Поиск по сайту:Про внесення змін до Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян і Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 9 липня 2008 р. N 617
                Київ
 
        Про внесення змін до Порядку виплати
         грошової компенсації вартості
         санаторно-курортного лікування
    деяким категоріям громадян і Порядку забезпечення
   санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян
     органами праці та соціального захисту населення
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Порядку виплати грошової компенсації  вартості
санаторно-курортного  лікування  деяким  категоріям  громадян,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня
2004 р. N 785 ( 785-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 24, ст. 1598), і Порядку забезпечення санаторно-курортними
путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального
захисту населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22 лютого 2006 р. N 187 ( 187-2008-п ) (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 8, ст. 444), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 9 липня 2008 р. N 617
 
               ЗМIНИ,
         що вносяться до Порядку виплати
         грошової компенсації вартості
         санаторно-курортного лікування
      деяким категоріям громадян ( 785-2004-п )
   і Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками
       деяких категорій громадян органами праці
     та соціального захисту населення ( 187-2008-п )
 
 
   1. У  Порядку  виплати  грошової  компенсації  вартості
санаторно-курортного  лікування  деяким  категоріям  громадян,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня
2004 р. N 785 ( 785-2004-п ):
 
   1) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
 
   "2. Грошова  компенсація виплачується інвалідам війни та
інвалідам, зазначеним у статті 6-2 Закону України "Про жертви
нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), за місцем їх обліку один
раз на два роки з дня звернення із заявою про виділення путівки
або виплату грошової компенсації за бажанням, якщо ці особи
протягом двох років не одержували безоплатних санаторно-курортних
путівок,  незалежно  від  наявності  медичного  висновку про
необхідність  санаторно-курортного  лікування  або  медичних
протипоказань.";
 
   2) пункт 4 викласти у такій редакції:
 
   "4. Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного
лікування учасникам бойових дій, учасникам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, зазначеним у
статтях 6-1, 6-3 і 6-4 Закону України "Про жертви нацистських
переслідувань" ( 1584-14 ), та ветеранам праці відповідно до
Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів
праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 )
виплачується за їх бажанням у розмірі вартості самостійного
санаторно-курортного лікування на час проведення оздоровлення, але
не  більше ніж середня вартість санаторно-курортної путівки,
визначена відповідно до пункту 7 цього Порядку.";
 
   3) доповнити Порядок ( 785-2005-п ) пунктом 4-1 такого
змісту:
 
   "4-1. Після отримання компенсації  вартості  самостійного
санаторно-курортного лікування особами, зазначеними у пункті 4
цього Порядку, період наступного їх перебування на обліку для
забезпечення санаторно-курортним лікуванням або для отримання
наступної компенсації вартості самостійного санаторно-курортного
лікування обчислюється з дня подання ними заяви та необхідних
документів.";
 
   4) абзаци третій і четвертий пункту 5 замінити абзацом такого
змісту:
 
   "про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, про
підтвердження  проходження  санаторно-курортного лікування або
зворотний талон санаторно-курортної путівки;".
 
   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;
 
   5) абзац третій пункту 6 викласти у такій редакції:
 
   "Право на    компенсацію    вартості    самостійного
санаторно-курортного лікування настає з дня звернення із заявою
про її виплату один раз на два роки (з урахуванням  року
проходження самостійного санаторно-курортного лікування).";
 
   6) пункти 8 і 11 викласти у такій редакції:
 
   "8. Грошова компенсація особам, які перебувають на обліку в
органах праці та соціального захисту населення, Міноборони, МНС,
МВС, Мінтрансзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державного
департаменту з питань виконання покарань, Управління державної
охорони,  Адміністрації  Держприкордонслужби,  Держспецзв'язку,
Держспецтрансслужби та ДПА для забезпечення санаторно-курортним
лікуванням, виплачується управліннями праці та соціального захисту
населення районних, районних у  мм.  Києві  та  Севастополі
держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та
соціального захисту населення виконавчих органів міських рад за
умови подання довідки з місця роботи, навчання, служби про те, що
протягом попередніх  двох  років  не  одержували  безоплатну
санаторно-курортну путівку.
 
   Компенсація вартості   самостійного  санаторно-курортного
лікування особам, зазначеним  у  пункті  4  цього  Порядку,
виплачується управліннями праці та соціального захисту населення
районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
структурними підрозділами з питань праці та соціального захисту
населення виконавчих органів міських рад за умови подання довідки
з місця роботи, навчання, служби про те, що протягом попередніх
двох років не одержували безоплатну санаторно-курортну путівку.
 
   Грошова компенсація та компенсація вартості  самостійного
санаторно-курортного лікування особам, які перебувають на обліку в
органах Міноборони, МНС, МВС, Мінтрансзв'язку,  СБУ,  Служби
зовнішньої розвідки, Державного департаменту з питань виконання
покарань,  Управління  державної  охорони,   Адміністрації
Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби та ДПА
для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, проводиться у
порядку, визначеному Мінпраці разом з Мінфіном та Державним
казначейством.";
 
   "11. Витрати, пов'язані з виплатою грошової компенсації,
покриваються  за  рахунок коштів державного бюджету в межах
видатків, передбачених Мінпраці на зазначену мету.
 
   Витрати, пов'язані  з  виплатою  компенсації  вартості
самостійного  санаторно-курортного  лікування  особам,  які
перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту
населення, Міноборони, МВС, МНС, Мінтрансзв'язку, СБУ, Служби
зовнішньої розвідки, Державного департаменту з питань виконання
покарань,   Управління  державної  охорони,  Адміністрації
Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби та ДПА
для отримання санаторно-курортного лікування, покриваються за
рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам.".
 
   2. У  Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками
деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту
населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
22 лютого 2006 р. N 187 ( 187-2006-п ):
 
   1) доповнити пункт 1 абзацом такого змісту:
 
   "Забезпечення путівками військовослужбовців і членів їх сімей
та осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб" ( 2262-12 ), а також суддів та суддів, які
отримують пенсію або  щомісячне  довічне  грошове  утримання
відповідно до Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ),
здійснюється за окремим порядком.";
 
   2) пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   "2. Органи  праці  та  соціального  захисту  населення
забезпечують за рахунок коштів державного бюджету безплатними
путівками до санаторно-курортних закладів:
 
   інвалідів усіх категорій за рахунок коштів, передбачених
Мінпраці;
 
   осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), та
осіб, зазначених у статтях 6-1 - 6-4 Закону України "Про жертви
нацистських переслідувань",  за  рахунок  коштів  відповідної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
 
   ветеранів війни у санаторіях, що належать до сфери управління
Мінпраці, та за рахунок коштів відповідної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам.";
 
   3) у пункті 3:
 
   абзац перший викласти у такій редакції:
 
   "3. Особи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, повинні за
зареєстрованим місцем проживання перебувати на обліку в органах
праці та соціального захисту населення для санаторно-курортного
лікування.";
 
   абзац другий виключити;
 
   4) пункти 6-8 викласти у такій редакції:
 
   "6. Iнваліди війни та інваліди, зазначені у статті 6-2 Закону
України "Про  жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ),
забезпечуються путівками позачергово щороку (із січня по грудень).
 
   7. Учасники бойових дій та особи, зазначені у статті 6-1
Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ),
забезпечуються путівками щороку (із січня по грудень).
 
   8. Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 ), та особи, зазначені у статтях 6-3 і 6-4
Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ),
забезпечуються путівками один раз на два роки.";
 
   5) пункт 19 викласти у такій редакції:
 
   "19. Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки
для інвалідів війни та інвалідів, зазначених у статті 62 Закону
України "Про жертви нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), і
компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування
учасникам бойових дій, учасникам  війни,  особам,  на  яких
поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12  ),  та  особам,
зазначеним у статтях 6-1, 6-3 і 6-4 Закону України "Про жертви
нацистських переслідувань" ( 1584-14 ), виплачується в порядку і
розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від
17 червня 2004 р. N 785 ( 785-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004  р.,  N 24, ст. 1598), а грошова компенсація замість
санаторно-курортної  путівки  та   вартість   самостійного
санаторно-курортного  лікування  деяким  категоріям  інвалідів
відповідно до статті 29 Закону України "Про реабілітацію інвалідів
в Україні"  ( 2961-15 ) виплачується в порядку і розмірах,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого
2007 р. N 150 ( 150-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 10, ст. 358).".
Головна сторінка