Поиск по сайту:Про внесення змін до постанови Ради міністрів Автономної Республіки Крим від 4 серпня 1998 р. N 209

Головна сторінка


               Угода
   про співробітництво між Міністерством юстиції України
     та Міністерством юстиції Угорської Республіки
 
   Міністерство юстиції  України  та  Міністерство  юстиції
Угорської Республіки (далі - Договірні Сторони),
   - бажаючи поглибити доброзичливі відносини між державами;
   - залишаючись переконаними щодо важливості ролі  органів
юстиції в житті суспільства;
   - відзначаючи, що обмін знаннями та досвідом у правовій
галузі відповідає інтересам обох сторін;
   домовились про наступне:
               Стаття 1
   Договірні Сторони сприятимуть обміну досвідом по напрямкам:
   - правова інформація;
   - організація роботи Міністерства юстиції;
   - підвищення кваліфікації працівників юстиції;
   - законопроектна робота;
   - розробка  концепцій  кодифікації  та  забезпечення  їх
реалізації;
   - по іншим напрямкам, якщо вони відповідатимуть цілям та
завданням Договірних Сторін.
               Стаття 2
   З метою реалізації намірів співробітництва, викладених в
даній  Угоді,  Договірні  Сторони  вироблятимуть  програми
співробітництва.
               Стаття 3
   З метою вирішення питань співробітництва, підготовки програм
співробітництва  та  підведення  підсумків  виконаних програм
Договірні Сторони створюватимуть експертні та робочі групи.
               Стаття 4
   Договірні Сторони  сприятимуть  організації  консультацій,
семінарів, наукових конференцій з питань, що представляють інтерес
для обох країн.
               Стаття 5
   Договірні Сторони сприятимуть обміну фахівцями та делегаціями
для вивчення питань, що представляють інтерес для обох країн.
               Стаття 6
   При здійсненні   співробітництва   Договірні   Сторони
використовуватимуть українську або угорську мови.
               Стаття 7
   Договірні Сторони на засадах взаємної домовленості несуть
витрати, що випливають з цієї Угоди.
   В разі візитів делегацій фінансування здійснюється таким
чином:
   Договірна Сторона, що приймає, бере  на  себе  витрати,
пов'язані з перебуванням та пересуванням по території країни;
   Договірна Сторона, що відправляє, бере на себе подорожні
витрати.
               Стаття 8
   Угоду укладено на невизначений строк, вона набуває чинності з
моменту підписання.
   Дія Угоди може бути припинена з дня письмового повідомлення
однієї з Сторін щодо наміру припинити її дію.
   Вчинено в м. Києві 9 листопада 1999 року в двох примірниках,
кожен українською та угорською мовами, причому обидва тексти є
автентичними.
 
 Міністр юстиції               Міністр юстиції
 України                   Угорської Республіки
  (підпис)                    (підпис)
 
 "Міжнародні договори України
 про правову допомогу", 2000 р.
Головна сторінка