Поиск по сайту:Щодо купівлі облігацій Державної іпотечної установи

Головна сторінка

          ДЕРЖАВНА IПОТЕЧНА УСТАНОВА
 
               Л И С Т
 
            10.07.2008 N 2263-3
 
                   Комерційним банкам України
 
 
           Щодо купівлі облігацій
          Державної іпотечної установи
 
 
   Державна іпотечна установа (далі - ДIУ), утворена постановою
Кабінету  Міністрів  України від 8 жовтня 2004 р. N 1330
( 1330-2004-п ) (зі змінами та доповненнями), звертається з
пропозицією щодо надання конкурентних заявок на купівлю облігацій
серій "M", "N", "O", "P", "Q", "S", "T", "U", "W", "X", "Y" ДIУ на
загальну номінальну вартість 700 млн.грн., за формою наведеною у
додатку до цього листа. Облігації ДIУ, зареєстровані в Державній
комісії з цінних паперів та фондового ринку, є відсотковими
іменними з додатковим забезпеченням у вигляді довгострокової
державної гарантії, наданої Кабінетом Міністрів України в особі
Міністра фінансів України на виконання статті 14 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ), в обсязі
1 млрд. гривень. Термін обігу облігацій серій "M", "N", "O", "P",
"Q", "S", "T", "U" - 5 років, серій "W", "X", "Y" - 7 років,
купон - щоквартальний (91 день). Максимальна дохідність облігацій
ДIУ для серій "M", "N", "O", "P", "Q", "S", "T", "U", "W", "X",
"Y" - 9,4 відсотків річних у гривні. Свої пропозиції щодо можливих
обсягів інвестування коштів та  цінових  параметрів  просимо
надсилати у письмовій формі до 17 години 18.07.2008 року на адресу
ДIУ: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-б.
 
   Проспект емісії облігацій,  державна  гарантія  та  інша
інформація про ДIУ розміщені на Web-сайті: www.ipoteka.gov.ua.
 
   Прохання поінформувати про цю пропозицію клієнтів Вашого
банку - юридичних та фізичних осіб.
 
   З повагою,
 
 В.о. Голови Правління               С.I.Москаленко
 
 
                   Додаток
 
 
            КОНКУРЕНТНА ЗАЯВКА
          на купівлю облігацій серій
   "M", "N", "O", "P", "Q", "S", "T", "U", "W", "X", "Y"
          Державної іпотечної установи
 
 м. Київ                "___" ____________ 2008 р.
 
------------------------------------------------------------------
¦Iнвестор _______________________________________________________¦
¦      (повне найменування Iнвестора - юридичної особи)  ¦
¦                                ¦
¦Місцезнаходження Iнвестора _____________________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦  (повна офіційна назва країни, де зареєстрований Iнвестор,  ¦
¦    поштовий індекс, місцезнаходження Iнвестора)       ¦
¦                                ¦
¦Керівник Iнвестора _____________________________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦  (прізвище, ім'я та по батькові, посада, повноваження)    ¦
¦                                ¦
¦Iдентифікаційний код Iнвестора за ЄДРПОУ _______________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦                                ¦
¦Поточний рахунок Iнвестора N _____________ банк ________________¦
¦                                ¦
¦МФО ______________                       ¦
¦                                ¦
¦Рахунок у ЦП Iнвестора: ___________, Зберігач __________________¦
¦                                ¦
¦Рахунок зберігача в Національному депозитарії України __________¦
¦                                ¦
¦Телефон ____________; факс _____________; E-mail: ______________¦
¦                                ¦
¦Комісіонер (за наявністю) ______________________________________¦
¦________________________________________________________________¦
¦  (повна назва юридичної особи, з якою Iнвестором укладений  ¦
¦           договір комісії)              ¦
¦                                ¦
¦Уповноважена особа                       ¦
¦________________________________________________________________¦
¦  (прізвище, ім'я та по батькові, посада, повноваження)    ¦
¦                                ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Iнвестор надає цю Конкурентну  Заявку,  яка  є  дійсним
зобов'язанням Iнвестора щодо купівлі іменних відсоткових облігацій
з додатковим забезпеченням Державної іпотечної установи (далі -
Облігації) на зазначених нижче умовах:
 
   1. Серія Облігацій: ________.
 
   2. Кількість Облігацій: _________ ( _______________ ) штук.
 
   3. Ціна, за якою планується придбати Облігації, за одну
Облігацію, не вище:
_______ ( _____________________________________ ) гривень ___ коп.
 
   4. Мінімальна доходність Облігацій, виходячи з ціни, що
вказана в п. 3 цієї Заявки:
_______ ( __________________________________ ) відсотків річних.
 
   Якщо ці  умови будуть акцептовані (задоволені) Державною
іпотечною установою, Iнвестор зобов'язаний підписати  Договір
купівлі-продажу цінних паперів. Якщо обсяг Конкурентних Заявок
перевищує обсяг емісії (серії "M", "N", "O", "P", "Q", "S", "T",
"U", "W", "X", "Y"), то Конкурентні Заявки, які містять доходність
нижчу від встановленої Доходності, задовольняються у повному
обсязі. Конкурентні Заявки з доходністю, що дорівнює Єдиній
Доходності, задовольняються пропорційно в обсязі, що залишився.
   Якщо умови,  надані  Iнвестором  у  Конкурентній Заявці,
акцептовані Державною іпотечною установою, то після оголошення
Єдиної Доходності, Державна іпотечна установа підписує Договір
купівлі-продажу цінних паперів з урахуванням встановленої Єдиної
Доходності та до 12:00 23 липня 2008 року надає Договір для
підписання Iнвестору. В цьому випадку, Iнвестор зобов'язаний
підписати цей Договір та передати Державній іпотечній установі по
факсу (044) 483-44-71 до 17:00 того ж дня. 24 липня 2008 року
сторони  підписують  оригінали Договору. При цьому, Iнвестор
гарантує  оплату  вартості придбаваємих Облігацій не пізніше
25 липня  2008  року  включно.  У разі неукладення Договору
купівлі-продажу цінних паперів з  вини  Iнвестора,  Iнвестор
зобов'язується сплатити Державній іпотечній установі штраф у
розмірі 1% від суми вартості заявлених на купівлю Облігацій.
   Особливі умови:
   З проспектом емісії облігацій Державної іпотечної установи,
що зареєстрований ДКЦПФР 11 грудня 2007 року та опублікований у
офіційному  виданні ДКЦПФР "Бюлетень. Цінні  папери України"
N 285-286 (2215-2216) від 14 грудня 2007 року, текстом Державної
гарантії  за  зобов'язаннями  Державної  іпотечної  установи
N 28000-04/194 від 30 листопада 2007 року (документи розміщені на
Web-сайті www.ipoteka.gov.ua) та умовами цієї Конкурентної Заявки
ознайомлений та згоден на всі зазначені умови. Проспект емісії
Облігацій разом з  цією  Конкурентною  Заявкою  мають  силу
попереднього Договору.
 
 Керівник Iнвестора (або Уповноважена особа):
 ___________________   _______________   _____________________
   (посада)        (підпис)        (П.I.Б.)
           М.П.
             _______________
Головна сторінка