Поиск по сайту:Про надання дозволу на проектування та будівництво багатофункціонального офісного комплексу з приміщеннями різного призначення та підземним паркінгом на вул. Івана Кудрі, 15 у Печерському районі

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 29 грудня 2006 р. N 677-р
                Київ
 
        Про відзначення 800-річчя заснування
      м. Старокостянтинова Хмельницької області
 
 
   1. Утворити Організаційний комітет щодо відзначення 800-річчя
заснування м. Старокостянтинова Хмельницької області (далі -
Організаційний комітет) у складі згідно з додатком.
 
   Надати право голові Організаційного комітету вносити у разі
потреби зміни до його складу.
 
   2. Затвердити  план заходів з підготовки та відзначення
800-річчя заснування м. Старокостянтинова Хмельницької області
(далі - план заходів), що додається.
 
   3. Мінфіну за пропозицією Хмельницької облдержадміністрації,
погодженою з Мінекономіки, передбачити під час підготовки проекту
Державного  бюджету  України на відповідний рік видатки для
виконання плану заходів.
 
   4. Рекомендувати  Хмельницькій  облдержадміністрації  та
Старокостянтинівській міській раді  передбачити  починаючи  з
2007 року видатки з місцевих бюджетів, а також залучати інші
джерела для виконання плану заходів.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 39
 
 
                     Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 29 грудня 2006 р. N 677-р
 
               СКЛАД
     Організаційного комітету з відзначення 800-річчя
    заснування м. Старокостянтинова Хмельницької області
 
 
   ТАБАЧНИК     - Віце-прем'єр-міністр України, голова
Дмитро Володимирович  Оргкомітету
 
   БЕРКУТА     - перший заступник Міністра будівництва,
Анатолій Всеволодович  архітектури та житлово-комунального
            господарства, заступник голови Оргкомітету
 
   ТРОНЬКО     - академік Національної академії наук,
Петро Тимофійович    заступник голови Оргкомітету
 
   МЕЛЬНИЧУК    - Старокостянтинівський міський голова,
Микола Степанович    секретар Оргкомітету (за згодою)
 
   БОГУЦЬКИЙ    - Міністр культури і туризму
Юрій Петрович
 
   БУХАНЕВИЧ    - голова Хмельницької облдержадміністрації
Олександр Миколайович
 
   ГЛАДУНЯК     - голова Хмельницької облради (за згодою)
Іван Васильович
 
   ГРОМОВА     - заступник голови Державної служби з
Марина Едуардівна    питань національної культурної спадщини
 
   ДЖАРТИ      - Міністр охорони навколишнього природного
Василь Георгійович   середовища
 
   КОПАНИЦЯ     - перший заступник начальника Головного
Олександр Васильович  управління - начальник соціально-
            психологічного управління особового складу
            Генерального штабу Збройних Сил
 
   КОПИЛОВ     - перший заступник Міністра фінансів
Вадим Анатолійович
 
   КОРЖ       - Міністр у справах сім'ї, молоді та спорту
Віктор Петрович
 
   МАЙСТЕРЧУК    - начальник управління реставрації та
Тетяна Петрівна     реконструкції історичної забудови Мінбуду
 
   МАКУХА      - Міністр економіки
Володимир Олексійович
 
   НІКОЛАЄНКО    - Міністр освіти і науки
Станіслав Миколайович
 
   ПОЛЯЧЕНКО    - Міністр охорони здоров'я
Юрій Володимирович
 
   РУДЬКОВСЬКИЙ   - Міністр транспорту та зв'язку
Микола Миколайович
 
   ФЕСУН      - голова Старокостянтинівської районної ради
Сергій Никанорович   (за згодою)
 
   ШУФРИЧ      - Міністр з питань надзвичайних ситуацій та
Нестор Іванович     у справах захисту населення від наслідків
            Чорнобильської катастрофи
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 29 грудня 2006 р. N 677-р
 
                ПЛАН
   заходів з підготовки та відзначення 800-річчя заснування
      м. Старокостянтинова Хмельницької області
 
 
-------------------------------------------------------------------
| Найменування заходу |Відповідальні|Строк | Орієнтовний обсяг |
|            |за виконання |вико- |  фінансування,  |
|            |       |нання,|  тис. гривень   |
|            |       |роки |--------------------|
|            |       |   |держав- |місце-|інші|
|            |       |   |ний   |вий  |дже-|
|            |       |   |бюджет |бюджет|рела|
|-----------------------------------------------------------------|
|         Містобудування та архітектура          |
|-----------------------------------------------------------------|
|Виконання робіт з   |Мінбуд,   | 2007| 3500  |   |  |
|дослідження,      |МКТ,     | 2008| 9282,26|   |  |
|реставрації, ремонту і |облдержад-  | 2009| 2700  |   |  |
|музеєфікації пам'ятки -|міністрація |   |    |   |  |
|замку князів Острозьких|       |   |    |   |  |
|(охоронний номер 765), |       |   |    |   |  |
|а також з її      |       |   |    |   |  |
|пристосування для   |       |   |    |   |  |
|створення музейного  |       |   |    |   |  |
|комплексу       |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Виконання науково-   |МКТ,     | 2007| 350  |   |  |
|дослідних,       |облдержад-  | 2008| 2650  |   |  |
|реставраційних та робіт|міністрація, |   |    |   |  |
|з відтворення живопису |Мінбуд    | 2009| 500  |   |  |
|інтер'єрів Троїцької  |       |   |    |   |  |
|церкви та її іконостасу|       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Виконання науково-   |МКТ     | 2008| 1000  |   |  |
|дослідних робіт із   |       | 2009| 1500  |   |  |
|створення історико-  |       |   |    |   |  |
|культурного заповідника|       |   |    |   |  |
|на базі споруд князів |       |   |    |   |  |
|Острозьких       |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Виконання науково-   |Мінбуд,   | 2007| 2000  |   |  |
|дослідних та ремонтно- |облдержад-  | 2008| 7000  |   |  |
|реставраційних робіт  |міністрація, |   |    |   |  |
|комплексу споруд    |МКТ     | 2009| 3481,9 |   |  |
|Домініканського    |       |   |    |   |  |
|монастиря та Оборонної |       |   |    |   |  |
|вежі (охоронний    |       |   |    |   |  |
|номер 1701)      |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Виконання проектно-  |МКТ     | 2008| 2763,54|   |  |
|вишукувальних та    |       |   |    |   |  |
|будівельних робіт із  |       |   |    |   |  |
|спорудження пам'ятника |       |   |    |   |  |
|засновнику міста -   |       |   |    |   |  |
|князю Костянтину    |       |   |    |   |  |
|Острозькому      |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Проведення досліджень |облдержад-  | 2007|    | 100 |  |
|таких об'єктів     |міністрація |   |    |   |  |
|культурної спадщини з |       |   |    |   |  |
|метою їх занесення до |       |   |    |   |  |
|Державного реєстру   |       |   |    |   |  |
|нерухомих пам'яток:  |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
| постоялий двір    |       |   |    |   |  |
| (XVIII ст.)     |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
| приміщення дитячої  |       |   |    |   |  |
| музичної школи    |       |   |    |   |  |
| (XVIII ст.)     |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
| історико-краєзнавчий |       |   |    |   |  |
| музей (XIX ст.)   |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
| млин (1905 рік)   |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
| міське училище,   |       |   |    |   |  |
| гімназія (1905 рік) |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
| будівля середини   |       |   |    |   |  |
| XIX ст. (адміністра- |       |   |    |   |  |
| тивна будівля)    |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
| Андріївська церква  |       |   |    |   |  |
| (кінець XIX ст.)   |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
| церква Різдва    |       |   |    |   |  |
| Пресвятої Богородиці |       |   |    |   |  |
| (1807 рік)      |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Виконання проектно-  |міська рада | 2008|    | 15 |  |
|вишукувальних та    |       | 2009|    | 50 |  |
|будівельних робіт із  |       |   |    |   |  |
|встановлення пам'ятного|       |   |    |   |  |
|знака на честь     |       |   |    |   |  |
|800-річчя міста    |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Проведення капітального|Мінбуд    | 2008| 630  |   |  |
|ремонту приміщення   |міська рада | 2008|    | 70 |  |
|дитячої музичної школи |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Проведення капітального|облдерж-   | 2009| 100  |   |  |
|ремонту приміщення   |адміністрація|   |    |   |  |
|дитячої художньої школи|       |   |    |   |  |
|            |міська рада | 2009|    | 14 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Разом         |       |   |37457,7 | 249 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|у тому числі за роками:|       | 2007| 5850  | 100 |  |
|            |       | 2008|23325,8 | 85 |  |
|            |       | 2009| 8281,9 | 64 |  |
|-----------------------------------------------------------------|
|     Організаційні та культурно-мистецькі роботи      |
|-----------------------------------------------------------------|
|Підготовка та     |облдержад-  | 2007|    |  4 |  |
|виготовлення      |міністрація |   |    |   |  |
|інформаційних     |       | 2008|    |  4 |  |
|матеріалів       |       | 2009|    |  4 |  |
|            |міська рада | 2007|    |  1 |  |
|            |       | 2008|    |  1 |  |
|            |       | 2009|    |  1 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Проведення V      |облдержад-  | 2008|    | 10 |  |
|регіонального фестивалю|міністрація |   |    |   |  |
|духової музики     |міська рада | 2008|    | 10 |  |
|"Болохівські сурми"  |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Відкриття пам'ятника  |  -"-   | 2009|    | 10,6|  5|
|засновнику міста -   |       |   |    |   |  |
|князю Костянтину    |       |   |    |   |  |
|Острозькому, вшанування|       |   |    |   |  |
|видатних особистостей |       |   |    |   |  |
|міста, проведення   |       |   |    |   |  |
|театралізованого свята |       |   |    |   |  |
|і святкового концерту |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Проведення міжнародної |облдержад-  | 2009|    | 25,4|  |
|наукової конференції  |міністрація |   |    |   |  |
|"Болохівщина та    |       |   |    |   |  |
|Острожчина: осягнення |       |   |    |   |  |
|історії"        |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Видання книг:     |  -"-   | 2009|    | 20,1|  |
|            |       |   |    |   |  |
|Тадеуш Кемп "Князь   |       |   |    |   |  |
|Василь Костянтин    |       |   |    |   |  |
|Острозький"      |       |   |    |   |  |
|            |       |   |    |   |  |
|Байдич О.В.,      |  -"-   | 2009|    | 20,3|  |
|Скрижевська Т.М.,   |       |   |    |   |  |
|Гаврилюк С.О.,     |       |   |    |   |  |
|Доманська А.В.     |       |   |    |   |  |
|"Старокостянтинів -  |       |   |    |   |  |
|місто історії і    |       |   |    |   |  |
|мистецтва"       |       |   |    |   |  |
|            |       |   |    |   |  |
|Винокур І.І.,     |  -"-   | 2008|    | 19,5|  |
|Журко О.І.       |       |   |    |   |  |
|"Болохівська земля"  |       |   |    |   |  |
|            |міська рада | 2008|    |  6 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Видання фотоальбому  |облдержад-  | 2007|    | 53 |  |
|"Кобудь - Старий    |міністрація |   |    |   |  |
|Костянтинів"      |       |   |    |   |  |
|            |міська рада | 2007|    | 53 | 60|
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Видання бізнес-    |  -"-   | 2009|    |  9 |  3|
|довідника для туристів |       |   |    |   |  |
|"Перлини Болохівської |       |   |    |   |  |
|землі за маршрутами  |       |   |    |   |  |
|історії, культури,   |       |   |    |   |  |
|архітектури і живопису |       |   |    |   |  |
|XII-XVIII ст."     |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Видання монографії   |облдержад-  | 2008|    | 20 |  |
|Виногродської Л.І.   |міністрація |   |    |   |  |
|"Кобудь -       |       |   |    |   |  |
|Старокостянтинів в   |       |   |    |   |  |
|контексті історії   |       |   |    |   |  |
|XII-XVIII ст."     |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Виготовлення ювілейної |  -"-   | 2008|    |   |  5|
|медалі, присвяченої  |       | 2009|    | 10 |  |
|800-річчю міста    |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Випуск та введення в  |Українське  | 2009|    |   |  |
|обіг поштового конверта|державне   |   |    |   |  |
|з оригінальною маркою |підприємство |   |    |   |  |
|"Старокостянтинову -  |поштового  |   |    |   |  |
|800"          |зв'язку   |   |    |   |  |
|            |"Укрпошта"  |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Проведення       |облдержад-  | 2009|    |  8 |  |
|регіонального     |міністрація |   |    |   |  |
|фестивалю вокально-  |       |   |    |   |  |
|хорової музики "Барви |       |   |    |   |  |
|древнього міста"    |       |   |    |   |  |
|            |міська рада |   |    |  6 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Разом         |       |   |    | 295,9| 73|
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|у тому числі за роками:|       | 2007|    | 111 | 60|
|            |       | 2008|    | 70,5|  5|
|            |       | 2009|    | 114,4|  8|
|-----------------------------------------------------------------|
|     Житлове господарство (зона проведення свята)      |
|-----------------------------------------------------------------|
|Виконання проектно-  |Мінбуд    | 2008| 2300  |   |  |
|вишукувальних та    |       | 2009| 1000  |   |  |
|будівельних робіт з  |       |   |    |   |  |
|реконструкції житлових |       |   |    |   |  |
|будинків        |       |   |    |   |  |
|            |міська рада | 2008|    | 100 |  |
|            |       | 2009|    | 100 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Реконструкція житлових |Мінбуд    | 2008| 1600  |   |  |
|будинків перших масових|       | 2009| 1300  |   |  |
|серій         |міська рада | 2008|    | 50 |  |
|            |       | 2009|    | 50 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Проведення невідкладних|Мінбуд    | 2008| 170  |   |  |
|робіт з реконструкції |       | 2009| 150  |   |  |
|житлових будинків   |облдержад-  | 2008|    | 130 |  |
|            |міністрація | 2009|    | 90 |  |
|            |міська рада | 2008|    | 35 |  |
|            |       | 2009|    | 25 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Разом         |       |   | 6520  | 580 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|у тому числі за роками:|       | 2007|    |   |  |
|            |       | 2008| 4070  | 315 |  |
|            |       | 2009| 2450  | 265 |  |
|-----------------------------------------------------------------|
|      Інженерні мережі (зона проведення свята)       |
|-----------------------------------------------------------------|
|Реконструкція     |облдержад-  | 2007|    | 660 |  |
|інженерної       |міністрація | 2008|    | 360 |  |
|водопровідної мережі по|       | 2009|    | 300 |  |
|вул. Костянтина    |       |   |    |   |  |
|Острозького (від    |       |   |    |   |  |
|центральної площі до  |       |   |    |   |  |
|вул. Івана Федорова)  |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Реконструкція     |  -"-   | 2007|    | 200 |  |
|інженерної       |       | 2008|    | 100 |  |
|водопровідної мережі по|       | 2009|    | 100 |  |
|вул. Грушевського   |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Разом         |       |   |    |1720 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|у тому числі за роками:|       | 2007|    | 860 |  |
|            |       | 2008|    | 460 |  |
|            |       | 2009|    | 400 |  |
|-----------------------------------------------------------------|
|    Зовнішні електричні мережі (зона проведення свята)    |
|-----------------------------------------------------------------|
|Реконструкція     |міська рада |   |    |   |  |
|електричних мереж   |       |   |    |   |  |
|зовнішнього освітлення |       |   |    |   |  |
|по вулицях:      |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Костянтина Острозького |  -"-   | 2007|    | 65,9|  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Івана Федорова     |  -"-   | 2008|    | 45,5|  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Грушевського      |  -"-   | 2009|    | 37,2|  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Замковій        |  -"-   | 2009|    | 17 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Разом         |       |   |    | 165,6|  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|у тому числі за роками:|       | 2007|    | 65,9|  |
|            |       | 2008|    | 45,5|  |
|            |       | 2009|    | 54,2|  |
|-----------------------------------------------------------------|
|     Міські вуличні дороги (зона проведення свята)      |
|-----------------------------------------------------------------|
|Реконструкція доріг з |Державна   | 2008| 1622  |   |  |
|твердим покриттям по  |служба    | 2009| 1385  |   |  |
|вул. Костянтина    |автомобільних|   |    |   |  |
|Острозького      |доріг    |   |    |   |  |
|            |міська рада | 2008|    | 18 |  |
|            |       | 2009|    | 10 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Реконструкція Меморіалу|  -"-   | 2008|    | 120 |  5|
|Слави         |       | 2009|    | 140 |  5|
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Упорядження вулиць   |Державна   | 2008| 280  |   |  |
|Замкової, Косинського, |служба    |   |    |   |  |
|Івана Федорова     |автомобільних|   |    |   |  |
|            |доріг    |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Озеленення центральної |  -"-   | 2007|    | 20 |  |
|частини міста     |       | 2008|    | 20 |  |
|            |       | 2009|    | 15 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Разом         |       |   | 3287  | 343 | 10|
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|у тому числі за роками:|       | 2007|    | 20 |  |
|            |       | 2008| 1902  | 158 |  5|
|            |       | 2009| 1385  | 165 |  5|
|-----------------------------------------------------------------|
|           Фізкультура та спорт            |
|-----------------------------------------------------------------|
|Реконструкція стадіону |Мінбуд    | 2008| 1160  |   |  |
|"Центральний"     |       | 2009| 1500  |   |  |
|            |районна рада | 2008|    | 50 |  |
|            |       | 2009|    | 50 |  |
|            |міська рада | 2008|    | 20 |  |
|            |       | 2009|    | 20 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Разом         |       |   | 2660  | 140 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|у тому числі за роками:|       | 2007|    |   |  |
|            |       | 2008| 1160  | 70 |  |
|            |       | 2009| 1500  | 70 |  |
|-----------------------------------------------------------------|
|     Охорона навколишнього природного середовища      |
|-----------------------------------------------------------------|
|Поглиблення русла річок|Мінбуд    | 2008| 5000  |   |  |
|Случ, Ікопоть, Шихівка |       | 2009| 4500  |   |  |
|для зниження рівня   |       |   |    |   |  |
|ґрунтових вод на    |       |   |    |   |  |
|території міста    |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Разом         |       |   | 9500  |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|у тому числі за роками:|       | 2007|    |   |  |
|            |       | 2008| 5000  |   |  |
|            |       | 2009| 4500  |   |  |
|-----------------------------------------------------------------|
|            Охорона здоров'я             |
|-----------------------------------------------------------------|
|Проведення капітального|облдержад-  | 2008| 250  |   |  |
|ремонту будівель    |міністрація | 2009| 250  |   |  |
|центральної районної  |       |   |    |   |  |
|лікарні        |районна рада | 2008|    | 75 |  |
|            |       | 2009|    | 75 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Будівництво очисних  |облдержад-  | 2008| 100  |   |  |
|споруд інфекційного  |міністрація | 2009|  50  |   |  |
|відділення центральної |       |   |    |   |  |
|районної лікарні    |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Будівництво      |облдержад-  | 2007| 200  |   |  |
|індивідуальної міні-  |міністрація | 2009| 200  |   |  |
|котельні центральної  |       |   |    |   |  |
|районної лікарні    |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Реконструкція     |  -"-   | 2008| 600  |   |  |
|незавершеного     |       | 2009| 600  |   |  |
|будівництва приміщення |районна рада | 2008|    | 200 |  |
|жіночої консультації з |       | 2009|    | 200 |  |
|переобладнанням під  |       |   |    |   |  |
|дитячу поліклініку   |       |   |    |   |  |
|центральної районної  |       |   |    |   |  |
|лікарні        |       |   |    |   |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Разом         |       |   | 2250  | 550 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|у тому числі за роками:|       | 2007| 200  |   |  |
|            |       | 2008| 950  | 275 |  |
|            |       | 2009| 1100  | 275 |  |
|-----------------------------------------------------------------|
|               Освіта               |
|-----------------------------------------------------------------|
|Проведення капітального|Мінбуд    | 2008| 800  |   |  |
|ремонту загально-   |       | 2009| 600  |   |  |
|освітньої школи    |       |   |    |   |  |
|I-III ступеня N 8   |районна рада | 2008|    | 50 |  |
|            |       | 2009|    | 50 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Разом         |       |   | 1400  | 100 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|у тому числі за роками:|       | 2007|    |   |  |
|            |       | 2008| 800  | 50 |  |
|            |       | 2009| 600  | 50 |  |
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|Усього         |       |   |63074,7 |4143,5| 83|
|-----------------------+-------------+------+--------+------+----|
|у тому числі за роками:|       | 2007| 6050  |1156,9| 60|
|            |       | 2008|37207,8 |1529 | 10|
|            |       | 2009|19816,9 |1457,6| 13|
-------------------------------------------------------------------
Головна сторінка