Поиск по сайту:Про заяву редакції Миргородського районного радіо, м. Миргород Полтавської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення

Головна сторінка

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            05.12.2007 N 1722
 
                           Протокол N 47
 
 
            Про заяву редакції
         Миргородського районного радіо,
         м. Миргород Полтавської обл.,
         щодо видачі ліцензії на мовлення
 
 
   Розглянувши заяву редакції Миргородського районного радіо,
м. Миргород Полтавської обл. (юридична адреса: вул. Гоголя, 96/9,
м. Миргород  Полтавської  обл.,  37600;  фактична  адреса:
вул. Кашинського,  21,  м. Миргород Полтавської  обл., 37600;
редактор Полив'яний О.К.), щодо видачі ліцензії на мовлення на
першому каналі проводового мовлення (УР-1), із загальним обсягом
мовлення 4 години 49 хвилин на тиждень, керуючись статтями 23, 24,
32 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та
статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна
рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Видати  редакції  Миргородського   районного  радіо,
м. Миргород Полтавської обл., ліцензію на мовлення на першому
каналі проводового мовлення (УР-1), з обсягом мовлення 4 години 49
хвилин на тиждень, відповідно до заявленої програмної концепції,
згідно з додатком (підписаним заступником начальника управління
контролю та моніторингу), зазначивши в ліцензії:
   - територія розповсюдження радіопрограм - м. Миргород та
Миргородський р-н Полтавської обл.;
   - кількість домогосподарств на  території  розповсюдження
програм - 18579;
   - періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 4 години 49
хвилин на тиждень згідно з відрізками часу: понеділок - п'ятниця:
10.30 - 10.59*; понеділок, середа, п'ятниця: 11.40 - 11.59;
вівторок, четвер: 6.30 - 6.44; субота: 14.00 - 14.59;
______________
   * відрізки мовлення не використовуються під час трансляції
сесії Верховної Ради України;
 
   - оператор телекомунікації - ЦЕЗ N 5 Полтавської філії ВАТ
"Укртелеком", вул. Гоголя, 96/9, м. Миргород Полтавської обл.;
   - вид мовлення - проводове мовлення (УР-1);
   - вихідні дані (позивні) - "Говорить Миргород! Ви слухаєте
студію редакції Миргородського районного радіо";
   - територіальна категорія мовлення - місцеве мовлення;
   - мова(и), якою(якими) вестимуться передачі (%): українська -
100%;
   - строк дії ліцензії - 10 років (у випадку реорганізації
мережі УР-1 строк дії ліцензії може бути переглянутий Національною
радою).
 
   2. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні редакції
Миргородського районного радіо, м. Миргород Полтавської обл.,
ліцензійного збору за видачу ліцензії на мовлення на першому
каналі проводового мовлення (УР-1) врахувати:
   - розмір плати за одну годину роботи  однієї  основної
радіоточки для інших юридичних осіб, визначений наказом ВАТ
"Укртелеком" від 06.07.2006 N 312;
   - обсяг мовлення на першому каналі проводового мовлення
(УР-1) - 4 години 49 хвилин на тиждень згідно з відрізками часу:
понеділок - п'ятниця: 10.30 - 10.59*; понеділок, середа, п'ятниця:
11.40 - 11.59*; вівторок, четвер: 6.30 - 6.44; субота: 14.00 -
14.59;
______________
   * відрізки мовлення не використовуються під час трансляції
сесії Верховної Ради України;
 
   - кількість домогосподарств (радіоточок) - 18579.
   Розмір ліцензійного збору згідно з  Постановою  Кабінету
Міністрів України від 05.06.1995 N 392 ( 392-95-п ) (К=1).
 
   3. Після сплати ліцензійного збору видати  ліцензію  на
мовлення редакції Миргородського районного радіо, м. Миргород
Полтавської обл.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
департаменти: ліцензійний,  контрольно-аналітичної  роботи  та
юридичне управління.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   05.12.2007 N 1722
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
      мовлення редакції Миргородського районного
        радіо, м. Миргород Полтавської обл.
 
 
   I. Мова (и), якою (ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні) українська - 100%;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 4 години 49 хвилин
                        -------------------
на тиждень, 100%;
------------------------------------------------------------------
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва) 4 години 49 хвилин на
                       ---------------------
тиждень, 100%;
------------------------------------------------------------------
години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення
 
   IV. Формат  (відповідно  до   програмної   концепції)
розважально-інформаційний;
------------------------------------------------------------------
 Iнформаційний, культурологічний, просвітницький, розважальний,
 дитячий, інформаційно-розважальний, розважально-інформаційний,
інформаційно-просвітницький, інформаційно-культурологічний...тощо
 
   V. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
---------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Розподіл  ¦Загальний¦ Обсяг ¦  Обсяг  ¦ Обсяг  ¦Обсяг програм ¦
¦з/п¦ програмного  ¦ обсяг ¦власного¦національного¦іноземного¦ та передач, ¦
¦  ¦  наповнення  ¦  на  ¦продукту¦ продукту  ¦ продукту ¦   які   ¦
¦  ¦        ¦ тиждень ¦ (хв. ¦(хв./тиждень)¦(хв./тиж- ¦передбачається¦
¦  ¦        ¦(хв./тиж-¦ /тиж- ¦       ¦ день)  ¦ретранслювати ¦
¦  ¦        ¦ день) ¦ день) ¦       ¦     ¦(хв./тиждень) ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦    2    ¦  3  ¦  4  ¦   5   ¦  6   ¦   7    ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 1 ¦Iнформаційно-  ¦50 хвилин¦  50  ¦ 50 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦аналітичні та  ¦     ¦ хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦публіцистичні  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 2 ¦Культурно-   ¦30 хвилин¦  30  ¦ 30 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦мистецькі    ¦     ¦ хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 3 ¦Науково-    ¦20 хвилин¦  20  ¦ 20 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦просвітницькі  ¦     ¦ хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦передачі    ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 4 ¦Розважальні та ¦1 година ¦1 година¦ 1 година  ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦музичні передачі¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 5 ¦Дитячі передачі ¦30 хвилин¦  30  ¦ 30 хвилин ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦        ¦     ¦ хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦---+----------------+---------+--------+-------------+----------+--------------¦
¦ 6 ¦Iнше (передачі, ¦1 година ¦1 година¦ 1 година 39 ¦  -   ¦   -    ¦
¦  ¦реклама,    ¦39 хвилин¦  39  ¦  хвилин  ¦     ¦       ¦
¦  ¦анонси, жанрово ¦     ¦ хвилин ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦неструктурований¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦ефір, жанрово  ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦неструктурований¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
¦  ¦ефір тощо)   ¦     ¦    ¦       ¦     ¦       ¦
---------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю та моніторингу            О.Кривша
Головна сторінка