Поиск по сайту:Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 31.01.2004 N 68

Головна сторінка

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.07.2008 N 748
 
 
          Про внесення змін до наказу
    Державної митної служби України від 31.01.2004 N 68
 
 
   На виконання статті 312 Митного кодексу України ( 92-15 )
(в частині розроблення  пояснень  та  рекомендацій  з  метою
забезпечення однакового  тлумачення  та  застосування  УКТЗЕД)
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) і згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 N 1863 ( 1863-2002-п )
"Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності" Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до Пояснень до Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності, затверджених наказом Державної
митної служби України від 31.01.2004 N 68 ( v0068342-04 ), такі
зміни:
 
   1.1. Доповнити Примітки та положення до 87 групи розділу XVII
   після слів:
   "2. По всій Класифікації ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 )  "транспортні засоби, що використовувались" означає
транспортні засоби, які були зареєстровані щонайменше один раз"
   такими словами:
   "Додаткові загальні положення України
   У групі 87 нові транспортні засоби, на які видані тимчасові
реєстраційні документи уповноваженими державними органами влади, у
тому числі іноземними, на термін, необхідний для здійснення
транспортування   транспортного   засобу   самоходом   від
країни-експортера до місця призначення в Україні, не вважаються
такими, що були у використанні".
 
   1.2. Доповнити пояснення до товарної позиції 8703 групи 87
розділу XVII
   після слів:
   "У цій  товарній  позиції  термін  "вантажопасажирський
автомобіль-фургон" означає транспортний засіб, що має максимально
9 місць для сидіння (включаючи водія), внутрішній простір якого
може без конструктивних змін використовуватися для перевезення як
людей, так і вантажів"
   такими словами:
   "Моторні транспортні засоби цієї товарної позиції повинні
мати безперечні ознаки, які свідчать про те, що дані транспортні
засоби  сконструйовані  для перевезення пасажирів, а не для
перевезення вантажів (товарна позиція 8704). При класифікації
моторних транспортних засобів такі безперечні ознаки враховуються
у випадку, якщо моторний транспортний засіб має повну масу
транспортного засобу не більш як 5 т і має замкнутий внутрішній
простір, який включає одну зону для водія і пасажирів і другу
зону, яка може бути використана для перевезення як пасажирів, так
і вантажів. До цієї  групи  моторних  транспортних  засобів
відносяться  автомобілі,  відомі  як  "автомобілі  подвійного
застосування" (наприклад, типу "фургон", позашляховик,  деякі
автомобілі з кузовом типу "пікап"). Безперечними ознаками моторних
транспортних засобів цієї товарної позиції є такі характеристики:
   (a) наявність  постійно встановлених сидінь з пристроями
безпеки (наприклад, з ременями безпеки або з місцями для кріплення
та/або пристосуваннями для встановлення ременів безпеки) для
кожного пасажира або наявність постійних місць для кріплення
та/або пристосувань для встановлення сидінь і пристроїв безпеки у
задній зоні салону позаду зони для водія і пасажирів, які
розміщуються  поряд  із  водієм;  такі  сидіння можуть бути
фіксованими, такими, що складаються, такими, що знімаються, на
анкерному кріпленні або виносними;
   (b) наявність задніх вікон (віконних отворів) у двох бокових
панелях кузова;
   (c) наявність дверей з вікнами (віконними отворами), що
ковзають, відкриваються назовні або піднімаються та розташовані на
бокових панелях або в задній частині кузова;
   (d) відсутність постійної панелі або перегородки між зоною
для водія з пасажирами, що розміщуються поряд із водієм і задньою
зоною, яка може бути використана для перевезення як пасажирів, так
і вантажів;
   (e) наявність  ознак  комфорту й оздоблення внутрішнього
простору, а також пристосувань (аксесуарів)  у  внутрішньому
просторі всього салону транспортного засобу, які притаманні для
пасажирських салонів, призначених для  перевезення  пасажирів
(наприклад, підлогове покриття, вентиляція, внутрішнє освітлення,
попільнички)".
 
   1.3. Доповнити пояснення до товарної позиції 8703 групи 87
розділу XVII
   після слів:
   "Спеціалізовані транспортні  засоби  для  використання на
атракціонах, наприклад, ігрові  автомобілі  атракціонів  типу
"автодром", включаються до товарної позиції 9508"
   такими словами:
   "Додаткові пояснення до товарної позиції:
   Ця товарна  позиція  включає  "автомобілі  подвійного
застосування",  такі  як  транспортні засоби, призначені для
перевезення як людей, так і вантажів.
   1. Типу "пікап":
   Транспортні засоби цього типу зазвичай обладнані більше ніж
одним рядом сидінь та мають дві окремі частини, а саме кабіну
закритого типу для перевезення пасажирів та відкриту або закриту
платформу для перевезення вантажів.
   Однак, такі транспортні засоби повинні класифікуватися у
товарній позиції 8704, якщо максимальна внутрішня довжина підлоги
тієї частини, що призначена для перевезення вантажів, становить
більш ніж 50% довжини колісної бази транспортного засобу (відстань
між передньою та задньою осями), або якщо транспортні засоби мають
більше двох осей.
   2. Типу "фургон":
   Транспортні засоби типу "фургон", обладнані більше ніж одним
рядом сидінь, повинні відповідати критеріям, наведеним вище у
поясненнях до ГС до товарної позиції 8703.
   Однак, транспортні засоби типу "фургон", обладнані одним
рядом сидінь, які не мають постійних місць для кріплення та
спеціальних пристосувань для встановлення сидінь та  засобів
безпеки (паси безпеки тощо) у задній зоні транспортного засобу,
незалежно від того, чи обладнані вони постійною перегородкою між
зоною для перевезення пасажирів та зоною для перевезення вантажів
чи ні, а також незалежно від того, чи мають вони вікна в бокових
панелях чи ні, повинні класифікуватися у товарній позиції 8704".
 
   1.4. У поясненнях до товарної підпозиції 8704 10 пояснень до
товарних підпозицій групи 87 розділу XVII
   слова:
   "- відсутня підвіска осей;"
   замінити словами:
   "- відсутня залежна підвіска осей;".
 
   1.5. У поясненнях до товарної позиції  8705  групи  87
розділу XVII
   слова:
   "З іншого  боку,  самохідні  засоби  (наприклад,  крани,
екскаватори), в яких один або кілька двигунів або центральні
елементи, описані вище, розташовані в кабіні робочої машини,
змонтованої на колісному чи гусеничному шасі, незалежно від того,
чи може цей самохідний засіб пересуватися по дорозі своїм ходом чи
ні, включаються, наприклад, до товарної позиції 8426, 8429 або
8430".
   замінити словами:
   "З іншого  боку,  самохідні  машини  (наприклад,  крани,
екскаватори), у яких один або кілька  елементів  управління
переміщенням  самохідної машини розташовані в кабіні робочої
машини, яка змонтована на колісному чи гусеничному шасі, незалежно
від того, чи може ця машина пересуватись по дорозі своїм ходом чи
ні, включаються, наприклад, до товарної позиції 8426, 8429 або
8430".
 
   1.6. У  поясненнях  до  товарної позиції 2309 групи 23
розділу IV
   слова:
   "(e) вітаміни, визначеного  або  невизначеного  хімічного
складу, або суміші цих сполук, розчинені або не розчинені в
будь-якому розчиннику або
   стабілізовані доданням антиокислювачів або протизлежувальних
агентів, адсорбовані на субстраті або з застосуванням захисного
покриття, наприклад желатинового, воскового, жирового і т.д., за
умови, що кількість доданих речовин або ступінь обробки ні в якому
разі не перевищує кількість і ступінь, необхідні для зберігання
або транспортування продуктів, та що додання речовини або обробка
не змінюють властивостей вітамінів, що не дозволяє використовувати
їх в цілях, відмінних від традиційних (товарна позиція 2936);"
   замінити словами:
   "(e) вітаміни, визначеного  або  невизначеного  хімічного
складу, або суміші цих сполук, розчинені або не розчинені в
будь-якому розчиннику або стабілізовані доданням антиокислювачів
або протизлежувальних агентів, адсорбовані на носії (субстраті)
або із застосуванням захисного покриття, наприклад желатинового,
воскового, жирового  і т.д., за умови, що кількість доданих
речовин, носія (субстрату) або покриття (покривного матеріалу) не
перевищує кількості, необхідної для зберігання або транспортування
продуктів, та що додання таких речовини, носія (субстрату) або
покриття (покривного матеріалу) не змінює властивостей вітамінів
та не переводить їх в стан, який підходить для специфічного
використання, а не для основного застосування (товарна позиція
2936)".
 
   2. Митним органам застосовувати зміни до Пояснень до УКТЗЕД
та  використовувати  їх  як допоміжний робочий матеріал при
здійсненні класифікації товарів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в14, 2371г-14 ).
 
   3. Прес-службі забезпечити висвітлення цього наказу в засобах
масової інформації.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Служби Гутника А.Є.
 
 Голова Служби                  В.I.Хорошковський
 
Головна сторінка