Поиск по сайту:Про відповідність ВАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ОТП Динамічний" щодо мінімального обсягу активів ІСІ

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            08.07.2008 N 753
 
 
    Про відповідність ВАТ "Закритий недиверсифікований
    корпоративний інвестиційний фонд SBBI Девелопмент"
        щодо мінімального обсягу активів IСI
 
 
   Відповідно до статті 42 Закону України  "Про  інститути
спільного  інвестування  (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), п. 2.8 Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів IСI, затвердженого рішенням Комісії
від 09.01.2003 N 3 ( z0092-03 ) (зі змінами), та на підставі звіту
про  результати розміщення цінних паперів IСI, наданого ЗАТ
"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ  "СЛАВУТИЧ-IНВЕСТ",  Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Визнати ВАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний
інвестиційний фонд "SBBI Девелопмент" (код за ЄДРIСI 132892,69005,
м.  Запоріжжя,  бульвар  Центральний, будинок 21) таким, що
відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів IСI.
 
   2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку  Ю.Назаренку забезпечити опублікування цього
рішення відповідно до вимог законодавства України.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату  Державної  комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
Головна сторінка