Поиск по сайту:Про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            08.07.2008 N 746
 
 
       Про внесення змін до реєстру аудиторів
      та аудиторських фірм, які можуть проводити
      аудиторські перевірки фінансових установ,
     що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів
 
 
   Відповідно до  Порядку  ведення  реєстру  аудиторів  та
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 09.11.2006 року N 1271 ( z1239-06 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2006 за
N 1239/13113 (далі - Порядок), Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Анулювати свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, що здійснюють діяльність на ринку цінних
паперів (АБ 000285 від 15.03.2007 року) аудитору Баллзіпер Лідії
Федорівні (ідентифікаційний код за ДРФО 1836609008), у зв'язку із
анулюванням свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та
аудиторів які одноособово надають аудиторські послуги, виданого
Аудиторською палатою України від 26.01.2001 р. N 0349.
 
   2. Виключити із реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що
здійснюють діяльність на ринку цінних паперів ( n0001230-07 ),
аудитора Баллзіпер Лідію Федорівну (ідентифікаційний код за ДРФО
1836609008).
 
   3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити оприлюднення цього
рішення відповідно  до  п. З.9.  Порядку ( z1239-06 )  в
офіційному друкованому виданні Комісії та на веб-сайті Комісії.
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Назаренка Ю.М.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
Головна сторінка