Поиск по сайту:Про затвердження заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 9 липня 2008 р. N 933-р
                Київ
 
       Про затвердження заходів щодо виконання
       у 2008 році Загальнодержавної програми
        підтримки молоді на 2004-2008 роки
 
 
   1. Затвердити  заходи  щодо  виконання  у  2008  році
Загальнодержавної програми підтримки молоді на 2004-2008 роки
( 1281-15 ) (додаються).
 
   2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити здійснення
затверджених цим розпорядженням заходів  у  межах  видатків,
передбачених у Державному бюджеті України на 2008 рік ( 107-17 ),
та надіслати до 15 грудня ц. р. Мінсім'ямолодьспорту інформацію
про стан справ для її узагальнення та подання до 15 січня 2009 р.
Кабінетові Міністрів України.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 28
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 9 липня 2008 р. N 933-р
 
               ЗАХОДИ
   щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми
     підтримки молоді на 2004-2008 роки ( 1281-15 )
 
 
        Забезпечення зайнятості та розвитку
        підприємницької діяльності молоді
 
   1. Провести:
 
   всеукраїнські навчально-методичні семінари і конференції за
участю представників Міністерства у справах молоді, сім'ї та
гендерної політики Автономної  Республіки  Крим,  структурних
підрозділів  обласних,  Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, що займаються питаннями реалізації державної
молодіжної політики, зокрема щодо стану виконання програм:
 
   - вторинної зайнятості у сільській місцевості;
 
   - поширення передових форм та методів співпраці органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
               Мінсім'ямолодьспорт;
 
   II Всеукраїнський фестиваль молодіжних трудових загонів та
Всеукраїнську  інформаційно-просвітницьку,  навчально-методичну
акцію "Молодіжний трудовий загін як специфічна форма дозвілля,
заробітку та змістовного відпочинку молоді".
 
               Мінсім'ямолодьспорт,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська
               та Севастопольська міські
               держадміністрації;
 
   X Всеукраїнський  конкурс  бізнес-планів  підприємницької
діяльності, фінали Всеукраїнського конкурсу "Молодий підприємець
року" та Всеукраїнської акції "Основи підприємницької діяльності".
 
               Мінсім'ямолодьспорт,
               Держкомпідприємництво,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська
               та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими молодіжними
               та дитячими громадськими
               організаціями.
 
   2. Створити Iнтернет-сайт "Праця молоді".
 
               Мінсім'ямолодьспорт.
 
      Формування здорового способу життя молоді
 
   3. Провести:
 
   всеукраїнські інформаційно-просвітницькі          та
культурно-мистецькі акції разом з працівниками соціальної сфери,
представниками громадських, благодійних і релігійних організацій,
діяльність яких спрямована на посилення мотивації у молоді до
здорового способу життя, громадської активності, профілактики
соціально небезпечних хвороб та негативних явищ у молодіжному
середовищі;
 
   інформаційно-просвітницький семінар  "Планування  роботи і
методика  проведення   інформаційно-просвітницьких   заходів
профілактичного спрямування";
 
   засідання та зустрічі за круглим столом з питань здорового
способу  життя  молоді,  пропаганди  змістовного  дозвілля,
загартування, фізичної активності, профілактики тютюнокуріння та
алкоголізму і безпечної поведінки.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська
               та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями.
 
      Сприяння розвитку духовності, моральності,
       організації змістовного дозвілля молоді
 
   4. Провести всеукраїнські та міжнародні навчально-методичні
семінари, фестивалі, форуми, концерти, конкурси з різних жанрів
мистецтва,  пленери,  виставки  молодих  митців  та  інші
культурно-мистецькі акції, спрямовані на розвиток і виявлення
творчих здібностей молоді та організацію її культурного дозвілля;
видавати твори молодих авторів.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, МКТ, МОН,
               Держкомтелерадіо, Рада міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями.
 
   5. Сприяти:
 
   проведенню всеукраїнських  і   міжнародних   молодіжних
інтелектуальних ігор та змагань.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, МОН, Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська
               та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями;
 
   патріотичному вихованню молоді шляхом проведення молодіжних
всеукраїнських   військово-спортивних   ігор,   конкурсів,
семінарів-тренінгів, фестивалів, концертно-видовищних та  інших
масових заходів, відзначення святкових днів.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, МКТ, МОН,
               Міноборони, Рада міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями.
 
      Формування поваги до закону та запобігання
      негативним явищам у молодіжному середовищі
 
   6. Продовжити роботу з інформування населення про негативні
наслідки поширення туберкульозу, ВIЛ-інфекції/СНIДу в Україні,
немедичного вживання наркотичних засобів, шкоду тютюнокуріння та
зловживання алкогольними напоями.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, МОН, МОЗ, МВС,
               Держкомтелерадіо, Рада міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями.
 
   7. Забезпечити ефективну взаємодію Міністерства у справах
молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим,
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій з органами та установами Державної
кримінально-виконавчої служби з метою проведення соціальної роботи
з дітьми та молоддю, які відбувають покарання та звільнені з місць
позбавлення волі.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, МВС, Державний
               департамент з питань виконання
               покарань, Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями.
 
      Розвиток громадянської активності молоді,
    забезпечення постійної співпраці органів виконавчої
      влади та органів місцевого самоврядування
       з молодіжними громадськими організаціями
 
   8. Провести з метою розв'язання найбільш актуальних проблем
дітей,  молоді,  жінок  та  сім'ї конкурс проектів програм,
розроблених громадськими організаціями, забезпечити  фінансову
підтримку  і  координацію  виконання  таких програм у межах
передбачених державним бюджетом видатків та установити контроль за
їх цільовим та ефективним використанням.
 
               Мінсім'ямолодьспорт.
 
   9. Сприяти проведенню молодіжними громадськими організаціями
семінарів і семінарів-тренінгів та діяльності шкіл лідерів.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, заінтересовані
               органи виконавчої влади,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями.
 
   10. Посилити співпрацю органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з розв'язання проблем молоді.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями.
 
     Залучення молоді до роботи в органах виконавчої
      влади та органах місцевого самоврядування
 
   11. Провести соціологічні дослідження з питань участі молоді
у державному управлінні, просування по службі молодих державних
службовців.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, Головдержслужба,
               Рада міністрів Автономної Республіки
               Крим, обласні, Київська та
               Севастопольська міські
               держадміністрації.
 
   12. Сприяти  стажуванню  молоді,  зокрема  студентів  та
аспірантів, у центральних і місцевих органах виконавчої влади.
 
               Міністерства, інші центральні органи
               виконавчої влади, Рада міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями.
 
         Iнтеграція молоді до світової та
        європейської молодіжної спільноти
 
   13. Забезпечити:
 
   виконання міжнародних договорів у сфері молодіжної політики.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, МОН,
               інші центральні органи виконавчої
               влади, Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями;
 
   обмін досвідом між молодими державними службовцями України та
молодими державними службовцями європейських країн.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, МЗС,
               інші центральні органи виконавчої
               влади, Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями;
 
   інформування ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи та ЄС про діяльність
України у сфері молодіжної політики.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, МЗС, МОН, МКТ,
               Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська
               та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями.
 
   14. Залучати представників України до участі у молодіжних
програмах і проектах, що впроваджуються під егідою ООН, ЮНЕСКО,
Ради Європи, ЄС та провідних міжнародних неурядових організацій.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, МЗС, МОН, МКТ,
               Рада міністрів Автономної
               Республіки Крим, обласні, Київська
               та Севастопольська міські
               держадміністрації за участю
               представництв Ради Європи, ЄС та
               ООН в Україні.
 
   15. Сприяти:
 
   забезпеченню представництва Українського молодіжного форуму в
Європейському молодіжному форумі, інших міжнародних молодіжних
організаціях.
 
               Мінсім'ямолодьспорт
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими громадськими
               організаціями;
 
   виконанню програм і заходів, пов'язаних із забезпеченням
співпраці молоді прикордонних  областей  України  та  молоді
відповідних регіонів сусідніх держав.
 
               Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська міські
               держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями.
 
       Формування інформаційного простору для
       реалізації державної молодіжної політики
 
   16. Висвітлювати в засобах  масової  інформації  питання
реалізації державної молодіжної політики.
 
               Держкомтелерадіо,
               Мінсім'ямолодьспорт, Рада міністрів
               Автономної Республіки Крим, обласні,
               Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації
               разом із всеукраїнськими
               молодіжними та дитячими
               громадськими організаціями.
 
   17. Підготувати і подати Верховній Раді України, Президентові
України та Кабінетові Міністрів України щорічну доповідь про
становище молоді (за підсумками 2007 року).
 
               Мінсім'ямолодьспорт, інші центральні
               органи виконавчої влади, Рада
               міністрів Автономної Республіки Крим,
               обласні, Київська та Севастопольська
               міські держадміністрації.
 
        Реалізація прав молоді з обмеженими
           фізичними можливостями
 
   18. Провести Всеукраїнську тематичну спеціалізовану оздоровчу
зміну для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями.
 
               Мінсім'ямолодьспорт.
Головна сторінка