Поиск по сайту:Щодо застосування окремих положень Угод про вільну торгівлю

Головна сторінка


 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 11/2-8982 від 22.09.97
   м.Київ
 
 vd970922 vn11/2-8982
 
   ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної
                      митної служби 
    N 09/1-1680-ЕП ( v1680342-98 ) від 29.07.98 )
    
          Щодо застосування окремих
        положень Угод про вільну торгівлю
    ( Із змінами, внесеними згідно з Листом Державної
                      митної служби
     N 11/3-10544 ( v0544342-97 ) від 04.11.97 )
 
   У зв'язку із запитами митних органів щодо застосування правил
"безпосередньої  закупівлі"  та  "прямого  відвантаження",  у
двосторонніх Угодах про вільну торгівлю повідомляємо.
   1. "Безпосередня  закупівля"  -  це  закупівля  товару
безпосередньо  у  підприємства,  фірми,  зареєстрованих  у
встановленому порядку в країні експорту.
   Звертаємо Вашу увагу на те, що правило  "безпосередньої
закупівлі" не виконується у разі закупівлі товару в країні
експорту у представництва фірми або підприємства, які не є
резидентами  цієї країни. Для надання преференцій зі сплати
ввізного мита, торговельною країною повинна виступати країна, з
якою підписано Угоду про вільну торгівлю.
   При митному оформленні товарів, які походять з Республіки
Молдова правило "безпосередньої закупівлі" виконується у разі
закупівлі товару походженням з Республіки Молдова резидентом
однієї з держав - учасниць Угоди про створення зони вільної
торгівлі. Держави, які підписали Угоду про створення зони вільної
торгівлі, - це Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь,
Республіка Вірменія, Республіка Грузія, Республіка Казахстан,
Киргизька Республіка, Республіка Молдова, Російська Федерація,
Республіка Таджикистан, Туркменистан,  Республіка  Узбекистан,
Україна.
   При цьому правило "безпосередньої закупівлі" не виконується у
разі закупівлі товару молдовського походження в Республіці Молдова
представництвом фірми або підприємства, які не є резидентами
зазначених країн.
   2. "Пряме відвантаження" ("пряме транспортування") - це пряме
переміщення товарів з країни експорту в країну імпорту. При цьому
допускається переміщення товарів через територію однієї чи кількох
країн  внаслідок  географічних,  транспортних,  технічних  та
економічних причин та тимчасове їх ввезення або складування на
території цих країн з умовою, що ці товари весь час знаходяться
під митним контролем країн транзиту.
   Для підтвердження  "прямого відвантаження" митним органам
України повинні бути представлені товаро-транспортні документи,
які підтверджують відправлення товару з країни експорту в країну
імпорту. Якщо зазначені товари знаходились на митній території
третіх країн в режимі транзиту - в товаросупровідних документах
повинні бути відмітки про це митних органів країни транзиту.
   ( Дію абзацу призупинено на підставі Листа Державної митної
служби N 11/3-10544 ( v0544342-97 ) від 04.11.97 ) У разі, якщо
товар експортується з території країни, з якою діє режим вільної
торгівлі, але згідно з  товаросупровідними  документами  був
призначений для випуску у вільний обіг не на митній території
України (в т.ч. транзит перерваний за межами України), необхідно
дотримуватися положень, викладених у листі Держмитслужби від
05.05.97 р. N 11/1-3899 ( v3899342-97 ).
 
 "Митна газета", 19/97
Головна сторінка