Поиск по сайту:Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Сіпорт" ТОВ "Компанія з управління активами "МТIР Ессет Менеджмент" щодо мінімального обсягу активів ІСІ

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            08.07.2008 N 750
 
 
        Про відповідність пайового закритого
    недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду
      "Сіпорт" ТОВ "Компанія з управління активами
      "МТIР Ессет Менеджмент" щодо мінімального
            обсягу активів IСI
 
 
   Відповідно до  статті  42 Закону України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та  корпоративні  інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), п. 2.8 Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів IСI, затвердженого рішенням Комісії
від 09.01.2003 N 3 ( z0092-03 ) (зі змінами), та на підставі звіту
про результати розміщення цінних паперів IСI, наданого  ТОВ
"Компанія з управління активами "МТIР Ессет Менеджмент", Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Визнати пайовий закритий недиверсифікований  венчурний
інвестиційний фонд "Сіпорт" (код за ЄДРIСI 2331008) ТОВ "Компанія
з управління  активами  "МТIР  Ессет  Менеджмент"  (49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 5, ліцензія
АБ N 323049 від 08.12.2005 на здійснення професійної діяльності на
ринку цінних паперів - діяльності з управління активами, а саме:
діяльність  з  управління  активами  інститутів  спільного
інвестування) таким, що відповідає вимогам щодо мінімального
обсягу активів IСI.
 
   2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового  ринку  Ю.Назаренку забезпечити опублікування цього
рішення відповідно до вимог законодавства України.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
Головна сторінка