Поиск по сайту:Про призначення Корнієнка М.І. суддею Конституційного Суду України

Головна сторінка


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 316 від 25.09.97           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    17 жовтня 1997 р.
 vd970925 vn316             за N 475
 
                       Затверджено
                  постановою Правління
                  Національного банку України
                  від 25 вересня 1997 року N 316
                  ( v0316500-97 )
   ( Зміни та доповнення втратили чинність на підставі
    Постанови Нацбанку N 466 ( v0511500-97 ) від 30.12.97 )
       Зміни та доповнення до "Плану рахунків
       бухгалтерського обліку в банках України"
        в редакції, затвердженій постановою
        Правління НБУ від 02.06.97 р. N 177,
         реєстр. N 448 від 04.06.97 р.
             ( v0448500-97 )
 
   1. У  розділі  XI  "Кредитні  і  розрахункові  операції
підприємств, організацій та громадян":
   - назву рахунку N 625 "Несплачені в строк відсотки за
короткостроковими  позичками"  змінити  на назву "Прострочені
доходи";
   - назву рахунку N 626 "Нараховані проценти до отримання"
змінити на назву "Нараховані доходи до отримання".
   2. У розділі XIV "Внески, депозити, рахунки громадян":
   - назву рахунку N 752 "Нараховані доходи до сплати за іншими
фінансовими інструментами" змінити на назву "Нараховані витрати".
   3. У розділі XXIV "Доходи і видатки банків":
   - назву рахунку N 960 "Операційні та різні доходи отримані"
змінити на назву "Доходи";
   - назву рахунку N 970 "Сплачені операційні та різні видатки"
змінити на назву "Витрати";
   - виключити  рахунок N 961 "Операційні та різні доходи
неотримані";
   - виключити  рахунок  N 979 "Нараховані, але несплачені
операційні і різні видатки".
           Б. Позабалансові рахунки
   5. У розділі IV "Документи за розрахунковими операціями"
назву рахунку N 9046 "Несплачені в строк проценти за фінансовими
інструментами"  змінити  на  назву  "Сумнівна  дебіторська
заборгованість за нарахованими доходами".
   6. У розділі V ввести рахунки N 9047 "Сумнівна дебіторська
заборгованість за нарахованими доходами у вільно конвертованій
валюті", N  9048  "Сумнівна  дебіторська  заборгованість  за
нарахованими доходами у неконвертованій валюті".
Головна сторінка