Поиск по сайту:Про внесення змін до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Головна сторінка

      МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI
 
           П О В I Д О М Л Е Н Н Я
 
              08.07.2008
 
 
      Про продовження дії антидемпінгових заходів
     щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих
        походженням з Республіки Білорусь
 
 
   Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі - Комісія)
розглянула подані Мінекономіки звіт, матеріали, висновки про
результати перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту  в
Україну плит деревоволокнистих походженням з Республіки Білорусь у
зв'язку із закінченням строку їх  застосування,  добровільні
зобов'язання РУП "Могильовенерго" (Республіка Білорусь, 212030,
м. Могильов,  вул.  Бонч-Бруєвича,  3)  стосовно  припинення
демпінгового імпорту в Україну плит деревоволокнистих мокрого
способу виробництва, твердих (ДВП) походженням з  Республіки
Білорусь та за результатами розгляду встановила таке.
 
   Під час застосування антидемпінгових заходів імпорт в Україну
плит деревоволокнистих походженням з Республіки Білорусь  не
здійснювався за демпінговими цінами.
 
   Рівень застосованих антидемпінгових заходів був достатнім для
усунення факту демпінгу та  заподіяння  шкоди  національному
товаровиробникові.
 
   Наявні виробничі  потужності  білоруських виробників плит
деревоволокнистих змушують білоруські підприємства залучати для
реалізації власної продукції експортні ринки. При експортних
поставках в треті країни білоруські виробники використовують
практику недобросовісної конкуренції. Водночас, деякі із таких
поставок здійснювалися за цінами, нижчими від собівартості плит
деревоволокнистих  мокрого  способу  виробництва,  твердих
національного виробництва. У зв'язку із зазначеним існує достатньо
підстав робити висновок про те, що припинення антидемпінгових
заходів  спричинить  відновлення  імпорту  в  Україну  плит
деревоволокнистих  походженням  з  Республіки  Білорусь  за
демпінговими цінами, який буде заподіювати шкоду національному
товаровиробникові.
 
   Умови, на яких РУП "Могильовенерго" запропонувало добровільні
зобов'язання, є достатніми для усунення факту  демпінгу  та
можливості заподіяння шкоди національному товаровиробникові.
 
   Зважаючи на викладене та керуючись вимогами Закону України
"Про захист національного  товаровиробника  від  демпінгового
імпорту" ( 330-14 ), Комісія прийняла рішення від 13.06.2008
N АД-179/2008/144-44 "Про продовження дії антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну плит деревоволокнистих походженням з
Республіки Білорусь" (далі - Рішення Комісії), яким:
   продовжила дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням
Комісії від 12.07.2002 N АД-45/2002/52-61 ( v52-6324-02 ) "Про
застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в
Україну плит деревоволокнистих (ДВП) походженням з Республіки
Білорусь";
   дію антидемпінгових заходів продовжила щодо імпорту в Україну
товару походженням з Республіки Білорусь, що має такий опис:
 
   Плити деревоволокнисті з деревини або з інших здерев'янілих
матеріалів з доданням або без додання смол або інших органічних
сполучних речовин:
   - плити деревоволокнисті густиною більш як 0,8 г/куб.см:
   - не піддані механічному обробленню і без облицьовування,
мокрого способу виробництва, тверді, та класифікуються згідно з
УКТЗЕД ( 2371б-14 ) за кодом 4411 11 90 00 (далі - Товар);
   продовжила застосування антидемпінгових заходів строком на
п'ять років;
   прийняла добровільні  зобов'язання  РУП  "Могильовенерго"
стосовно  припинення  демпінгового  імпорту  в  Україну плит
деревоволокнистих мокрого способу виробництва, твердих  (ДВП)
походженням  з  Республіки Білорусь, відповідно до яких РУП
"Могильовенерго" зобов'язується  експортувати  ДВП  на  митну
територію України у загальному обсязі не більш ніж 7000000 кв.м на
рік за мінімальною ціною 1,0 $, кв.м. Застосування антидемпінгових
заходів не розповсюджується на РУП "Могильовенерго" у зв'язку із
прийняттям добровільних зобов'язань, умови яких є достатніми для
усунення факту демпінгового імпорту та можливості заподіяння шкоди
національному товаровиробникові.
 
   Антидемпінгові заходи застосовуються шляхом  запровадження
справляння антидемпінгового мита, розмір ставки якого становить
68,75 відсотка. Справляння антидемпінгового мита здійснюється
відповідно до опису Товару.
 
   Сплата антидемпінгового мита здійснюється в готівковій або
безготівковій формі, або шляхом внесення суми мита на депозит, або
оформлення відповідного боргового зобов'язання, якщо інше не
передбачено законодавством України. Iмпорт на митну територію
України Товару без сертифіката про походження та неможливості
визначення  його  походження,  здійснюється  зі  сплатою
антидемпінгового мита, встановленого за ставкою 68,75 відсотка.
 
   Відповідно до  Рішення  Комісії  антидемпінгове  мито
справляється митними органами України незалежно від сплати інших
податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі мита,
митних зборів тощо, які, як правило, справляються під час імпорту
в Україну товарів.
 
   Рішення Комісії набуває чинності з дня опублікування цього
повідомлення.
Головна сторінка