Поиск по сайту:Про виконуючого обов"язки Голови Фонду державного майна України

Головна сторінка


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 12 серпня 1994 р. N 552
                Київ
     Про порядок надання пільг, передбачених Законом
     України "Про основні засади соціального захисту
     ветеранів праці та інших громадян похилого віку
              в Україні"
 
   На виконання постанови Верховної Ради України від 16 грудня
1993 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про основні
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні" ( 3722-12 ) Кабінет Міністрів України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Установити, що особам, які мають особливі трудові заслуги
перед Батьківщиною, пільги, передбачені статтею 9 Закону України
"Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ) (щодо комунальних
послуг, проїзду на транспорті, користування квартирним телефоном
тощо), надаються відповідно до пунктів 1-4 постанови Кабінету
Міністрів України від 16 лютого 1994 р. N 94 ( 94-94-п ) "Про
порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у порядку,
визначеному зазначеною постановою для осіб, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною.
   2. Обслуговування ветеранів праці та громадян похилого віку
здійснюється підприємствами, установами й організаціями служби
побуту, громадянського харчування, торгівлі, житлово-комунального
господарства, міжміського транспорту, лікувально-профілактичними
закладами та аптеками незалежно від форм власності.
   3. Влаштування ветеранів праці та громадян похилого віку до
стаціонарних закладів,  а  також  на  обслуговування службами
соціального захисту населення здійснюється відповідно до чинного
законодавства.
   Виявлення, взяття на облік, обстеження умов життя громадян
похилого віку,  які потребують догляду, проводиться районними
відділами соціального захисту населення, територіальними центрами
і відділеннями соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян.
   4. Пільги, передбачені Законом України "Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні", надаються державними органами, органами місцевого
і регіонального  самоврядування,  підприємствами, установами й
організаціями (далі - організації) за рахунок власних коштів з
наступним відшкодуванням їх з місцевого бюджету за встановленими
нормами у погоджені з фінансовими органами терміни.
   Витрати організацій, пов'язані з наданням пільг, передбачених
зазначеним Законом, покриваються місцевими фінансовими органами на
підставі перевірених  ними розрахунків, поданих організаціями,
шляхом перерахування коштів на їхні рахунки в установах банків.
   Організація в  установленому  порядку  подає  фінансовому
органові за своїм  місцезнаходженням  платіжне  доручення  на
погоджену загальну суму витрат у чотирьох примірниках. Перший
примірник доручення підписується керівником або заступником і
головним бухгалтером фінансового органу і скріплюється печаткою.
Три примірники доручення подаються в установу банку.
   Четвертий примірник платіжного доручення і розрахунок до
нього залишаються у  фінансовому  органі,  який  веде  облік
відшкодування зазначених витрат. Видатки, пов'язані з наданням
пільг, відображаються в обліку виконання місцевого бюджету у
розділі 207 параграфу 11 "Пільги ветеранам та інвалідам війни"
класифікації доходів і видатків державного і місцевих бюджетів.
   Видатки, пов'язані  з  наданням  пільг щодо користування
міським, залізничним та водним транспортом приміського сполучення,
а в  сільській місцевості - автобусами приміських маршрутів,
враховуються при визначенні загальної суми збитків транспорту, яка
покривається з бюджету.
   5. Громадянам, які набули статусу ветерана праці, та особам,
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, пільги
надаються з дня їх звернення про надання пільг.
   6. До виготовлення бланків посвідчення "Ветеран праці" пільги
надаються на підставі пенсійного посвідчення з поміткою "Україна.
Ветеран праці", зробленої органом, який призначив пенсію, або
відповідної довідки.
   7. Міністерству соціального захисту населення, Міністерству
фінансів, Міністерству праці, Міністерству зв'язку, Міністерству
транспорту,  Державному  комітетові  по  житлово-комунальному
господарству  давати  роз'яснення з питань застосування цієї
постанови.
 
   Прем'єр-міністр України          В.МАСОЛ
      Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.28
 
Головна сторінка