Поиск по сайту:Про внесення змін до наказу Міністерства від 17.04.2006 N 140

Головна сторінка

         МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.07.2008 N 283
 
 
       Про внесення змін до наказу Міністерства
            від 17.04.2006 N 140
 
 
   Ураховуючи необхідність завершення ліквідаційної процедури
дочірніх  підприємств  державної  госпрозрахункової  установи
"Агентство з питань банкрутства" та їх філій і представництв і у
зв'язку з кадровими змінами в апараті Державного департаменту з
питань банкрутства та його територіальних органів, Н А К А З У Ю:
 
   Унести  до  наказу  Міністерства  від 17.04.2006 N 140
( v0140665-06 ) "Про забезпечення ліквідації дочірніх підприємств
державної  госпрозрахункової  установи  "Агентство  з  питань
банкрутства" такі зміни:
   1) в абзаці третьому пункту 2 цифри "01.06.2006" замінити
цифрами "01.11.2008";
   2) абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:
   "координувати свої  дії  щодо  проведення  ліквідаційної
процедури  дочірніх  підприємств  державної  госпрозрахункової
установи "Агентство з питань банкрутства" з начальником відділу
супроводу процедур банкрутства Державного департаменту з питань
банкрутства,  головою  ліквідаційної   комісії   державної
госпрозрахункової  установи  "Агентство з питань банкрутства"
Ждановим Ю.О.";
   3) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:
   "Начальнику відділу супроводу процедур банкрутства Державного
департаменту з питань банкрутства, голові ліквідаційної комісії
державної  госпрозрахункової  установи  "Агентство  з  питань
банкрутства" Жданову Ю.О.";
   4) у пункті 4 слова "департаменту з питань санації та
банкрутства" замінити словами "Державного департаменту з питань
банкрутства";
   5) у додатку до наказу:
   слова "Багряк Андрій Степанович - начальник" замінити словами
"Ребрій Галина Iгорівна - заступник начальника";
   слова "Курош  Сергій  Павлович" замінити словами "Седова
Валентина Миколаївна";
   слова "Лісов Олександр Євгенович" замінити словами "Арутюнян
Сергій Рафікович";
   слова "Михалець Володимир Миколайович - завідувач" замінити
словами "Рачок Світлана  Григорівна  -  виконуюча  обов'язки
завідувача";
   слова "Череповська Iрина Федорівна" замінити словами "Чала
Світлана Михайлівна".
 
 Міністр економіки України              Б.М.Данилишин
Головна сторінка