Поиск по сайту:Про державне замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб у 2008 році

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 9 липня 2008 р. N 633
                Київ
 
     Про державне замовлення на підготовку фахівців,
      науково-педагогічних та робітничих кадрів,
     підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
   (післядипломна освіта) для державних потреб у 2008 році
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку
фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для
державних потреб у 2008 році та перелік державних замовників, що
додаються.
 
   2. Установити, що державні замовники подають Міністерству
економіки пропозиції стосовно внесення змін до затверджених на
поточний рік обсягів державного замовлення не пізніше ніж до
15 листопада 2008 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 28
 
 
{ Додатки готуються до введення }
Головна сторінка