Поиск по сайту:Про накладання штрафу на ВАТ "Вінницягаз" за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом та щодо усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постач...

Головна сторінка

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            10.07.2008 N 812
 
 
      Про накладання штрафу на ВАТ "Вінницягаз"
      за порушення Ліцензійних умов провадження
     господарської діяльності з постачання природного
     газу за регульованим тарифом та щодо усунення
    порушень Ліцензійних умов провадження господарської
       діяльності з постачання природного газу
      за регульованим тарифом і Ліцензійних умов
        провадження господарської діяльності
       з розподілу природного і нафтового газу
 
 
   Національною комісією регулювання електроенергетики України в
результаті  розгляду на відкритому засіданні 10.07.2008 акта
планової  перевірки  Відкритого  акціонерного  товариства  по
газопостачанню та газифікації "Вінницягаз" від 11.06.2008 N 9,
проведеної  Вінницьким  територіальним  представництвом  НКРЕ,
установлено, що ВАТ "Вінницягаз" (21012, м. Вінниця, пров. Щорса,
24, р/р N 260040101349 у ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" у м. Києві,
МФО 380054, код ЄДРПОУ 03338649, Голова правління - Русин Юрій
Юрійович, ліцензія на право здійснення господарської діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом АА N 224478 та
ліцензія на  право  здійснення  господарської  діяльності  з
транспортування  природного  і  нафтового  газу розподільними
трубопроводами АА N 224470) порушило Ліцензійні умови провадження
господарської  діяльності  з  постачання  природного газу за
регульованим тарифом, затверджені постановою НКРЕ від 25.08.2005
N 693  (  za087-05, z1087-05 ) (далі - Ліцензійні умови з
постачання), та Ліцензійні  умови  провадження  господарської
діяльності з розподілу природного і нафтового газу, затверджені
постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 859 ( z1246-05, za246-05 )
(далі - Ліцензійні умови з розподілу), а саме:
   пункти 2.2.1 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) та
Ліцензійних умов з розподілу ( za246-05 ) в частині здійснення
господарської діяльності з  транспортування  природного  газу
магістральними трубопроводами, зокрема вихідним колектором ГРС
"Енергія-1" в с. Шляхова Бершадського району Вінницької області;
   пункт 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо
своєчасної оплати за отримані обсяги природного газу від ДК "Газ
України" та за надані послуги з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами перед ДК "Укртрансгаз" за 2007 рік;
   пункт 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині використання коштів, отриманих за рахунок установленого
НКРЕ тарифу на  постачання  природного  газу,  за  цільовим
призначенням та підпункт "б" пункту 3.8.2 Ліцензійних умов з
розподілу ( za246-05 ) в частині використання коштів, отриманих за
рахунок  надання  послуг  з  транспортування природного газу
розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;
   пункт 3.8 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині  дотримання  вимог  законодавства   України   та
нормативно-технічних документів, зокрема щодо використання коштів,
отриманих за рахунок цільової надбавки до тарифу на постачання
природного газу за регульованим тарифом, на виконання Програми
оснащення житлового фонду Вінницької області лічильниками газу та
щодо  виконання  вимог  Правил  надання  населенню послуг з
газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 09.12.99 N 2246 ( 2246-99-п ).
   Згідно з повноваженнями, наданими Законом  України  "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ),
відповідно до статті 17 Закону України "Про природні монополії"
( 1682-14 ) та Положення про Національну комісію регулювання
електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України
від 14.03.95 N 213/95 ( 213/95 ) (у редакції Указу Президента
України від 21.04.98 N 335/98) ( 335/98 ), Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання природного газу
за регульованим тарифом, затверджених  постановою  НКРЕ  від
25.08.2005 N 693 ( za087-05, z1087-05 ), та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з розподілу природного і
нафтового газу, затверджених постановою НКРЕ від 30.09.2005 N 859
( z1246-05,  za246-05  ),  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Накласти штраф у розмірі 20 тис.грн. на ВАТ "Вінницягаз"
(21012, м. Вінниця, пров. Щорса, 24, р/р N 260040101349  у
ТОВ КБ "Фінансова ініціатива" у м. Києві, МФО 380054, код ЄДРПОУ
03338649, Голова правління - Русин Юрій Юрійович) за порушення
пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в частині
виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо своєчасної
оплати за отримані обсяги природного газу від ДК "Газ України" та
за надані послуги з транспортування природного газу магістральними
трубопроводами перед ДК "Укртрансгаз" за 2007 рік.
   Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України протягом 30 днів з дня прийняття постанови (код бюджетної
класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції").
 
   2. Зобов'язати ВАТ "Вінницягаз" усунути порушення пунктів
2.2.1 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) та Ліцензійних
умов з розподілу ( za246-05 ) в частині здійснення господарської
діяльності  з  транспортування природного газу магістральними
трубопроводами, зокрема вихідним колектором ГРС "Енергія-1" в
с. Шляхова Бершадського району Вінницької області.
 
   3. Зобов'язати  ВАТ "Вінницягаз" до 01.09.2008 завершити
Програму оснащення житлового фонду Вінницької області лічильниками
газу.
 
   4. Зобов'язати  ВАТ  "Вінницягаз"  до 15.10.2008 усунути
порушення пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань щодо
своєчасної оплати за отримані обсяги природного  газу  перед
ДК "Газ України" та за надані послуги з транспортування природного
газу магістральними трубопроводами перед ДК  "Укртрансгаз"  у
2007 році.
 
   5. Застерегти ВАТ "Вінницягаз" щодо недопущення в подальшому
порушень:
   пункту 3.7.2 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині використання коштів, отриманих за рахунок установленого
НКРЕ  тарифу  на  постачання  природного  газу, за цільовим
призначенням та підпункту "б" пункту 3.8.2 Ліцензійних умов з
розподілу ( za246-05 ) в частині використання коштів, отриманих за
рахунок надання послуг  з  транспортування  природного  газу
розподільними трубопроводами, за цільовим призначенням;
   пункту 3.8 Ліцензійних умов з постачання ( z1087-05 ) в
частині   дотримання   вимог  законодавства  України  та
нормативно-технічних  документів  щодо  надійності  постачання
природного газу та якості наданих послуг, зокрема щодо виконання
вимог Правил  надання  населенню  послуг  з  газопостачання,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.99
N 2246 ( 2246-99-п ).
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
Головна сторінка