Поиск по сайту:Про видачу ліцензії на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ЗАТ "МІНІМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ІСТІЛ (УКРАЇНА)"

Головна сторінка

  НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            10.07.2008 N 808
 
 
        Про видачу ліцензії на постачання
       електричної енергії за нерегульованим
         тарифом ЗАТ "МIНIМЕТАЛУРГIЙНИЙ
           ЗАВОД "IСТIЛ (УКРАЇНА)"
 
 
   Згідно з  повноваженнями,  наданими Законом України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указом Президента України від
14.03.95 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань  регулювання  електроенергетики
України", відповідно до Положення про порядок видачі Національною
комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження
діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням
електричної енергії, комбінованим  виробництвом  теплової  та
електричної  енергії,  виробництвом  теплової  енергії  на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.04.99 N 753 ( 753-99-п ), Національна
комісія регулювання      електроенергетики      України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   Видати ЗАКРИТОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "МIНIМЕТАЛУРГIЙНИЙ
ЗАВОД "IСТIЛ  (УКРАЇНА)"  (код  ЄДРПОУ 30479040, м. Донецьк,
вул. Л.I.Ткаченка, буд. 122) ліцензію на  право  провадження
діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим
тарифом на території України строком дії три роки.
 
 Голова Комісії                    В.Кальченко
Головна сторінка