Поиск по сайту:Про утворення Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 9 липня 2008 р. N 929-р
                Київ
 
      Про утворення Державної екологічної академії
        післядипломної освіти та управління
 
 
   1. Прийняти  пропозицію  Мінприроди  щодо  реорганізації
Державного екологічного інституту шляхом перетворення у Державну
екологічну академію післядипломної освіти та управління (далі -
Академія)  з віднесенням її до сфери управління зазначеного
Міністерства.
 
   2. Мінприроди затвердити у місячний строк Статут Академії,
передбачивши  в  ньому,  що  основним  завданням Академії є
перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів  і
фахівців з питань охорони навколишнього природного середовища,
раціонального  використання  природних  ресурсів,  екологічної
безпеки, державного екологічного контролю, земельного контролю та
оцінки земельних ділянок, екологічної експертизи,  заповідної
справи,  поводження з відходами, геологічного вивчення надр,
топографо-геодезичної та картографічної діяльності, екологічного
аудиту, управління довкіллям, стандартизації та сертифікації у
природоохоронній галузі.
 
   3. Взяти до відома, що студенти та слухачі  Державного
екологічного інституту Мінприроди продовжують навчання в Академії
в установленому порядку.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 33
Головна сторінка