітичному  обліку  ведуться  окремі  рахунки  за
банками-нерезидентами та строками повернення кредитів.
   N 796 "Несплачена в строк  заборгованість  за  наданими
банкам-нерезидентам кредитами у валюті України" - активний.
   Призначення рахунка:  облік  сум  несплаченої  в  строк
заборгованості за наданими банкам-нерезидентам кредитами.
   За дебетом рахунка проводяться суми несплаченої в строк
заборгованості за кредитами, наданими банкам-нерезидентам.
   За кредитом рахунка проводяться суми, які  надходять  в
погашення  несплаченої  в строк заборгованості за кредитами,
наданими банкам-нерезидентам.
   В аналітичному обліку ведуться рахунки в розрізі банків, які
отримують кредити.
   N 797  "Пролонговані  кредити  у валюті України, надані
банкам-нерезидентам" - активний.
   Призначення рахунка:  облік  наданих  банкам-нерезидентам
пролонгованих кредитів.
   За дебетом рахунка проводяться суми пролонгованих кредитів.
   За кредитом рахунка проводяться суми, які  надходять  в
погашення пролонгованих кредитів.
   В аналітичному  обліку  ведуться  рахунки  в  розрізі
банків-нерезидентів, яким пролонгуються кредити.
   N 798 "Несплачені в строк відсотки за кредити у валюті
України, надані банкам-нерезидентам" - активний.
   Призначення рахунка:  облік  нарахованих  відсотків  за
кредитами, наданими в валюті України банкам-нерезидентам.
   За дебетом рахунка проводяться суми нарахованих несплачених у
строк відсотків за кредитами.
   За кредитом рахунка проводяться суми, які надходять на оплату
нарахованих відсотків.
   В аналітичному обліку ведуться окремі рахунки в розрізі
банків-позичальників.
   Операції, що   здійснені   за   рахунками   "Лоро"
банків-нерезидентів у валюті України до введення вищенаведених
рахунків, переносяться на знов відкриті рахунки.
   Залишки коштів,  які враховуються банками на балансовому
рахунка N 794 переносяться на балансовий рахунок N 751.
 
   2. Рух коштів за дебетом рахунка "Лоро" банку-нерезидента в
валюті України здійснюється тільки за розпорядженням власника
рахунка.
   3. У разі використання рахунків "Лоро" банків-нерезидентів у
валюті України в розрахунках між резидентами і нерезидентами
України в межах торговельного обороту валюта України як валюта
розрахунків повинна  передбачатися  при  укладенні  договорів
(контрактів).
   4. Платіжні доручення резидентів України на перерахування
коштів у валюті України на користь нерезидента України через
рахунки "Лоро" банків-нерезидентів обов'язково мають містити у
собі призначення платежу, яке чітко визначає зміст операції
(товари, послуги, авансовий платіж, попередня оплата, депозити,
кредити та ін.).
   Комерційним банкам забороняється прийняття  та  виконання
платіжних доручень резидентів України, в яких відсутнє призначення
платежу (номер і дата договору/контракту, зміст операції тощо).
   5. Розрахунки між резидентами України через рахунки "Лоро"
банків-нерезидентів у валюті України забороняються.
 
   6. Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України.
   6.1. Банк-нерезидент має право за рахунок  коштів  його
клієнтів на кореспондентському рахунка цього банку у валюті
України в уповноваженому банку України купити на міжбанківському
валютному ринку України іноземну валюту тільки у разі, якщо він
пред'явить цьому уповноваженому банку документи, що беззаперечно
підтверджують отримання нерезидентом на зазначений рахунок "Лоро"
коштів  у  валюті  України  внаслідок  експорту  в  Україну
товарів (робіт, послуг).
   Такими документами є:
   - засвідчений у встановленому порядку зовнішньоекономічний
договір (контракт);
   - оригінал ввізної вантажної митної декларації;
   - оригінал акта про виконані роботи або надані послуги
матеріального характеру тощо.
   На оригіналах усіх зазначених документів уповноважений банк
України ставить відмітку про факт купівлі іноземної валюти. Копії
усіх наданих документів залишаються в  уповноваженому  банку
України, який здійснив купівлю іноземної валюти.
   У разі, якщо банк-нерезидент перевів рахунок "Лоро" в інший
уповноважений банк України і бажає купити іноземну валюту на
міжбанківському валютному ринку України, він зобов'язаний надати
банку, до якого переведено рахунок, довідку із попереднього
уповноваженого банку України, яка підтверджує,  що  за  цим
контрактом іноземна валюта не купувалася.
   6.2. Уповноважений банк України  має  право  купити  на
міжбанківському  валютному  ринку України іноземну валюту за
дорученням банку-нерезидента і за рахунок його коштів у валюті
України, що знаходяться на рахунка "Лоро" у цьому банку України, у
разі, якщо уповноваженим банком України нараховані та зараховані
на цей рахунок "Лоро" відсотки за розміщені депозити та за
залишком коштів на цьому рахунка. Купівля іноземної  валюти
здійснюється лише на суму зарахованих зазначених відсотків.
 
   7. Платіжні доручення на зарахування коштів у валюті України
на користь резидентів України, які надійшли з рахунків "Лоро"
банків-нерезидентів за дорученням нерезидентів, також повинні
містити у собі призначення платежу, яке чітко визначає зміст
операції  (товари,  послуги,  повернення  авансового платежу,
попередньої оплати, депозиту, кредиту та ін.).
   Комерційним банкам  забороняється  приймання та виконання
платіжних доручень від нерезидентів України на користь резидентів
України, в яких відсутнє призначення платежу з посиланням на номер
і дату договору (контракту) та зміст операції.
   8. Операції за рахунками "Лоро" банків-нерезидентів у валюті
України здійснюються в межах залишків коштів на початок робочого
дня на відповідному рахунка.
   9. Залишки коштів на рахунках "Лоро" банків-нерезидентів у
валюті України підлягають обов'язковому резервуванню на загальних
підставах відповідно до вимог Національного  банку  України.
Виходячи із ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках,
Національний банк України може встановлювати особливий режим
резервування   залишків   коштів   на   рахунках  "Лоро"
банків-нерезидентів.
   10. Відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо
нормалізації платіжної дисципліни  в  народному  господарстві
України"  за  N  227/95  від 16.03.95 р. на розрахунки за
експортно-імпортними  операціями  через   рахунки   "Лоро"
банків-нерезидентів у валюті України, відкриті в уповноважених
банках України, поширюється дія статей 1 і 2 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" за N 185/94-ВР
від 23.09.94 р.
   11. Функції  агента  валютного  контролю щодо дотримання
встановленого цим Порядком  та  іншими  нормативними  актами
Національного   банку  України  режиму  рахунків  "Лоро"
банків-нерезидентів покладаються на уповноважені банки України.
   Функції контролю за експортно-імпортними операціями у валюті
України,   які   здійснюються   через   рахунки   "Лоро"
банків-нерезидентів, покладаються на обслуговуючі банки.
   У межах цих функцій комерційні банки при проведенні платежів
своїх  клієнтів  здійснюють  перевірку  наявності відповідних
договорів   (контрактів),   вантажно-митних   декларацій,
товарно-супровідних документів, актів про виконані роботи (надані
послуги) тощо. Вищезазначені документи вимагаються банком, у якому
відкритий розрахунковий рахунок резидента у валюті України.
   Уповноваженим банкам  України  дозволяється  виконувати
доручення банків-нерезидентів про перерахування коштів з рахунків
"Лоро" у валюті України:
   - на рахунок N 751, визначений у п.1 цього Порядку;
   - на рахунок N 819 в ОПЕРУ Національного банку України;
   - на рахунки "Лоро" інших банків-нерезидентів;
   - на користь резидентів України в обслуговуючому банку.
   Забороняється перерахування  коштів  у  валюті України з
рахунків "Лоро"  банків-нерезидентів  на  інші  рахунки  або
використовувати їх на інші цілі.
   На рахунки "Лоро" банків-нерезидентів у гривнях дозволяється
зараховувати такі кошти:
   - які надійшли від резидентів на користь нерезидентів України
за імпортними операціями;
   - розміщені раніше депозити на рахунках в уповноважених
банках України та відсотки за ними;
   - з рахунків "Лоро" інших банків-нерезидентів;
   - відсотки, нараховані за залишком коштів на цьому рахунка.
   Надання кредитів у гривнях банкам-нерезидентам,  у  т.ч.
овердрафт, та пролонгація раніше наданих кредитів не дозволяються.
   Розміщення депозитів банків-резидентів на кореспондентських
рахунках банків-нерезидентів у гривнях також не дозволяється.
   Купівля іноземної  валюти  з  кореспондентського  рахунка
банку-нерезидента здійснюється відповідно до вимог п.6 цього
Порядку.
   Перелік операцій, наведений у цьому Порядку, є вичерпним.
   12. Уповноваженим банкам при зарахуванні коштів у гривнях на
кореспондентський  рахунок  банку-нерезидента  ("Лоро"-рахунок)
керуватися таким:
   - форми укладених контрактів повинні відповідати вимогам
"Типових  платіжних  умов  зовнішньоекономічних  контрактів
(договорів)", затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 21.06.95 р. за N 444 ( 444-95-п ).
   Усі операції, які здійснюються протягом операційного дня
банку,  мають  обов'язково відображатися за кореспондентським
рахунком банку-нерезидента.
   13. За невиконання функцій агентів валютного контролю за
операціями  резидентів  у  гривнях,  що  здійснюються  через
кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, комерційні банки
несуть відповідальність згідно із ст.16 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 р. за N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю", Інструкцією Національного банку
України "Про порядок застосування ст.16 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 р. за N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю", яка затверджена постановою
Правління Національного банку України від 04.07.97 р. за N 212
( z0370-97 ) та зареєстрована в Міністерстві юстиції України за
N 370/2174 від 02.09.97 р., та ст.48 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 872-12 ).
Головна сторінка