Поиск по сайту:Щодо збереження податкових пільг

Головна сторінка


      ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 05-112/09-892 від 05.09.95
   м.Київ
 
 vd950905 vn05-112/09-892
                  Міністерству фінансів України
                  Управлінню фінансування охорони
                  здоров'я і соціального захисту
                  населення
 
 
 
   За дорученням Кабінету Міністрів України Головна державна
податкова  інспекція  України  розглянула  лист  Українського
товариства глухих і Українського товариства сліпих щодо збереження
податкових пільг і повідомляє.
   З метою визначення механізму застосування статті 10 Закону
України щодо зменшення у розмірі до 100 відсотків суми податку на
прибуток  на  відшкодування  витрат  підприємств  громадських
організацій інвалідів, де інваліди становлять більше 50 відсотків
загальної чисельності  працюючих  в основному виробництві, і
спрямованих на соціально-трудову та медичну реабілітацію працюючих
інвалідів,  в  Правилах  застосування  Закону  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств", які затверджені Постановою
Верховної Ради України N 247/95-вр 27 червня 1995 року, в
основному враховані  пропозиції  стосовно переліку витрат на
вищевказані цілі,  що надходили від Міністерства соціального
захисту населення України, Українського товариства глухих та
Українського товариства сліпих.
   Зокрема це витрати, пов'язані з придбанням спеціального
технологічного та  транспортного  устаткування,  виготовленням
спеціальної технологічної  оснастки, пристроїв, нестандартного
обладнання для використання на робочих місцях інвалідів, придбання
ліків та лікарських засобів, утриманням спеціалізованих об'єктів
(центрів,  профілакторіїв)  підприємств,  де  здійснюється
соціально-трудова та медична реабілітація інвалідів, придбанням та
утриманням спеціального автотранспорту для перевезення інвалідів
тощо.
   Крім того, в Правилах застосування Закону України "Про
оподаткування прибутку  підприємств"  згідно із доповненнями,
внесеними  Постановою Верховної Ради України від 14.07.95 р.
N 312/95-вр зазначено, що перелік інших витрат, які з метою
оподаткування  належать  до  витрат  підприємств  громадських
організацій  інвалідів,  спрямованих  на соціально-трудову та
медичну  реабілітацію  працюючих  інвалідів,  затверджується
постановою Кабінету Міністрів України.
   Щодо податку на добавлену вартість, то згідно із Постановою
Верховної Ради  України  від  31.05.95 р. N 184/95-вр "Про
застосування статті 28 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1994 рік" встановлено, що у 1995 році до прийняття
відповідних законодавчих актів України застосовується механізм
справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору,
передбачений статтею 28 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1994 рік" ( 3898-12 ) із застосуванням ставки податку
на добавлену вартість у розмірі 20 відсотків.
   Стосовно земельного податку, то діючим Законом України "Про
плату за землю" ( 2535-12 ), зокрема у статті 11, визначено, що
від земельного податку звільняються підприємства, об'єднання та
організації товариств сліпих і глухих, громадські організації
інвалідів та їх об'єднання. Зазначена пільга передбачена також у
проекті Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону
України "Про плату за землю" та "Земельного кодексу України"
( 561-12 ), який в даний час знаходиться на розгляді в комісіях
Верховної Ради України.
   Що стосується відрахувань до Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення,  то  відповідно до Положення про порядок
надходження і використання коштів Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення, затвердженого наказом Мінчорнобиля України та
Міністерства фінансів  України  від  02.12.94 р. N 184/121,
( z0300-94 ) підприємства (об'єднання) і організації Українського
товариства сліпих і Українського товариства глухих, де інваліди
становлять більш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих в
основному виробництві, звільняються від сплати внесків до Фонду.
 
 Заступник начальника                  В.В.Зайцев
 
Головна сторінка