Поиск по сайту:Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 11 вересня 1995 р. N 727
                Київ
 
      Про визнання такими, що втратили чинність,
       деяких рішень Уряду України з питань
       підготовки, перепідготовки та підвищення
        кваліфікації державних службовців
 
 
   ( Iз змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
    N 301-р ( 301-96-р ) від 23.04.96 )
 
   На виконання Указу Президента України від 30 травня 1995 р.
N 398 ( 398/95 ) "Про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців" Кабінет Міністрів
України  п о с т а н о в л я є:
 
   Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду України
згідно з переліком (додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України            Є.МАРЧУК
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Iнд.49
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 11 вересня 1995 р. N 727
 
               ПЕРЕЛIК
      рішень Уряду України з питань підготовки,
      перепідготовки та підвищення кваліфікації
      державних службовців, що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1992 р.
N 214 ( 214-92-п ) "Питання Iнституту державного управління і
самоврядування при Кабінеті Міністрів України".
 
   2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р.
N 409 "Про затвердження Статуту Iнституту державного управління і
самоврядування при Кабінеті Міністрів України" (ЗП України, 1992
р., N 8, ст. 193).
 
   3. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня
1994 р. N 209 ( 209-94-п ) "Про управління державною службою".
 
   4. Підпункт 15 пункту 4 Положення про Головне управління
державної служби при Кабінеті Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1994 р. N 631
( 631-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 12, ст. 301).
 
   5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 1995 р.
N 344 ( 344-95-п ) "Про затвердження Положення про прийом слухачів
до Iнституту державного управління і самоврядування при Кабінеті
Міністрів України та його філіалів за програмою  підготовки
магістрів державного управління", крім пункту 14. ( Пункт 5 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 301-р ( 301-96-р )
від 23.04.96 )
Головна сторінка