Поиск по сайту:Щодо пропорційності відшкодування ПДВ за давальницькими операціями до валютної виручки

Головна сторінка


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 16-1120-05/10-10542 від 23.12.97
 
 
 
   ДПА України розглянула запит щодо відшкодування сум ПДВ з
продукції, яка у 1997 році ДВП як спецекспортером була поставлена
на експорт, та вивчивши і проаналізувавши акти документальних
перевірок,  контрактів  із  зовнішньоекономічної  діяльності,
повідомляє таке.
   Загалом розглянуто матеріали актів документальних перевірок
ДПІ району від 24.04.97 р., 23.05.97 р., 27.05.97 р., 25.07.97 р.,
17.09.97 р., 18.09.97 р. та контракти від 02.04.96 р., від
05.06.96 р.
   Як свідчать зазначені вище акти, ДВП на підставі договорів
комісії  з  ТОВ  здійснювало  експорт  кольорових  металів
(металопродукції, лому кольорових металів) до Німеччини фірмі як
за договорами купівлі-продажу, так і за договорами поставки
давальницької сировини на її переробку.
   Зокрема, контрактом  від  02.04.96  р.  та  згідно  із
специфікаціями 1 - 10 до цього контракту передбачено поставку
через спецекспортера за договором купівлі-продажу 26400 тонн
відходів кольорових металів та лому міді (лому бронзи) на суму
30928,0 тис. дол. США (за підрахунком середньоарифметична ціна
поставки становить 1171 дол. США за 1 т). Терміни поставки:
квітень 1996 р. - квітень 1997 р.
   Як свідчать вищезгадані акти документальних перевірок, з
лютого по вересень 1997 року за зазначеним контрактом   фактично
було поставлено 2822,061 т кольорового лому та металів на загальну
суму 2885,4 тис. дол. США. Фактично надійшло валюти за такі
поставки на валютний рахунок ТОВ - 2117,8 тис. дол. США.
   У разі експорту продукції через спецекспортера право на
відшкодування сум ПДВ, що сплачені постачальникам за виконані
роботи, надані послуги, придбані ТМЦ, паливо, придбані і введені
до  експлуатації основні виробничі фонди та взяті на облік
нематеріальні активи,  за  такою  експортною  операцією  має
підприємство, яке отримує валютні кошти і було власником -
відправником експортованої продукції, за  умови  обов'язкової
передачі  йому  від  спецекспортера  копії ВМД (завіреної у
встановленому порядку) на експортовану продукцію, в якій у графі 2
поряд із спецекспортером зазначено власника-відправника, та за
наявності  договору  на  проведення  власником-відправником
декларування такої продукції від імені спецекспортера. У ВМД в
обов'язковому порядку має бути вказано номер і дату угоди між
спецекспортером  і  нерезидентом  та  спецекспортером  і
власником-відправником.
   А тому, виходячи із зазначеного, ДПА в області необхідно
провести відшкодування сум ПДВ ТОВ за придбані кольорові метали на
внутрішньому ринку виходячи із розміру валютної виручки,  що
надійшла на рахунок товариства у частині відповідно фактично
експортованої продукції за умови виконання вказаних вище вимог.
   Крім цього, у зазначених вище актах документальних перевірок
відображено проведення експортних поставок кольорових металів за
договорами між ДВП та фірмою (Німеччина) на переробку на умовах
давальницької сировини відходів та лому кольорових металів у
готову продукцію (на підставі договору комісії між ДВП та ТОВ
передбачалася загальна кількість поставки 8500 т на загальну суму
8184,9 тис. дол.США).
   Доповненням до цього контракту від 17.07.96 р. передбачено,
що загальна вартість послуг з переробки поставленої давальницької
сировини становить 1130,675 дол. США. Зазначений контракт має
картку реєстрації обліку зовнішньоекономічного договору, видану
МЗЕЗторгом.
   Відповідно до Закону України від 15.09.95 р. N ( 327/95-ВР )
"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних
відносинах" ПДВ, що сплачений або підлягає сплаті за виконані
роботи, придбані матеріальні  ресурси,  паливо,  українському
замовнику при поставці давальницької сировини не відшкодовується.
   Проте умови договору були змінені, і готова  продукція,
виготовлена із давальницької сировини, на митну територію України
ввезена не була, а реалізована за її межами (із матеріалів
перевірки продаж за межами митної території України готової
продукції у повному обсязі не випливає). Так, у період з грудня
1996 року по вересень 1997 року було експортовано 1062,87 т
металобрухту різних марок, сортності, якості на загальну суму
813,1  тис.  дол.  США. При цьому експортований металобрухт
перероблено на продукцію, яка була реалізована за межами України
лише у кількості 466,1 т на суму 629,0 тис. дол. США. Загальна
сума іноземної валюти, яка надійшла на валютний рахунок ТОВ за
зазначеним контрактом за період з грудня 1996 року по вересень
1997 року, становила 1547,7 тис. дол. США.
   Враховуючи наведене, ТОВ може мати право на повернення сум
ПДВ, сплаченого у вигляді грошових коштів у складі ціни на
внутрішньому ринку країни при придбанні кольорового металобрухту
(лому), в частині цього лому, який використано на виготовлення
готової продукції,  яка, у свою чергу, була реалізована  за
межами України, пропорційно до загальної суми отриманої іноземної
валюти за умови  виконання зазначених вище вимог щодо оформлення
ВМД.
   Однак, враховуючи специфічність сировини, яка полягає у тому,
що  різні  марки  кольорового  металобрухту  (лому),  який
експортувався, мали різний відсотковий вміст цього кольорового
металу, тобто з такої різної за своїми якостями сировини має бути
і різний вихід готової продукції, ДПА України, не маючи експертних
висновків ДП "Укрпромзовнішекспертиза" щодо якості такої сировини
та ТПП стосовно виходу готової продукції із сировини та її
вартості (за кожним видом кольорового металобрухту залежно від
відсоткового вмісту кольорового металу, його забруднення), не може
зробити  кінцевих  висновків  щодо  визначення  належних  до
відшкодування сум ПДВ.
   Враховуючи вищезазначене, ДПА в області за наявності вказаних
документів  та  на  їх підставі слід забезпечити проведення
розрахунку сум ПДВ, належних до відшкодування, лише у частині
придбаної  сировини,  що використана для виробництва готової
продукції, продаж якої здійснено за межами України, пропорційно до
валютної виручки, яка надійшла за таку реалізацію. При цьому слід
врахувати також необхідність проведення розрахунків із фірмою
(Німеччина) за послуги з переробки вказаної сировини.
   Щодо контракту від 12.06.97 р. між ТОВ та фірмою (Німеччина)
на поставку за межі України 900 т мідного металу, то такий договір
без картки реєстрації у МЗЕЗторзі не може бути взято до розгляду
на предмет щодо відшкодування сум ПДВ.
   Враховуючи наведене, ДПА в області на підставі первинних
документів слід забезпечити проведення відповідних розрахунків
щодо визначення належних до відшкодування сум ПДВ та забезпечити
проведення відшкодування визначених сум податку у найкоротший
термін.
 
 Заступник Голови                     О.Шитря
 
 "Бізнес - Бухгалтерія: право - податки - консультації",
 N 5/1, 04.02.2002
Головна сторінка