Поиск по сайту:Щодо індексу споживчих цін на товари та послуги

Головна сторінка

      МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI
 
           П О В I Д О М Л Е Н Н Я
 
              09.07.2008
 
 
     Про завершення перегляду антидемпінгових заходів
      щодо імпорту в Україну стрілочних переводів
        походженням з Російської Федерації
     у зв'язку із закінченням строку їх застосування
 
 
   Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі - Комісія)
розглянула подані Мінекономіки звіт, матеріали та висновки про
результати  проведення перегляду антидемпінгових заходів щодо
імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з Російської
Федерації у зв'язку із закінченням строку їх застосування, а також
інформацію Міністерства транспорту та зв'язку України та за
результатами розгляду встановила таке:
   під час  застосування  антидемпінгових  заходів  імпорт
стрілочних переводів походженням з Російської Федерації в Україну
здійснювався не за демпінговими цінами;
   рівень застосованих антидемпінгових заходів був достатнім для
усунення факту демпінгу та  заподіяння  шкоди  національному
товаровиробникові;
   відсутність достатніх  підстав  того,  що  припинення
антидемпінгових заходів спричинить відновлення імпорту в Україну
стрілочних переводів за демпінговими цінами, що заподіюватиме
шкоду національному товаровиробникові.
 
   Зважаючи на викладене та керуючись положеннями Закону України
"Про захист національного  товаровиробника  від  демпінгового
імпорту" ( 330-14 ) Комісія прийняла рішення від 27.06.2008
N АД-180/2008/144-45 ( v-180324-08 ) "Про завершення перегляду
антидемпінгових  заходів  щодо  імпорту в Україну стрілочних
переводів  походженням  з Російської Федерації у зв'язку із
закінченням строку їх застосування" (далі - Рішення Комісії),
згідно  з яким завершила перегляд остаточних антидемпінгових
заходів щодо імпорту в Україну стрілочних переводів походженням з
Російської  Федерації  у  зв'язку  із закінченням строку їх
застосування,  порушений  рішенням  Комісії  від  07.06.2007
N  АД-160/2007/144-45  ( v-160324-07 ), без продовження дії
остаточних антидемпінгових заходів.
 
   Рішення Комісії набуває чинності з дня опублікування цього
повідомлення.
Головна сторінка