Поиск по сайту:Про заяву ЛКП "ТРК "Акцент", м. Лисичанськ Луганської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення

Головна сторінка

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.12.2007 N 1719
 
 
          Про заяву ЛКП "ТРК "Акцент",
         м. Лисичанськ Луганської обл.,
         щодо видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву  Лисичанського комунального підприємства
"Телерадіокомпанія "Акцент",  м. Лисичанськ  Луганської  обл.
(юридична та фактична адреси: пр-т Леніна, 157, м. Лисичанськ
Луганської обл., 93113; головний редактор Шиманська С.А.), щодо
видачі ліцензії на мовлення на першому каналі проводового мовлення
(УР-1), із загальним обсягом мовлення 1 година 10 хвилин на
тиждень, керуючись статтями 23, 24, 32 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 18, 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Видати   Лисичанському   комунальному   підприємству
"Телерадіокомпанія  "Акцент",  м. Лисичанськ Луганської обл.,
ліцензію на мовлення на першому каналі проводового мовлення (УР1),
з обсягом мовлення 1 година 10 хвилин на тиждень, відповідно до
заявленої програмної концепції, згідно з додатком до рішення
(підписаним  заступником  начальника  управління  контролю та
моніторингу), зазначивши в ліцензії:
   - територія розповсюдження  радіопрограм - м. Лисичанськ,
м. Новодружеськ, м. Привілля Луганської обл.;
   - кількість  домогосподарств  на території розповсюдження
програм - 12555;
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 1 година 10
хвилин на тиждень згідно з відрізками часу: понеділок - п'ятниця:
6.30 - 6.44;
   - оператор телекомунікації - Лисичанський ЦЕЗ N 5 Луганської
дирекції ВАТ "Укртелеком", пр-т Леніна, буд. 58, м. Лисичанськ
Луганської обл.;
   - вид мовлення - проводове мовлення (УР-1);
   - вихідні дані (позивні) - "Говорить Лисичанськ";
   - територіальна категорія мовлення - місцеве мовлення;
   - мова(и), якою(якими) вестимуться передачі (%): українська -
не менше 65 %;
   - строк дії ліцензії - 10 років (у випадку реорганізації
мережі УР-1 строк дії ліцензії може бути переглянутий Національною
радою).
 
   2. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні  ЛКП
"Телерадіокомпанія  "Акцент",  м. Лисичанськ Луганської обл.,
ліцензійного збору за видачу ліцензії на мовлення на першому
каналі проводового мовлення (УР-1) врахувати:
   - розмір плати за одну годину роботи  однієї  основної
радіоточки для інших юридичних осіб, визначений наказом ВАТ
"Укртелеком" від 06.07.2006 N 312;
   - обсяг мовлення на першому каналі проводового мовлення
(УР-1) - 1 година 10 хвилин на тиждень згідно з відрізками часу:
понеділок - п'ятниця: 6.30 - 6.44;
   - кількість домогосподарств (радіоточок) - 12555.
   Розмір ліцензійного  збору  згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 05.06.1995 N 392 ( 392-95-п ) (К=1).
 
   3. Після сплати ліцензійного збору видати  ліцензію  на
мовлення ЛКП "Телерадіокомпанія "Акцент", м. Лисичанськ Луганської
обл.
 
   4. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на
департаменти:  ліцензійний,  контрольно-аналітичної  роботи та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   05.12.2007 N 1719
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
      мовлення ЛКП "Телерадіокомпанія "Акцент",
         м. Лисичанськ Луганської обл.
 
 
   I. Мова (и), якою (ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні): українська - не менше 65%;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 1 година 10 хвилин
на тиждень, 100%; години та хвилини на добу, відсоток від
загального обсягу мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 1 година 10 хвилин
на тиждень, 100%; години та хвилини на добу, відсоток від
загального обсягу мовлення
 
   IV. Формат  (відповідно  до   програмної   концепції)
інформаційно-просвітницький;
   Iнформаційний, культурологічний,       просвітницький,
розважальний,     дитячий,     інформаційно-розважальний,
розважально-інформаційний,      інформаційно-просвітницький,
інформаційно-культурологічний...тощо
 
   V. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
--------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Розподіл  ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Обсяг програм¦
¦з/п¦ програмного  ¦ обсяг ¦власного¦національного¦іноземного¦ та передач, ¦
¦  ¦  наповнення  ¦  на  ¦продукту¦ продукту  ¦ продукту ¦   які   ¦
¦  ¦        ¦ тиждень ¦ (хв. ¦(хв./тиждень)¦(хв./тиж- ¦передбачаєть-¦
¦  ¦        ¦(хв./тиж-¦ /тиж- ¦       ¦ день)  ¦   ся   ¦
¦  ¦        ¦ день) ¦ день) ¦       ¦     ¦ретранслював-¦
¦  ¦        ¦     ¦    ¦       ¦     ¦   ти   ¦
¦  ¦        ¦     ¦    ¦       ¦     ¦ (хв./тиж- ¦
¦  ¦        ¦     ¦    ¦       ¦     ¦  день)  ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+-------------¦
¦ 1 ¦    2    ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7   ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+-------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно-  ¦30 хвилин¦  30  ¦ 30 хвилин ¦  -   ¦   -   ¦
¦  ¦аналітичні та  ¦     ¦ хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦публіцистичні  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+-------------¦
¦ 2 ¦Культурно-   ¦10 хвилин¦  10  ¦ 10 хвилин ¦  -   ¦   -   ¦
¦  ¦мистецькі    ¦     ¦ хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+-------------¦
¦ 3 ¦Науково-    ¦10 хвилин¦  10  ¦ 10 хвилин ¦  -   ¦   -   ¦
¦  ¦просвітницькі  ¦     ¦ хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+-------------¦
¦ 4 ¦Розважальні та ¦5 хвилин ¦5 хвилин¦ 5 хвилин  ¦  -   ¦   -   ¦
¦  ¦музичні передачі¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+-------------¦
¦ 5 ¦Дитячі передачі ¦5 хвилин ¦5 хвилин¦ 5 хвилин  ¦  -   ¦   -   ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+-------------¦
¦ 6 ¦Iнше (решта   ¦10 хвилин¦  10  ¦ 10 хвилин ¦  -   ¦   -   ¦
¦  ¦передач,    ¦     ¦ хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦реклама,    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦заставки,    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦анонси, жанрово ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦неструктурований¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦ефір тощо)   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
--------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю та моніторингу            О.Кривша
Головна сторінка