Поиск по сайту:Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 18.07.2006 N 4985/06

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            08.07.2008 N 748
 
 
       Про відповідність пайового венчурного
         інвестиційного фонду "Майстер"
       недиверсифікованого виду закритого типу
    ТОВ "Спеціалізована інвестиційно-будівельна компанія
      з управління активами "Укрсоц-нерухомість"
        щодо мінімального обсягу активів IСI
 
 
   Відповідно до  статті  42 Закону України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та  корпоративні  інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), п. 2.8 Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів IСI, затвердженого рішенням Комісії
від 09.01.2003 N 3 ( z0092-03 ) (зі змінами), на підставі звіту
про результати розміщення цінних паперів IСI та додатково поданих
документів, що підтверджують оплату за інвестиційні сертифікати
пайового   венчурного   інвестиційного   фонду   "Майстер"
недиверсифікованого  виду  закритого типу ТОВ "Спеціалізована
інвестиційно-будівельна  компанія  з  управління  активами
"Укрсоц-нерухомість",   наданих    ТОВ    "Спеціалізована
інвестиційно-будівельна  компанія  з  управління  активами
"Укрсоц-нерухомість",  Державна  комісія з цінних паперів та
фондового ринку В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Скасувати рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку N 53 ( vr053312-08 ) від 24.01.08 р. "Про
невідповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "Майстер"
недиверсифікованого  виду  закритого типу ТОВ "Спеціалізована
інвестиційно-будівельна  компанія  з  управління  активами
"Укрсоц-нерухомість" щодо мінімального обсягу активів IСI" та
рішення N 99 від 13.02.08 р. "Про визнання випуску інвестиційних
сертифікатів ТОВ "Спеціалізована інвестиційно-будівельна компанія
з управління активами "Укрсоц-нерухомість" (Пайовий венчурний
інвестиційний фонд "Майстер" недиверсифікованого виду закритого
типу) таким, що не відбувся, та скасування реєстрації фонду в
Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування".
 
   2. Визнати пайовий венчурний інвестиційний фонд "Майстер"
недиверсифікованого виду закритого типу (код за ЄДРIСI 233679) ТОВ
"Спеціалізована  інвестиційно-будівельна компанія з управління
активами "Укрсоц-нерухомість" (03150, м. Київ, вул. Димитрова, 3,
ліцензія АВ N 020609 від 11.03.2006 на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління
активами, а саме; діяльність з управління активами інститутів
спільного інвестування) таким, що  відповідає  вимогам  щодо
мінімального обсягу активів IСI.
 
   3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити  опублікування  цього
рішення відповідно до вимог законодавства України.
 
   4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
Головна сторінка