Поиск по сайту:Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів

Головна сторінка


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
  Про проект Закону України про перелік майнових комплексів
  підприємств, організацій, їх структурних підрозділів, що не
           підлягають приватизації
 
   Розглянувши поданий Кабінетом Міністрів України проект Закону
України про перелік майнових комплексів підприємств, організацій,
Їх структурних  підрозділів,  що  не  підлягають приватизації,
Верховна  Рада  України  відзначає, що в діяльності органів
виконавчої влади мають місце значні упущення щодо ефективності
приватизації державного майна.
   Кошти позабюджетного фонду приватизації, що має  значний
інвестиційний потенціал   для   технічного   переозброєння
приватизованих підприємств, використовуються Фондом державного
майна України неефективно.
   Кабінет Міністрів України самоусунувся від нагальних завдань
ефективного реформування державної власності.
   Інформація Генеральної прокуратури України стосовно грубих
порушень законодавства, які мають місце в роботі керівництва Фонду
державного майна України, залишилась без належного реагування.
   Виходячи з викладеного та відповідно до пункту 36 частини
першої статті 85, статті 91 Конституції України ( 254к/96-ВР )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти в першому читанні проект Закону України про
перелік  майнових  комплексів  підприємств,  організацій,  їх
структурних підрозділів, що не підлягають приватизації.
   Включити установи Ощадного банку України в додаток 1 до
зазначеного проекту Закону.
   2. Комітету Верховної Ради України з питань економічної
політики та управління народним господарством разом з Кабінетом
Міністрів України та Фондом державного майна України доопрацювати
зазначений проект з урахуванням зауважень і пропозицій народних
депутатів України, комітетів Верховної Ради України і внести на
розгляд Верховної Ради України у другому читанні в другій декаді
жовтня цього року.
   3. Включити до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради
України у жовтні питання про звіт Фонду державного майна України
за жовтень-грудень 1996 року та відпрацьований період у 1997 році.
   4. Спеціальній контрольній комісії Верховної Ради України з
питань приватизації разом з Генеральною прокуратурою України
провести перевірку дотримання Фондом державного майна України та
Кабінетом Міністрів України законів України та постанов Верховної
Ради України з питань приватизації і діяльності Фонду державного
майна України доповісти на засіданні Верховної Ради України у
жовтні 1997 року при розгляді питання про звіт Фонду державного
майна України.
   5. Звернути увагу Президента України Кучми Л.Д. на те, що в
діяльності органів виконавчої влади замість широкомасштабного,
ефективного  та  цілеспрямованого  кредитування  технічного
переозброєння приватизованих підприємств має місце вузьковідомче
розпорошення коштів позабюджетного фонду приватизації.
   Запропонувати Президенту України Кучмі Л.Д. внести зазначене
питання для обговорення на Вищій економічній Раді Президента
України та вжити заходів щодо ефективного використання коштів
позабюджетного фонду приватизації.
   6. Виконуючому обов'язки Генерального  прокурора  України
Литваку О.М. протягом місяця з дня прийняття цієї Постанови
перевірити діяльність Фонду державного майна України та його
органів щодо ефективного використання коштів позабюджетного фонду
приватизації та інформувати Верховну Раду України про результати
цієї перевірки.
   7. Комітету Верховної Ради України з питань економічної
політики та управління  народним  господарством,  Спеціальній
контрольній комісії Верховної Ради України з питань приватизації
та Фонду державного майна України разом з Кабінетом Міністрів
України протягом місяця з дня прийняття цієї Постанови внести до
Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого врегулювання
ефективного використання коштів позабюджетного фонду приватизації
для значного широкомасштабного, ефективного та цілеспрямованого
кредитування технічного переозброєння приватизованих підприємств,
що спеціалізуються на випуску товарів громадського споживання
найбільш широкого попиту.
   8. Запропонувати Кабінету Міністрів України проаналізувати
стан виконання рішень Верховної Ради України з питань порушення
чинного законодавства України при проведенні корпоратизації та
приватизації, зокрема у нафтогазовому  комплексі,  та  вжити
відповідних заходів реагування з урахуванням інформації органів
прокуратури та судових рішень з цих питань.
   9. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
 
 
 Голова Верховної Ради України          О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 23 вересня 1997 року
     N 536/97-ВР
Головна сторінка