Поиск по сайту:Про створення в системі Державної служби охорони при МВС України Служби інкасації, охорони грошових знаків і цінних паперів, що перевозяться, та затвердження нормативних актів з питань діяльності цієї Служби

Головна сторінка

       КИЇВСЬКЕ БЮРО ПО ЛІЦЕНЗУВАННЮ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
          АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ
 
              Н А К А З
 
 N 161 від 22.09.97          Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   20 жовтня 1997 р.
                   за N 26/70
 
 
    Про затвердження переліку додаткових послуг та їх
    вартість, які надаються суб'єктам підприємницької
          діяльності при ліцензуванні
 
 
   Згідно з наказом Державного  департаменту  автомобільного
транспорту України від 31.03.97 р. "Про затвердження змін та
доповнень до Статутів обласних, міських, Автономної Республіки
Крим  та  Українського  бюро  по  ліцензуванню автомобільних
перевезень", доповнення до Статуту госпрозрахункового підприємства
Київського  бюро  по  ліцензуванню  перевезень  автомобільним
транспортом,    зареєстрованого    Радянською    районною
держадміністрацією м. Києва (реєстраційний N 03094 від 3 жовтня
1997 р.), відсутністю коштів на покриття послуг та з метою більш
повного відшкодування витрат, пов'язаних із забезпеченням якісного
обслуговування   суб'єктів   підприємницької   діяльності,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  по  Київському  бюро  по  ліцензуванню
автомобільних перевезень  тарифи  на  додаткові  послуги  по
обслуговуванню суб'єктів підприємницької діяльності з оплатою
згідно з розрахунковою калькуляцією (додаток N 1).
 
   2. Головному бухгалтеру Цимбалюк А.В.:
   2.1. У  відповідності  з Указом Президента  України від
03.10.92 р. ( 493/92 ) даний наказ направити  на  державну
реєстрацію нормативних актів в управління юстиції м. Києва в
п'ятиденний термін.
   2.2. Забезпечити своєчасне введення в  дію  узагальнених
тарифів  та  проінформувати  населення  через засоби масової
інформації.
 
   3. Тарифи на додаткові послуги використовуються для фізичних
та  юридичних  осіб  при  одержанні  ліцензій на здійснення
автоперевезень.
   Послуги надаються за бажанням клієнта за усною або письмовою
заявою та виконуються в день подання документів на отримання
ліцензії.
   4. Відповідальність та контроль за виконанням цього наказу
покласти на заступника директора бюро Петюх В.М.
 
 Директор                      М.О.Капшученко
 
                         Додаток
 
                   Затверджено
                   наказом Київського бюро по
                   ліцензуванню перевезень
                   автомобільним транспортом
                   від 22 вересня 1997 р.
                   N 161
 
                   Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   20 жовтня 1997 р.
                   за N 26/70
 
               ТАРИФИ
     на додаткові послуги по обслуговуванню суб'єктів
          підприємницької діяльності
 
--------------------------------------------------------------
| N |   Назва послуг   |Кількість| Тривалість |Вартість|
|п/п|            | аркушів |консультацій|(грн.) з|
|  |            | (шт.) |  (хв.)  |  ПДВ |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
| 1 |      2      |  3  |   4   |  5  |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
| 1.|Ламінування картки   |  1  |      | 1,50 |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
| 2.|Ксерокопіювання     |  1  |      | 0,50 |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
| 3.|Виготовлення бланків  |  1  |      | 0,20 |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
| 4.|Консультаційно-     |     |   20  | 18,00 |
|  |інформаційні послуги з |     |      |    |
|  |питань автоперевезень  |     |      |    |
|  |для 1 клієнта      |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
| 5.|Витяг з Правил надання |  3  |   45  | 4,50 |
|  |послуг пасажирського  |     |      |    |
|  |автомобільного     |     |      |    |
|  |транспорту ( 176-97-п ) |     |      |    |
|  |(загальні положення)  |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
| 6.|Таксомоторні      |  1  |   15  | 1,50 |
|  |перевезення       |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
| 7.|Порядок перевезення   |  4  |   60  | 6,00 |
|  |дітей          |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
| 8.|Порядок перевезення   |  2  |   30  | 3,00 |
|  |туристів        |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
| 9.|Обов'язки водіїв та   |  4  |   60  | 6,00 |
|  |вимоги технічного стану |     |      |    |
|  |та обладнання автобусів |     |      |    |
|  |і легкових автомобілів |     |      |    |
|  |при здійсненні     |     |      |    |
|  |перевезень пасажирів  |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|10.|Порядок ведення     |  3  |   45  | 4,50 |
|  |необхідної документації |     |      |    |
|  |при здійсненні     |     |      |    |
|  |перевезень пасажирів  |     |      |    |
|  |(дорожній лист, білетно-|     |      |    |
|  |обліковий лист, паспорт |     |      |    |
|  |маршруту і т. п.)    |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|11.|Витяг з Правил     |  3  |   45  | 4,50 |
|  |перевезень вантажів   |     |      |    |
|  |( n0002400-66 )     |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|12.|Правила перевезень   |  3  |   45  | 4,50 |
|  |небезпечних вантажів  |     |      |    |
|  |( n0008400-65 )     |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|13.|Правила перевезень   |  1  |   15  | 1,50 |
|  |негабаритних вантажів  |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|14.|Порядок ведення     |  2  |   30  | 3,00 |
|  |необхідної документації |     |      |    |
|  |при перевезенні     |     |      |    |
|  |вантажів        |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|15.|Вимоги безпеки праці та |  3  |   45  | 4,50 |
|  |руху до технічного   |     |      |    |
|  |стану автомобільних   |     |      |    |
|  |засобів (загальні    |     |      |    |
|  |положення)       |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|16.|Додаткові вимоги до   |  1  |   15  | 1,50 |
|  |вантажних автомобілів, |     |      |    |
|  |причепів,        |     |      |    |
|  |напівпричепів      |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|17.|Додаткові вимоги до   |  2  |   30  | 3,00 |
|  |газобалонних      |     |      |    |
|  |автомобілів       |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|18.|Вимоги безпеки праці та |  3  |   45  | 4,50 |
|  |руху при експлуатації  |     |      |    |
|  |автотранспортних    |     |      |    |
|  |засобів         |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|19.|Витяг з Кодексу України |  2  |   30  | 3,00 |
|  |про адміністративні   |     |      |    |
|  |правопорушення     |     |      |    |
|  |( 80731-10, 80732-10 ) |     |      |    |
|  |на автотранспорті    |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|20.|Витяг з норм витрат   |  2  |   30  | 3,00 |
|  |паливно-мастильних   |     |      |    |
|  |матеріалів на      |     |      |    |
|  |автомобільному     |     |      |    |
|  |транспорті (наказ    |     |      |    |
|  |Міністра України від  |     |      |    |
|  |03.05.95 р. N 179    |     |      |    |
|  |( v0179361-95 )     |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|21.|Витяг з норм витрат   |  1  |   15  | 1,50 |
|  |експлуатаційних     |     |      |    |
|  |матеріалів       |     |      |    |
|---+------------------------+---------+------------+--------|
|22.|Положення про ТО і   |  2  |   30  | 3,00 |
|  |ремонт автомобілів   |     |      |    |
|  |(перелік обов'язкових  |     |      |    |
|  |робіт та строки їх   |     |      |    |
|  |виконання)       |     |      |    |
--------------------------------------------------------------
 
 Директор                      М.О.Капшученко
 
                         Додаток
 
                   Затверджено
                   наказом Київського бюро по
                   ліцензуванню перевезень
                   автомобільним транспортом
                   від 22 вересня 1997 р.
                   N 161
 
            КАЛЬКУЛЯЦІЯ ВИТРАТ
         на проведення додаткових послуг
 
----------------------------------------------
|1.|Ламінування картки:           |
| |-----------------------------------------|
| |вартість однієї плівки    | 0,30 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |трудові затрати (з/пл.)   | 0,03 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |вартість електроенергії   | 0,01 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |знос ламінатора       | 0,01 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |Всього витрат        | 0,35 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |Накладні витрати       | 0,90 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |ПДВ             | 0,25 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |Загальна вартість      | 1,50 грн. |
|--+-----------------------------------------|
|2.|Ксерокопіювання             |
| |-----------------------------------------|
| |вартість 1 аркуша ксероксного| 0,05 грн. |
| |паперу            |      |
| |-----------------------------+-----------|
| |трудові затрати       | 0,10 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |витрати електроенергії    | 0,02 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |знос копіювального апарата  | 0,17 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |Всього витрат        | 0,34 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |Накладні витрати       | 0,09 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |ПДВ             | 0,07 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |Загальна вартість      | 0,50 грн. |
|--+-----------------------------------------|
|3.|Виготовлення бланка           |
| |-----------------------------------------|
| |вартість 1 аркуша      | 0,03 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |трудові затрати       | 0,02 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |витрати електроенергії    | 0,02 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |знос принтера        | 0,02 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |знос картриджа        | 0,02 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |Накладні витрати       | 0,05 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |ПДВ             | 0,04 грн. |
| |-----------------------------+-----------|
| |Загальна вартість      | 0,20 грн. |
----------------------------------------------
Головна сторінка