Поиск по сайту:Про призначення Косих Г.Є. керівником Прес-служби Кабінету Міністрів України

Головна сторінка


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 10 серпня 1994 р. N 546
                Київ
     Про державний історико-архітектурний заповідник
         у м.Жовкві Львівської області
 
   Враховуючи особливу  історичну,  наукову  і  архітектурну
цінність комплексу пам'яток м.Жовкви Львівської області та з метою
створення умов для його збереження Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Прийняти пропозицію Львівського облвиконкому, погоджену з
Державним комітетом у справах містобудування  і  архітектури,
Міністерством культури,  Міністерством  охорони  навколишнього
природного середовища,  Міністерства  економіки,  Міністерства
фінансів, Державним   комітетом   по   житлово-комунальному
господарству, про  оголошення  комплексу  пам'яток  історії,
містобудування,  архітектури  та  природи  м.Жовкви державним
історико-архітектурним заповідником.
   Методичне керівництво з питань наукових досліджень, охорони
проведення ремонтно-реставраційних робіт і використання пам'яток
історії, містобудування, архітектури та природи, що знаходяться на
території заповідника, покласти на Державнй комітет у справах
містобудування і архітектури, Міністерство культури, Міністерство
охорони навколишнього природного середовища.
   Взяти до відома, що витрати заповідника фінансуються за
рахунок і в межах коштів, які передбачаються у бюджеті Львівської
області на  утримання культурно-освітніх закладів, спеціальних
коштів заповідника, а також коштів, що надходитимуть цільовим
призначенням на науково-дослідні та ремонтно-реставраційні роботи.
   2. Львівському облвиконкому:
   за погодженням з Державним комітетом у справах містобудування
і архітектури, Міністерством культури та Міністерством охорони
навколишнього природного  середовища  у  тримісячний  термін
затвердити положення про заповідник і перелік  об'єктів,  що
передаються на його баланс;
   забезпечити розроблення до кінця 1995 року генерального плану
розвитку заповідника з визначенням його меж, охоронних зон, зон
регулювання забудови, зон охоронюваного природного ландшафту, а
також обсягів, вартості    та    термінів    проведення
ремонтно-реставраційних робіт  і  робіт,   пов'язаних   із
впорядкуванням території заповідника.
 
 
   Прем'єр-міністр України            В.МАСОЛ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.24
 
Головна сторінка