Поиск по сайту:Про обрання суддів

Головна сторінка


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
            Про обрання суддів
 
  ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 52, ст.333 )
   Відповідно до пункту 27 статті 85  Конституції  України
( 254к/96-вр ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Обрати суддями України безстроково:
         Вищого арбітражного суду України
   Усенко Євгенію Андріївну;
       арбітражного суду Житомирської області
   Веденяпіна Олександра Андрійовича;
        арбітражного суду Одеської області
   Беляновського Володимира Віталійовича;
         арбітражного суду міста Києва
   Шевченка Едуарда Олександровича.
 
 
 Голова Верховної Ради України          О.ТКАЧЕНКО
 
 м. Київ, 19 листопада 1998 року
     N 251-XIV
 
Головна сторінка