Поиск по сайту:Про затвердження Граничних тарифів на послуги, пов"язані з експертизою заявок, наглядом та моніторингом радіоелектронних засобів радіозв"язку, радіомовлення, телебачення, систем кабельного та ефірно-кабельного телебачення, систем супутникового зв"язку

Головна сторінка


 
    КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
              Н А К А З
 
 N 71 від 22.09.97
   м.Київ
 
 vd970922 vn71
 
 
 ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Укрстрахнагляду
  N 32 ( z0375-98 ) від 01.06.98 )
  
       Про затвердження Методичних рекомендацій
     з бухгалтерського обліку операцій страхування
 
   У зв'язку з введенням в дію Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про оподаткування  прибутку  підприємств"
( 283/97-ВР ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку
операцій страхування (додаються).
   2. До приведення у відповідність з цими  рекомендаціями
страховики  мають  здійснювати бухгалтерський облік операцій,
пов'язаних із страховою діяльністю, відповідно до Інструкції з
бухгалтерського  обліку  операцій,  пов'язаних  із  страховою
діяльністю, затвердженої наказом Укрстрахнагляду від 20 листопада
1996 року N 121.
   При цьому страховики мають самостійно встановити порядок
накопичення даних про валові доходи та валові витрати з наступним
використанням таких даних для складання податкової декларації та
податкової звітності.
 
 Голова Комітету                    І.Яковенко
       Методичні рекомендації з бухгалтерського
          обліку операцій страхування
   1. Ці Методичні рекомендації  з  бухгалтерського  обліку
операцій  страхування  встановлюють  для підприємств, які за
законодавством України є страховиками, порядок бухгалтерського
обліку страхових операцій.
   2. Облік розрахунків із страхувальниками  та  страховими
посередниками  ведеться  на  рахунку  74  "Розрахунки  із
страхувальниками  та  страховими  посередниками",  відповідні
субрахунки.
   По дебету рахунку 74 "Розрахунки із страхувальниками та
страховими посередниками" відображається сума належних страховику
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій)  за
договорами страхування, які діяли протягом звітного періоду, у
кореспонденції з рахунком 38 "Страхові платежі".
   По кредиту рахунку 74 "Розрахунки із страхувальниками та
страховими посередниками" відображається сума надходжень страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій) у кореспонденції з
рахунками обліку грошових коштів. Одночасно сума  зазначених
надходжень відображається по дебету рахунку 38 "Страхові платежі"
і кредиту рахунку 46 "Реалізація", субрахунок "Зароблені страхові
платежі"  (страховики,  які  здійснюють  страхування  життя,
використовують субрахунок "Страхування життя").
   З. Бухгалтерський  облік  сум часток страхових платежів,
сплачених  перестраховикам,  ведеться  на   рахунку   22
"Перестраховування" на субрахунках за видами страхування.
   По дебету рахунку 22 "Перестраховування" відображаються:
   - суми  часток  страхових  платежів,  які  сплачені
перестраховикам, у кореспонденції з рахунками обліку грошових
коштів;
   - сума належної перестрахувальнику комісійної винагороди за
договорами перестрахування, які діяли протягом звітного періоду у
кореспонденції з рахунком 80 "Прибутки та збитки", якщо розрахунки
між перестраховиком та перестрахувальником здійснюються у формі
заліку взаємної заборгованості.
   По кредиту  рахунку 22 "Перестраховування" відображається
повернення надмірно сплачених перестраховикам часток страхових
платежів (страхових внесків, страхових премій).
   Щомісячно сальдо з рахунку 22 "Перестраховування" списується
в кореспонденції з рахунком 46 "Реалізація", субрахунок "Зароблені
страхові платежі".
   Страховики, які  здійснюють  страхування життя, сальдо з
рахунку 22 "Перестраховування" списують у  кореспонденції  з
рахунком 27 "Частка перестраховиків у страхових резервах".
   4. Бухгалтерський облік  сум  часток  перестраховиків  у
страхових резервах ведеться на рахунку 27 "Частка перестраховиків
у страхових резервах" на субрахунках за видами резервів.
   По дебету рахунку 27 "Частка перестраховиків у страхових
резервах",  субрахунок  "Частка  перестраховиків  у  резервах
незароблених премій" відображається сума часток перестраховиків у
резервах незароблених премій на звітну дату в кореспонденції з
рахунком 39 "Результат зміни технічних резервів", відповідний
субрахунок.
   Сума часток перестраховиків у резервах незароблених премій на
звітну дату обчислюється залежно від сум часток страхових платежів
(страхових  внесків,  страхових  премій),  які були сплачені
перестраховикам за період попередніх дев'яти місяців у такому
порядку:
   - сума часток  страхових  платежів  (страхових  внесків,
страхових премій), сплачених перестраховикам протягом перших трьох
місяців цього періоду, множиться на одну четверту;
   - сума  часток  страхових  платежів  (страхових внесків,
страхових премій), сплачених перестраховикам протягом наступних
трьох місяців, множиться на одну другу;
   - сума часток  страхових  платежів  (страхових  внесків,
страхових премій), сплачених перестраховикам протягом останніх
трьох місяців, множиться на три четвертих.
   Одержані добутки додаються.
   По дебету рахунку 27 "Частка перестраховиків у страхових
резервах", субрахунок "Частка перестраховиків у резервах збитків",
відображається сума часток перестраховиків у резервах збитків у
кореспонденції з рахунком 39 "Результат зміни технічних резервів",
відповідний субрахунок.
   Страховики, які  здійснюють страхування життя, по дебету
рахунку 27 "Частка перестраховиків  у  страхових  резервах",
субрахунок "Частка перестраховиків у резервах із страхування
життя", відображають суму часток перестраховиків у страхових
резервах у кореспонденції з рахунком 22 "Перестраховування",
відповідний субрахунок. Аналітичний облік  зазначених  часток
ведеться по кожному застрахованому.
   По кредиту рахунку 27 "Частка перестраховиків у страхових
резервах" відображаються суми часток перестраховиків у резервах
незароблених премій, суми часток перестраховиків у  резервах
збитків обчислені на минулу звітну дату в кореспонденції за
рахунком 39 "Результат зміни технічних резервів", відповідні
субрахунки.
   Страховики, які здійснюють страхування життя, по кредиту
рахунку  27  "Частка  перестраховиків у страхових резервах",
субрахунок "Частка перестраховиків у резервах із страхування
життя",  відображають  частки  від  страхових  сум, сплачені
перестраховиками (далі - частки одержані), в кореспонденції з
рахунками обліку грошових коштів.
   Якщо величина  часток,  одержаних  по  кожному  окремому
застрахованому, більша (менша) за величину часток, сплачених по
відповідному застрахованому, - різниця відображається по дебету
(кредиту)  рахунку  27  "Частка  перестраховиків у страхових
резервах", субрахунок "Частка перестраховиків у резервах  із
страхування життя" і кредиту (дебету) рахунку 89 "Резерв майбутніх
витрат і платежів".
   5. Бухгалтерський облік виплат "страхових сум та страхових
відшкодувань ведеться на рахунку 19 "Виплати страхових сум та
страхових відшкодувань" за видами страхування.
   По дебету рахунку 19 "Виплати страхових сум та страхових
відшкодувань" відображаються виплати страхових сум та страхових
відшкодувань, виплачені страховиком за договорами страхування
(перестраховування), в кореспонденції з рахунками обліку грошових
коштів.
   По кредиту рахунку 19 "Виплати страхових сум та страхових
відшкодувань"  відображаються  повернуті  від  страхувальників
надмірно виплачені їм страхові суми та страхові відшкодування.
   Щомісячно сальдо з рахунку 19 "Виплати страхових сум та
страхових відшкодувань" списується в кореспонденції з рахунком 80
"Прибуток та збитки",  субрахунок  "Прибуток  від  страхової
діяльності".
   Страховики, які здійснюють страхування життя,  сальдо  з
рахунку 19 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань",
відповідний субрахунок списують у кореспонденції за рахунком 89
"Резерв майбутніх витрат і платежів", субрахунок "Резерви належних
виплат страхових сум".
   6. Бухгалтерський облік витрат страховика, що відносяться на
собівартість страхової діяльності, крім діяльності по страхуванню
життя, ведеться на рахунку 20 "Основне виробництво", субрахунок
"Страхова діяльність" за встановленою номенклатурою статей витрат.
   Щомісячно суми цих витрат списуються з кредиту рахунку 20
"Основне виробництво", субрахунок "Страхова діяльність" у дебет
рахунку  80  "Прибуток та збитки", субрахунок "Прибуток від
страхової діяльності".
   Страховики, які здійснюють страхування життя, облік витрат
страховика, що відносяться  на  собівартість  діяльності  по
страхуванню життя, ведуть на рахунку 20 "Основне виробництво",
субрахунок "Діяльність по страхуванню життя". Суми цих витрат
щомісячно списуються в дебет рахунку 46 "Реалізація", субрахунок
"Страхування життя".
   7. Бухгалтерський  облік  технічних резервів ведеться на
рахунку 89 "Резерв майбутніх витрат і платежів" за  видами
страхування.
   Формування резервів незароблених премій на  звітну  дату
відображається по кредиту рахунку 89 "Резерв майбутніх витрат і
платежів", субрахунок "Резерви незароблених премій" і дебету
рахунку 39 "Результат зміни технічних резервів", відповідний
субрахунок.
   Величина резервів  незароблених  премій  на  звітну дату
обчислюється залежно від сум надходжень  страхових  платежів
(страхових  внесків,  страхових премій) по відповідних видах
страхування за період попередніх дев'яти місяців у такому порядку:
   - сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) за перші три місяці цього періоду множиться на
одну четверту;
   - сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) за наступні три місяці множиться на одну другу;
   - сума надходжень страхових платежів (страхових внесків,
страхових  премій)  за останні три місяці множиться на три
четвертих.
   Одержані добутки додаються.
   Формування резервів збитків відображається по кредиту рахунку
89 "Резерв майбутніх витрат і платежів", субрахунок "Резерви
збитків", у кореспонденції з рахунком 39  "Результат  зміни
технічних резервів", відповідний субрахунок.
   По дебету рахунку 89 "Резерв майбутніх витрат і платежів"
відображається величина резервів незароблених премій та резервів
збитків, обчислена на минулу звітну дату в кореспонденції з
рахунком 39 "Результат зміни технічних резервів", відповідні
субрахунки.
   8. На рахунку 39 "Результат зміни технічних резервів" на
субрахунках за видами резервів ведеться облік зміни технічних
резервів з врахуванням сум часток перестраховиків у страхових
резервах.
   Щомісячно сальдо  субрахунку  "Результат  зміни резервів"
незароблених премій списується в кореспонденції з рахунком 46
"Реалізація", субрахунок "Зароблені страхові платежі", а сальдо
субрахунку "Результат зміни резервів збитків" - в кореспонденції з
рахунком  80 "Прибуток та збитки", субрахунок "Прибуток від
страхової діяльності".
   9. Бухгалтерський  облік  резервів  із страхування життя
ведеться на рахунку 89 "Резерв майбутніх витрат і платежів",
субрахунки "Резерви довгострокових зобов'язань", "Резерви належних
виплат страхових сум".
   Формування резервів довгострокових зобов'язань відображається
на рахунку 89 "Резерви майбутніх витрат і платежів", субрахунок
"Резерви довгострокових зобов'язань" (щомісячно відповідне сальдо
рахунку  46  "Реалізація",  субрахунок  "Страхування  життя",
списується в дебет (кредит) рахунку "Резерви майбутніх витрат і
платежів", субрахунок "Резерви довгострокових зобов'язань").
   По дебету рахунку 89 "Резерв майбутніх витрат та платежів",
субрахунок "Резерви довгострокових зобов'язань", відображаються:
   - сума надлишку резервів довгострокових зобов'язань понад
обсяги страхових зобов'язань, яка використовується у звітному
періоді на власні потреби страховика, в тому числі для виплати
дивідендів учасникам страховика, в кореспонденції з рахунком 80
"Прибуток і збитки", субрахунок "Прибуток від діяльності по
страхуванню життя";
   - формування  резервів  належних  виплат  страхових  сум
відповідно до відомих вимог страхувальників у кореспонденції з
рахунком 89 "Резерв майбутніх витрат та платежів, субрахунок
"Резерви належних виплат страхових сум".
   По кредиту рахунку 89 "Резерв майбутніх виплат та платежів",
субрахунок "Резерви довгострокових зобов'язань", відображається
формування  резервів  довгострокових  зобов'язань  за рахунок
інвестиційного доходу у кореспонденції з рахунком 81 "Використання
прибутку", відповідний субрахунок.
   У дебет рахунку 89 "Резерв майбутніх витрат і платежів",
субрахунок "Резерви належних виплат страхових сум", щомісячно
списуються виплачені страхові суми та страхові відшкодування в
кореспонденції з рахунком 19 "Виплати страхових сум та страхових
відшкодувань".
   10. Облік зароблених страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) ведеться на рахунку 46 "Реалізація", субрахунок
"Зароблені страхові платежі".
   В дебет рахунку 46 "Реалізація",  субрахунок  "Зароблені
страхові платежі", списуються частки страхових платежів (страхових
внесків,  страхових  премій),  сплачені  перестраховикам,  у
кореспонденції з рахунком 22 "Перестраховування".
   У кредит рахунку 46 "Реалізація", субрахунок  "Зароблені
страхові платежі", списуються одержані за договорами страхування
(перестраховування) страхові платежі (страхові внески, страхові
премії) в кореспонденції з рахунком 38 "Страхові платежі".
   Щомісячно на рахунку 46 "Реалізація", субрахунок "Зароблені
страхові  платежі",  відображається  результат зміни резервів
незароблених премій в кореспонденції з рахунком 39 "Результат
зміни технічних резервів", відповідний субрахунок.
   Сальдо рахунку  46  "Реалізація",  субрахунок  "Зароблені
страхові платежі" списується в кореспонденції з рахунком 80
"Прибуток та збитки",  субрахунок  "Прибуток  від  страхової
діяльності".
   11. Бухгалтерський облік фінансових результатів від страхової
діяльності, крім страхування життя, здійснюється на рахунку 80
"Прибуток та збитки",  субрахунок  "Прибуток  від  страхової
діяльності".
   В дебет рахунку 80 "Прибуток та збитки", субрахунок "Прибуток
від страхової діяльності", відносяться:
   - виплачені страхові суми та страхові  відшкодування  в
кореспонденції з рахунком 19 "Виплати страхових сум та страхових
відшкодувань";
   - витрати страховика, що належать до собівартості страхової
діяльності, в кореспонденції з рахунком 20 "Основне виробництво",
субрахунок "Страхова діяльність";
   - відрахування у централізовані страхові резервні фонди в
кореспонденції з рахунком 78 "Внутрівідомчі розрахунки по поточних
операціях".
   В кредит  рахунку  80  "Прибуток та збитки", субрахунок
"Прибуток від страхової діяльності", відносяться:
   - зароблені  страхові платежі (страхові внески, страхові
премії)  за  договорами  страхування  (перестраховування)  в
кореспонденції з рахунком 46 "Реалізація", субрахунок "Зароблені
страхові платежі";
   - комісійні винагороди за перестраховування, повернуті суми
із централізованих страхових резервних  фондів,  частки  від
страхових   сум   та  страхових  відшкодувань,  сплачені
перестраховиками, в кореспонденції з рахунками обліку грошових
коштів.
   Щомісячно на рахунку 80 "Прибуток та збитки", субрахунок
"Прибуток від страхової діяльності", відображається результат
зміни резервів збитків в кореспонденції з рахунком 39 "Результат
зміни технічних резервів".
   12. Страховики, які здійснюють страхування життя, на рахунку
80 "Прибутку та збитки", субрахунок "Прибуток від діяльності по
страхуванню життя", ведуть бухгалтерський облік суми надлишку
резервів  довгострокових  зобов'язань  понад обсяги страхових
зобов'язань, яка використовується у звітному періоді на власні
потреби страховика, в тому числі для виплати дивідендів учасникам
страховика.
   13. Страховики, які утворюють гарантійний фонд у вигляді
спеціальних фондів та резервують частку власних коштів у вигляді
вільних резервів, облік зазначених коштів здійснюють на рахунку 88
"Фонди спеціального призначення", субрахунки "Спеціальні фонди
страховика" та "Вільні резерви страховика".
   Утворення спеціальних  фондів  і   вільних   резервів
відображається  по  кредиту  рахунку  88 "Фонди спеціального
призначення" (відповідні субрахунки) в кореспонденції з рахунком
81  "Використання  прибутку".  У разі прийняття рішення про
спрямування спеціальних фондів або вільних резервів на погашення
збитків минулих років, їх використання відображається по дебету
рахунку  88  "Фонди  спеціального  призначення"  (відповідні
субрахунки)  в  кореспонденції з рахунком 98 "Нерозподілений
прибуток (непогашений збиток) минулих років".
 
 "Україна Business", 38/97
Головна сторінка