Поиск по сайту:Про затвердження Порядку застосування заходів контролю за обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і/або прекурсорів

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 9 липня 2008 р. N 616
                Київ
 
   Про затвердження Порядку застосування заходів контролю
           за обігом препаратів,
     що містять малу кількість наркотичних засобів,
       психотропних речовин і/або прекурсорів
 
 
   Відповідно до статті 2 Закону України "Про наркотичні засоби,
психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок застосування заходів контролю за обігом
препаратів,  що  містять малу кількість наркотичних засобів,
психотропних речовин і/або прекурсорів, що додається.
 
   2. Внести до  Порядку  здійснення  контролю  за  обігом
наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів від 18 січня 2003  р.  N  58
( 58-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 118,
N 31, ст. 1605; 2004 р., N 19, ст. 1319), зміни, що додаються.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   абзац третій пункту 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 24 липня 2003 р. N 1146 ( 1146-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 31, ст. 1605);
 
   пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
12 травня 2004 р. N 602 ( 602-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 19, ст. 1319).
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 9 липня 2008 р. N 616
 
               ПОРЯДОК
    застосування заходів контролю за обігом препаратів,
     що містять малу кількість наркотичних засобів,
       психотропних речовин і/або прекурсорів
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм здійснення контролю за
обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів,
психотропних речовин і/або прекурсорів.
 
   2. До препаратів, що містять малу кількість наркотичних
засобів,  психотропних  речовин  і/або  прекурсорів, належать
препарати, в яких їх кількість не перевищує гранично допустиму та
з яких неможливо вилучити такі засоби, речовини і/або прекурсори
легкодоступним способом у достатній для зловживання кількості
(далі - комбіновані препарати).
 
   3. Перелік комбінованих препаратів, що містять малу кількість
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених
до  переліку  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин і
прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 19, ст. 789), затверджується МОЗ.
 
   4. Контроль за обігом комбінованих препаратів на території
України здійснює Комітет з контролю за наркотиками (далі -
Комітет), Державна служба лікарських засобів і виробів медичного
призначення, Державна інспекція з контролю якості лікарських
засобів МОЗ у визначених законодавством межах.
 
   5. Контроль за обігом комбінованих препаратів передбачає:
 
   1) подання Комітетові та Державній службі лікарських засобів
і виробів медичного призначення відомостей:
 
   щокварталу -  про  кількість комбінованих препаратів, що
виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи
вивозяться за її межі;
 
   кожного року до 15 січня (із зазначенням залишків на кінець
зазначеного періоду) - про відпуск чи використання комбінованих
препаратів;
 
   2) видачу Комітетом дозволів на право ввезення на територію
України, вивезення за її межі та транзиту через територію України
комбінованих препаратів для кожної партії незалежно від того,
стосується це одного чи кількох препаратів, відповідно до Порядку
видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення
з території України або транзиту  через  територію  України
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого
1997 р. N 146 ( 146-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 6, с. 78; 2001 р., N 13, ст. 556; 2004 р., N 19, ст. 1319;
2007 р., N 93, ст. 3413);
 
   3) моніторинг  Комітетом і Держмитслужбою транзиту через
територію України комбінованих препаратів;
 
   4) знищення визнаних непридатними для подальшого використання
комбінованих препаратів у порядку, встановленому МОЗ для знищення
неякісних лікарських засобів;
 
   5) розроблення  за  державним  замовленням  комбінованих
препаратів  для  застосування  у  медичній  практиці  або
науково-дослідній роботі;
 
   6) притягнення в установленому порядку до відповідальності
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність, пов'язану з
обігом комбінованих препаратів, за порушення законодавства у сфері
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і/або прекурсорів.
 
   Iнші заходи контролю, визначені статтею 6 Закону України "Про
наркотичні засоби,  психотропні  речовини  і   прекурсори"
( 60/95-ВР ), до комбінованих препаратів не застосовуються.
 
   6. Комбіновані препарати зберігаються згідно з вимогами,
встановленими для зберігання лікарських засобів.
 
   7. До препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні
речовини і/або прекурсори в кількості, яка перевищує гранично
допустиму кількість, установлену для комбінованих препаратів,
застосовуються  заходи  контролю, передбачені для наркотичних
засобів, психотропних речовин і/або прекурсорів.
 
   8. Ввезення на митну територію України та вивезення за її
межі комбінованих препаратів провадиться на підставі дозволу
Комітету, що видається у разі надходження запиту від національного
компетентного органу країни-імпортера.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 9 липня 2008 р. N 616
 
               ЗМIНИ,
      що вносяться до Порядку здійснення контролю
     за обігом наркотичних (психотропних) лікарських
           засобів ( 58-2003-п )
 
 
   1. Абзац другий пункту 4 виключити.
 
   2. У пункті 5 слово "Комітетом" замінити словами "Комітетом з
контролю за наркотиками (далі - Комітет)".
 
   3. Пункти 8, 22, 27 і 28 виключити.
 
   4. У пункті 26 слова "що визнані небезпечними з точки зору
зловживання або кустарного видобування з них речовин, які дають
змогу зловживати ними," виключити.
Головна сторінка