Поиск по сайту:Щодо дослідження товарів групи 39 згідно УКТЗЕД

Головна сторінка

          НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
       Департамент готівково-грошового обігу
 
               Л И С Т
 
         09.07.2008 N 11-111/2779-9370
 
                   Головним управлінням
                   Національного банку України
                   в Автономній Республіці
                   Крим та по м. Києву
                   і Київській області,
                   територіальним управлінням
                   Національного банку України,
                   Банкнотно-монетному двору,
                   Фабриці банкнотного паперу
                   Національного банку України,
                   банкам України
 
 
     Роз'яснення стосовно застосування типових форм
        первинного обліку касових операцій
 
 
   Національний банк України відповідно до повноважень, наданих
йому статтею 33 Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ), визначає порядок ведення касових  операцій  для
підприємств і організацій. На сьогодні такий порядок визначено
Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні (далі - Положення), затвердженим постановою Правління
Національного банку України від 15.12.2004 N 637 ( z0040-05 ) та
зареєстрованим  в  Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за
N 40/10320 (із змінами).
 
   Зазначеним вище Положенням ( z0040-05 ) передбачено, що
первинний  облік готівки в касі підприємств здійснюється на
підставі документів, типові форми яких  встановлено  наказом
Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51 ( v0051202-96 )
"Про затвердження типових  форм  первинного  обліку  касових
операцій".
 
   Крім того, відповідно до пункту 14.7 глави 14 розділу III
Iнструкції з організації емісійно-касової роботи  в  системі
Національного банку України (далі - Iнструкція), затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 273 (із змінами), Банкнотно-монетний двір та Фабрика банкнотного
паперу Національного банку також використовують для оформлення
касових операцій з видачі та приймання готівки форми видаткових і
прибуткових касових ордерів, визначені зазначеним вище наказом
Міністерства статистики України.
 
   У той же час, Державний комітет статистики України, який є
правонаступником Міністерства статистики України, видав наказ від
09.06.2008 N 186 ( v0186202-08 ) "Про визнання таким, що втратив
чинність, наказу Міністерства статистики України від 15.02.96 N 51
"Про  затвердження  типових  форм  первинного обліку касових
операцій".
 
   Враховуючи вищевикладене, Національним банком у даний час
готуються зміни до Положення ( z0040-05 ) в частині визначення
типових форм первинного обліку підприємствами касових операцій та
затвердження їх як додатків до Положення, що відповідає вимогам
статті 40 Закону  України  "Про  Національний банк України"
( 679-14 ) щодо встановлення Національним банком правил, форм і
стандартів розрахунків юридичних осіб в економічному обігу України
із застосуванням готівки. Однак, оскільки Положення є регуляторним
актом, прийняття змін до нього має здійснюватися у встановленому
законодавством України порядку та потребує певного часу.
 
   Одночасно, Національний  банк України, керуючись вимогами
статей 33 та 40 Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ) роз'яснює, що до нормативно-правового врегулювання
вказаного вище питання підприємства, а також Банкнотно-монетний
двір та Фабрика банкнотного паперу Національного банку України
мають застосовувати норми Положення ( z0040-05 ) та Iнструкції і
для первинного обліку касових операцій можуть використовувати
форми документів, передбачені цими нормативно-правовими актами.
 
   Просимо довести зміст цього роз'яснення до відома клієнтів
банків.
 
 Заступник Голови
 Національного банку України             О.В.Савченко
Головна сторінка